Cuvinte-cheie "actiune in regres"

 • Condițiile răspunderii civile delictuale. Comiterea unei fapte ilicite, producerea unui prejudiciu, existenţa unei legături de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, precum şi existenţa vinovăţiei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de cesiune de creanţă. Obligaţie asumată în solidar. Acţiune în regres. Remiterea de datorie ulterioară efectuării benevole a plăţii preţului cesiunii de către unul dintre cesionari. Lipsa efectelor în privinţa raporturilor dintre codebitorii solidari

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în regres a asigurătorului întemeiată pe dispozițiile art. 58 lit. b) din Legea nr. 136/1995. Condiții de admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de ipotecă. Executare silită. Fideiusiune. Acţiune în regres a garantului ipotecar

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de ipotecă. Executare silită. Fideiusiune. Acţiune în regres a garantului ipotecar

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de ipotecă. Executare silită. Fideiusiune. Acţiune în regres a garantului ipotecar

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Faptă ilicită cauzatoare de prejudicii. Raport de prepuşenie. Acţiunea în regres a comitentului. Condiţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâre penală prin care s-a soluționat și acțiunea civilă. Efecte asupra acțiunii în regres formulată ulterior de prepusul – debitor solidar

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de transport maritim internațional. Acțiune în regres formulată de asigurătorul beneficiarului transportului. Necompetența generală a instanțelor române

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Asigurări. Acţiune în regres formulată de asigurătorul CASCO împotriva asigurătorului RCA. Condiţii şi efecte

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice