Cuvinte-cheie "actiune în pretentii"

 • Inexistența dovezii săvârşirii de către pârâtă a unei fapte ilicite cauzatoare de prejudiciu. Respingerea recursului ca fiind nefondat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs întemeiat pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 5 NCPC. Condiţii şi efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Competență materială. Acțiune în pretenții prin care s-a solicitat plata unei diferențe din suma stabilita prin decizia emisă de Comisia centrală pentru stabilirea despăgubirilor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de vânzare-cumpărare. Obligaţie de plată a restului de preţ, afectată de condiţie. Îndeplinirea condiţiei. Refuzul cumpărătorului de a plăti preţul. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Daune morale acordate unei persoane juridice. Condiţii de admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de locaţiune. Invocarea de către pârât a excepţiei de neexecutare a contractului în faza apelului. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Delegarea atribuţiilor de reprezentare către sucursala unei societăţi. Acţiune în justiţie formulată de sucursală. Capacitatea procesuală de folosinţă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Aplicarea în timp a legii civile. Acţiune în pretenţii. Întreruperea prescripţiei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Regulile de Arbitraj GAFTA. Clauză atributivă de competenţă. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de asociere în participaţiune. Interpretarea clauzelor contractuale

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice