Cuvinte-cheie "act fiscal"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de intervenție accesorie formulată direct în fața instanței de judecată, fără ca intervenientul să fi participat în procedura contestației administrative desfășurate în fața organului fiscal. Analiza admisibilității

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrativ-fiscale. Suspendarea soluționării contestației administrative în temeiul noului Cod de procedură fiscală. Condiții

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de anulare a actelor administrative fiscale. Excepţia tardivităţii emiterii deciziei de soluţionare a contestaţiei prealabile. Motivarea hotărârii judecătorești

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în anularea unui document constatator emis de o autoritate publică centrală (ANAF), fără a privi vreo sumă. Competență materială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Aplicarea dispozițiilor Legii nr. 207/2015, privind noul Cod de procedură fiscală contestațiilor administrative înregistrate ulterior datei de 1 ianuarie 2016

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anulare act administrativ fiscal. Deductibilitatea unor cheltuieli efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării veniturilor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anulare act administrativ fiscal. Deductibilitatea unor cheltuieli efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării veniturilor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Act administrativ asimilat. Refuz de restituire sume achitate cu titlu de impozit pe profit. Momentul la care se analizează caracterul nejustificat al refuzului. Efectele actelor administrative emise ulterior

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anulare decizie de impunere emisă de primar. Impozit pe teren intravilan

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Scutirea de taxe şi impozite locale

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice