Cuvinte-cheie "Act administrativ"

 • Acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Urbanism. Acţiune în răspundere civilă delictuală. Repararea prejudiciului cauzat de emiterea unor acte administrative nelegale. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea executării actului administrativ. Anularea deciziei de obligaţii de plată accesorii

 • (I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 495 din 6 martie 2019)Competența materială în cazul în care sunt chemate în judecată o autoritate publică locală şi una centrală

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Competența materială în cazul unei contestații privind achiziții directe realizate de un muzeu

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Caracterul despăgubirilor în acțiunile privind anularea unui act administrativ

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției. Prejudiciu creat ca urmare a confiscării nelegale a unor bunuri și aplicării amenzii. Anularea actului în temeiul O.G. nr. 2/2001. Acțiune în despăgubiri întemeiată pe dispozițiile dreptului comun. Competența materială procesuală de soluționare a litigiului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de chemare în garanţie. Condiţii de admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Procedura de achiziţie publică derulată de către un beneficiar POR. Notă de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare întocmită de autoritatea competentă în gestionarea fondurilor europene în baza controlului declanşat de aceasta ca urmare a unor constatări ale Curţii de Conturi. Lipsa calităţii procesuale pasive a Curţii de Conturi în litigiul având ca obiect anularea acestui act administrativ

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Calitatea procesuală activă a unui terț de a contesta actul administrativ

 • Abonează-te la newsletter