Cuvinte-cheie "Act administrativ"

 • Solicitare privind recunoaşterea dreptului reclamantului de a continua activitatea, la expirarea mandatului de preşedinte de judecătorie, pe o funcţie de execuţie la curtea de apel şi obligarea pârâţilor la emiterea unui act administrativ în acest sens

 • Litigii în care cel puţin una dintre părţi este o autoritate publică. Refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau interes legitim

 • Cerere privind nesocotirea normelor legale în materia promovării judecătorilor şi procurorilor. Admiterea excepţiei inadmisibilităţii şi respingerea contestaţiei ca inadmisibilă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Principiul rolului activ al judecătorului vs. principiul disponibilităţii. Regulator de competenţă. Calificarea cererii de chemare în judecată în raport cu obiectul acesteia

 • Solicitare privind anularea notei de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare. Recurs respins ca nefondat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Certificat de atestare a dreptului de proprietate. Principiul rolului activ al judecătorului vs. principiul disponibilităţii. Regulator de competenţă. Calificarea cererii de chemare în judecată în raport cu obiectul acesteia

 • Acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestarea măsurii carantinării zonale din perspectiva imposibilității restrângerii drepturilor şi libertăţilor prin acte administrative emise de autorităţi din afara sferei legislative, iar nu prin lege. Netemeinicie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Urbanism. Acţiune în răspundere civilă delictuală. Repararea prejudiciului cauzat de emiterea unor acte administrative nelegale. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anulare act administrativ. Calitate procesuală pasivă. Introducerea în cauză a altor subiecte de drept

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice