Cuvinte-cheie "Achizitii publice"

  • Modificări cu impact asupra legislației achizițiilor publice

  • Centrul de Resurse Juridice caută colaboratori și voluntari pentru mecanismul „Clinica Juridică Mobilă” (termen-limită: 31 iulie 2016)

  • Ghid privind detectarea şi descurajarea practicilor anticoncurenţiale în cadrul procedurilor de achiziţie publică (elaborat de Consiliul Concurenței)

  • Noile directive privind achizițiile publice (III): Scopul

  • Noile directive privind achizițiile publice (II): Adoptarea și intrarea în vigoare

  • Domeniul de incidență al achiziției publice

  • Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (H.G. nr. 395/2016)

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Pretenţii rezultate dintr-un contract încheiat între doi profesionişti, subsecvent încheierii unui contract de achiziţie publică. Natura juridică a litigiului. Calea de atac prevăzută de lege. Recurs inadmisibil

  • Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice au fost publicate în Monitorul Oficial (H.G. nr. 395/2016)

  • Remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii. Organizarea şi funcţionarea CNSC (Legea nr. 101/2016)