Cuvinte-cheie "Achizitii publice"

 • Discuţii referitoare la propunerile de modificare a legislaţiei în materia achiziţiilor publice

 • O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii – modificări (Legea nr. 20/2016)

 • Conferința „Achizițiile publice: Expertiză și legislație pentru protecția sporită a intereselor financiare ale UE”

 • Proiectul de Lege privind achizițiile publice: serviciile juridice exceptate de la procedură

 • Înfiinţarea Comitetului Interministerial pentru Achiziţii Publice (Decizia prim-ministrului nr. 236/2015)

 • Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 20/2015: Art. 287^16 O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, de lucrări publice şi de concesiune de servicii

 • Aplicarea unor prevederi din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică (Instrucțiunile ANRMAP nr. 1/2015)

 • Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (H.G. nr. 634/2015)

 • Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) – înfiinţare, organizare şi funcţionare (O.U.G. nr. 13/2015)

 • Măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice – modificări (Lege nr. 16/2015)

 • Abonează-te la newsletter