Cuvinte-cheie "Achizitii publice"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice. Constatarea neîncadrării în condiţiile legale. Legalitate

  • Achiziții publice – modificări

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice. Constatarea neîncadrării în condiţiile legale. Legalitate

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Operarea mai multor clarificări şi completări ale documentației de atribuire. Nerespectarea obligației de publicare a eratei în SEAP. Consecințe

  • Modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice (O.U.G. nr. 58/2016)

  • Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 – modificări (O.U.G. nr. 58/2016)

  • Modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (O.U.G. nr. 58/2016)

  • Modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 (O.U.G. nr. 58/2016)

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Achiziţii publice. Notificarea prealabilă a autorităţii contractante în scopul remedierii încălcărilor legislaţiei şi principiilor în materia achiziţiilor publice. Condiţie de admisibilitate contestaţiei formulată în faţa Consiliului Naţional

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. Întrunirea condiţiilor de aplicare a acestei proceduri. Înţelegerea noţiunii de “circumstanţe imprevizibile”