Cuvinte-cheie "Achizitii publice"

 • Domeniul de incidență al achiziției publice

 • Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (H.G. nr. 395/2016)

 • Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice au fost publicate în Monitorul Oficial (H.G. nr. 395/2016)

 • Remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii. Organizarea şi funcţionarea CNSC (Legea nr. 101/2016)

 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale au fost publicate în Monitorul Oficial

 • Pachetul de legi privind achizițiile publice a fost promulgat

 • Legea privind achizițiile publice și alte acte normative – promulgate

 • Noua generație de directive privind achizițiile publice modifică în mod fundamental regulile de achiziționare a serviciilor

 • Neîndeplinirea sau îndeplinirea „defectuoasă” a unei sarcini de serviciu în aplicarea legislației achizițiilor publice

 • În așteptarea adoptării noii legi a achizițiilor publice

 • Abonează-te la newsletter