Cuvinte-cheie "accident rutier"

 • Angajarea răspunderii autorului ca urmare a unui accident rutier. Admiterea cererii de acordare de daune materiale şi morale părţii reclamante

 • Acordarea daunelor morale în conformitate cu jurisprudenţa relevantă în materia despăgubirilor morale. Respingerea recursurilor ca fiind nefondate

 • Cerere de chemare în judecată privind dispunerea obligării pârâților la plata despăgubirilor nepatrimoniale pentru suferinţele fizice şi psihice suferite de reclamant ca urmare a accidentului rutier produs pe drumul public aflat în administrarea pârâților şi a despăgubirilor patrimoniale reprezentând îngrijiri medicale

 • Răspunderea civilă delictuală. Existenţa şi întinderea răspunderii asigurătorului RCA. Întinderea răspunderii civile delictuale a asiguratului

 • Producerea riscului asigurat prin poliţa RCA. Deschiderea dosarului de daună

 • Accident rutier. Invocarea nesocotirii regulilor referitoare la încuviinţarea probatoriului. Admiterea recursului promovat, casarea hotărârii atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Accident rutier produs pe teritoriul altui stat. Decesul victimei. Acțiune în despăgubiri. Aplicarea legii statului unde s-a produs prejudiciul. Evaluarea conduitei autorului faptei în raport cu prevederile Codului civil străin. Neîndeplinirea condițiilor răspunderii civile delictuale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în despăgubiri. Interpretarea dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 132/2017 în privința penalităţilor de întârziere datorate de asigurător. Condiţii de acordare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Accident rutier. Decesul victimei. Acţiune în despăgubiri. Relaţie de concubinaj. Sfera persoanelor îndreptăţite la reparaţia pecuniară a prejudiciului prin ricoşeu

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Neîndeplinirea obligației legale de semnalizare a sensului giratoriu pe un drum județean. Accident rutier. Autovehicul avariat. Acțiune în despăgubiri. Calitatea procesuală pasivă a administratorului drumului public

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice