Cuvinte-cheie "accident auto"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere civilă delictuală. Acțiune în despăgubiri. Incidența dispozițiilor art. 1394 NCC. Consecințe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspunderea pentru fapta lucrului. Obligația de garanție a păzitorului juridic. Culpa victimei în producerea accidentului. Inexistența unei cauze exoneratoare de răspundere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Momentul de la curg penalitățile de întârziere în cazul în care despăgubirile au fost stabilite de instanță

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Poliță de asigurare civilă auto. Societate de asigurări aflată în procedura falimentului. Acțiune în despăgubiri întemeiată pe dreptul comun îndreptată împotriva Fondului de garantare a asiguraților. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Reparearea prejudiciului nepatrimonial

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen. Părăsirea locului accidentului. Accident în urma căruia s-au produs doar pagube materiale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Daune morale. Criterii de apreciere. Penalizarea asigurătorului. Termenul de la care curg penalităţile pentru neplata daunelor morale stabilite de instanţa judecătorească

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Accident auto. Acţiune în răspundere delictuală. Prescripţie extinctivă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Accident rutier. Încetarea procesului penal ca urmare a împăcării părților. Acțiune în despăgubiri formulată împotriva asigurătorului. Vătămare corporală. Daune materiale. Prejudiciu eventual. Condiții

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Asigurarea civilă obligatorie. Efectele împăcării reprezentanților legali ai minorei cu autorul accidentului în faza de urmărire penală

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice