Cuvinte-cheie "Acces la justitie"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Ordonanță președințială. Închiriere. Evacuare. Suspendare. Inadmisibilitate. Atingerea adusă mecanismelor legii insolvenței prin promovarea acțiunii în evacuare îndreptată împotriva debitoarei insolvente și afectarea sau nu prin aceasta a activității economice a debitoarei, precum și a bunurilor sale

 • Comisie de cercetare a averilor. Ordonanță de clasare. Cale de atac – Decizie cu opinie separată

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în constatarea succesiunii vacante şi a componenţei masei succesorale, în lipsa certificatului de vacanţă succesorală eliberat ca urmare a parcurgerii procedurii notariale. Uzucapiune

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestație la tabelul definitiv al creanțelor debitoarei. Eroare esențială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Achitarea taxei de timbru ulterior primului termen de judecată. Anularea apelului ca netimbrat. Nelegalitate. Încălcarea dreptului de acces la justiție

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Admisibilitatea acţiunii civile având ca obiect obligarea investitorilor sau proprietarilor, după caz, la plata sumelor reprezentând regularizare cotă de 0,7% la valoarea finală a lucrărilor de construire

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de reexaminare privind ajutorul public judiciar

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Măsuri pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Intervenirea prescripţiei răspunderii penale, urmare a duratei prea mari a procesului penal. Soluţia legislativă conţinută de art. 25 alin. (5) NCPP cu privire la lăsarea nesoluţionată a acţiunii civile în cazul încetării procesului penal

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Caracterul admisibil al cererii privind constatarea reabilitării de drept

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice