Susţineri privind decizia atacată ca fiind nelegală şi netemeinică deoarece se întemeiază pe o interpretare şi aplicare greşită a dispoziţiilor legale aplicabile. Respingerea cererii

18 apr. 2023
Vizualizari: 438
  • NCPC: art. 488
  • NCPC: art. 493 alin. (5)

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Timiș la 26 ianuarie 2018, A., prin reprezentant legal B. a solicitat, în contradictoriu cu Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Timișoara prin Primar, obligarea pârâtei la plata sumei de 500.000 euro, echivalent în RON la cursul BNR din ziua plății, cu titlu de daune morale, inclusiv dobânda legală calculată de la data introducerii acțiunii și până la achitarea efectivă, precum și la suportarea tuturor cheltuielilor aferente viitoarelor intervenții chirurgicale, de orice natură, pe care reclamanta le va suferi și care vor avea legătură cu accidentul suferit, inclusiv cheltuieli ocazionate de eventuale proteze cranioplastice necesare.

În drept, acțiunea a fost întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, art. 1349, art. 1357, art. 1358, art. 1376, art. 1377, art. 1381, art. 1385, art. 1386, art. 1391 C. civ.

Prin cererea de modificare a acțiunii din 23 aprilie 2018, reclamanta a chemat în judecată, în calitate de pârât, și pe Clubul Sportiv Școlar nr. 1 Timișoara, solicitând ca la obligarea sumelor solicitate să fie obligați, în solidar, ambii pârâți.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 856 din 13 aprilie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Art. 493 alin. (5) C. proc. civ. stipulează că în cazul în care completul este în unanimitate de acord că motivele de casare invocate și dezvoltarea lor nu se încadrează în cele prevăzute la art. 488 din cod, anulează recursul printr-o decizie motivată, pronunțată fără citarea părților, care nu este supusă niciunei căi de atac.

În speța dedusă judecății, se observă că prevalându-se de pct. 8 al art. 488 C. proc. civ., recurenții au susținut că decizia atacată este nelegală și netemeinică deoarece se întemeiază pe o interpretare și aplicare greșită a dispozițiilor legale aplicabile.

Astfel, se constată că recurenții au invocat formal și generic aplicarea greșită a unor dispoziții legale, fără a le indica și fără a preciza modul concret în care instanța de apel a procedat eronat la interpretarea și aplicarea acestora.

Totodată, recurenții au criticat neaprecierea în mod corect a probelor existente la dosar, în condițiile în care criticile vizând starea de fapt și reaprecierea probatoriului nu se pot constitui în veritabile critici de nelegalitate așa cum impun dispozițiile art. 488 C. proc. civ.

De asemenea, nemulțumirea recurenților vizând cuantumul daunelor morale nu poate constitui motiv de casare în sensul prevederilor procedurale, cu atât mai mult cu cât criticile nu reprezintă decât reiterarea unor considerente teoretice și generale ale criteriilor de cuantificare a acestora.

Eventualele critici susceptibile de încadrare în dispozițiile art. 488 C. proc. civ. ar fi trebuit să dezvolte argumente prin care să se tindă a se demonstra, în concret, pentru care motive este eronat și nelegal raționamentul instanței, obiect al recursului constituindu-l hotărârea pronunțată de aceasta.

Aceasta întrucât a motiva recursul înseamnă, pe de o parte, indicarea motivului de recurs ca fiind unul din cele prevăzute de art. 488 C. proc. civ., iar pe de altă parte, dezvoltarea acestuia, în sensul formulării de critici de nelegalitate privind modul de judecată al instanței raportat la motivul de recurs invocat.

Prin urmare, văzând dispozițiile art. 493 alin. (5) coroborate cu cele ale art. 488 C. proc. civ. și cum nu au fost identificate motive de ordine publică, se va anula calea de atac, aceasta fiind exercitată în asemenea condiții procedurale încât nu este posibilă examinarea sub vreun aspect de nelegalitate a deciziei atacate.

În ceea ce privește cererea formulată de intimatul – pârât Clubul Sportiv Școlar nr. 1 Timișoara de acordare a cheltuielilor de judecată, formulată prin întâmpinare, această urmează a fi respinsă, având în vedere faptul că partea nu a făcut dovada unor atare cheltuieli.

Sursa informației: www.scj.ro.

Susțineri privind decizia atacată ca fiind nelegală și netemeinică deoarece se întemeiază pe o interpretare și aplicare greșită a dispozițiilor legale aplicabile. Respingerea cererii was last modified: aprilie 12th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.