Suspendarea art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (O.U.G. nr. 2/2016)

15 feb. 2016
Vizualizari: 3262

Despre

  • M. Of. nr. 98 din 9 februarie 2016
  • O.U.G. nr. 2/2016
  • Suspendarea art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013
Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 254/2013 (M. Of. nr. 514 din 14 august 2013; cu modif. ult.)O.U.G. nr. 2/2016 (M. Of. nr. 98 din 9 februarie 2016)suspendă până la data de 1 septembrie 2016 art. 96 alin. (1) lit. f)


În M. Of. nr. 98 din 9 februarie 2016, s-a publicat O.U.G. nr. 2/2016 pentru suspendarea art. 96 alin. (1) lit. f) [(1) Pedeapsa care este considerată ca executată pe baza muncii prestate sau a instruirii școlare și formării profesionale, în vederea acordării liberării condiționate, se calculează după cum urmează: (…) f) în cazul elaborării de lucrări științifice publicate sau invenții și inovații brevetate, se consideră 30 de zile executate, pentru fiecare lucrare științifică sau invenție și inovație brevetate.] din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (M. Of. nr. 514 din 14 august 2013; cu modif. ult.).

 

Respectiva ordonanță a fost adoptată având în vedere:

– faptul că aplicarea dispozițiilor art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, prin care este acordat un beneficiu persoanelor condamnate care au elaborat lucrări științifice sau care au obținut invenții și inovații brevetate, respectiv se reduce pedeapsa care este considerată ca executată pe baza muncii prestate sau a instruirii școlare și formării profesionale, în vederea acordării liberării condiționate, a determinat împiedicarea și denaturarea scopului și spiritului reglementării execuțional penale;

– creșterea, fără precedent, în special pe parcursul anilor 2014 și 2015, a numărului lucrărilor științifice elaborate și publicate de către persoanele condamnate aflate în executarea unei pedepse privative de libertate în penitenciar, tinzând spre un fenomen de mare amploare care nu mai poate fi controlat, îndepărtând prevederile legale de la scopul lor legitim;

– faptul că prin abuzul de acest beneficiu se ajunge la situația în care nu se mai realizează scopul și funcțiile pedepsei privative de libertate, respectiv formarea unei conduite corecte față de ordinea de drept, regulile de conviețuire socială și față de muncă a persoanelor condamnate;

– faptul că scopul persoanelor condamnate aflate în executarea unei pedepse privative de libertate în penitenciar, care elaborează lucrări științifice publicate sau invenții și inovații brevetate, este reprezentat exclusiv de câștigul zilelor de muncă ce sunt considerate ca executate, având, în acest fel, acces mai rapid la mecanismul prin care pot solicita instanței de judecată liberarea condiționată, și nu vizează recuperarea și reintegrarea lor socială accelerată;

– faptul că, în contextul actual, se constată că prin activitatea de elaborare a unor lucrări științifice o persoană privată de libertate nu intenționează să își formeze o conduită corectă față de ordinea de drept, față de regulile de conviețuire socială și față de muncă, în vederea reintegrării ei în societate, nerealizându-se, de fapt, scopul și funcțiile pedepsei,

– apreciind că o suspendare până la 1 septembrie 2016 va permite, pe de-o parte, stoparea fenomenului, iar, pe de altă parte, efectuarea unei analize pertinente de către instituțiile competente, astfel încât să se identifice soluții legislative care să asigure o aplicare obiectivă și eficientă a dispozițiilor privind executarea pedepselor și liberarea condiționată;

– faptul că neadoptarea în regim de urgență a prezentei ordonanțe ar conduce la încurajarea perpetuării utilizării abuzive și deturnarea de la scopul reglementării a prevederilor legale în discuție, cu consecințe negative pe planul percepției societății privind politica penală a statului, precum și pe planul încrederii în justiție;

– faptul că modul de aplicare a dispozițiilor legale de către persoanele condamnate a determinat consecințe nu doar asupra regimului de executare a pedepselor, ci și a valorii operelor lucrărilor științifice în general, provocând o reacție puternică din partea societății civile și a mediului academic de respingere a golirii de conținut a activității de cercetare științifică.

 

Art. 96 alin. (1) lit. f) Legea nr. 254/2013 (modificată de O.U.G. nr. 2/2016)

Potrivit articolului unic din O.U.G. nr. 2/2016, art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (M. Of. nr. 514 din 14 august 2013; cu compl. ult.) se suspendă până la data de 1 septembrie 2016.

Suspendarea art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (O.U.G. nr. 2/2016) was last modified: februarie 15th, 2016 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.