Strategia naţională de ordine şi siguranţă publică 2023-2027 (H.G. nr. 1081/2023)

14 nov. 2023
Vizualizari: 163

Actul publicat în Monitorul Oficial

PreambulSumar

Hotărârea Guvernului (H.G.) nr. 1081/2023 pentru aprobarea Strategiei naționale de ordine și siguranță publică 2023-2027

(M. Of. nr. 1030 din 13 noiembrie 2023)

În temeiul:

– art. 108 din Constituția României, republicată;

– art. 25 lit. e) din Codul administrativ.

Se aprobă Strategia națională de ordine și siguranță publică 2023-2027.

 

În M. Of. nr. 1030 din 13 noiembrie 2023 s-a publicat Hotărârea Guvernului (H.G.) nr. 1081/2023 pentru aprobarea Strategiei naționale de ordine și siguranță publică 2023-2027.

Strategia națională de ordine și siguranță publică 2023-2027

Fixare Strategia națională de ordine și siguranță publică 2023-2027 poate fi consultată aici.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale hotărârii:

Art. 1

Se aprobă Strategia națională de ordine și siguranță publică 2023-2027, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ___

*)-Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1030 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.

Art. 2

Fondurile necesare îndeplinirii obiectivelor strategiei se asigură de către fiecare instituție/autoritate publică implicată, în raport cu prioritățile și etapele de realizare a acestora, cu încadrarea în bugetele anuale aprobate, precum și din alte surse legal constituite, potrivit legii.

Art. 3

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administrației și Internelor de realizare a ordinii și siguranței publice, pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 23 martie 2005, se abrogă.

Strategia națională de ordine și siguranță publică 2023-2027 (H.G. nr. 1081/2023) was last modified: noiembrie 14th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.