Statutul UNEJ şi al profesiei de executor judecătoresc – modificări (Hotărârea UNEJ nr. 13/2015)

19 ian. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 6811

Despre

  • M. Of. nr. 25 din 14 ianuarie 2016
  • Hotărârea UNEJ nr. 13/2015
  • Modificarea şi completarea Statutului UNEJ şi al profesiei de executor judecătoresc

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Statutul UNEJ și al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești nr. 19/2010 (M. Of. nr. 713 din 26 octombrie 2010; cu modif. ult.)Hotărârea UNEJ nr. 13/2015 (M. Of. nr. 25 din 14 ianuarie 2016)modifică: art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 31, art. 32, art. 35 lit. l) și n), art. 49, art. 51 alin. (2), art. 53 lit. e), art. 54, art. 56, art. 62
introduce: art. 35 lit. n1), Secț. a 5-a, art. 53 lit. e1), Cap. V1

 

Conferintele Video Universul Juridic

În M. Of. nr. 25 din 14 ianuarie 2016, s-a publicat Hotărârea Congresul Extraordinar al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești (UNEJ) nr. 13/2015 privind modificarea și completarea Statutului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești nr. 19/2010 (M. Of. nr. 713 din 26 octombrie 2010; cu modif. ult.).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Statutului prin Hotărârea UNEJ nr. 13/2015:

Art. 18 din Statut (modificat prin Hotărârea UNEJ nr. 13/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 reglementa următoarele atribuții ale Congresului Uniunii:

a) adoptă Statutul Uniunii și Statutul Casei de Asigurări a Executorilor Judecătorești;

b) alege/revocă președintele și cei 2 vicepreședinți ai Consiliului Uniunii;

c) alege/revocă Comisia de cenzori și Consiliul de conducere al Casei de Asigurări a Executorilor Judecătorești;

d) validează și revocă membrii Comisiei superioare de disciplină, care va fi compusă din 15 membri din Camere diferite, fără ca aceștia să dețină sau să poată ocupa alte funcții eligibile la orice nivel al Uniunii sau al Camerelor;

e) analizează și aprobă raportul anual al Consiliului Uniunii;

f) aprobă bugetul Uniunii și al Casei de Asigurări a Executorilor Judecătorești;

g) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, de Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 210/2001, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare regulament, sau de prezentul statut;

h) alege/revocă directorul și secretarul Centrului Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești pentru un mandat de 3 ani;

i) aprobă Codul deontologic al executorului judecătoresc;

j) aprobă Regulamentul de funcționare a Comisiei superioare de disciplină.

(2) Congresul adoptă hotărâri care sunt obligatorii pentru toți membrii Uniunii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 18 prevede: „(1) Congresul Uniunii are următoarele atribuții:

a) adoptă Statutul Uniunii și Statutul Casei de Asigurări a Executorilor Judecătorești;

b) alege/revocă președintele și cei 2 vicepreședinți ai Consiliului Uniunii;

c) alege/revocă Comisia de cenzori și Consiliul de conducere al Casei de Asigurări a Executorilor Judecătorești;

d) validează și revocă membrii Comisiei superioare de disciplină, care va fi compusă din 15 membri din Camere diferite, fără ca aceștia să dețină sau să ocupe alte funcții eligibile la orice nivel al Uniunii sau al Camerelor;

e) analizează și aprobă raportul de activitate anual al Consiliului Uniunii;

f) aprobă bugetul Uniunii și al Casei de Asigurări a Executorilor Judecătorești;

g) analizează și aprobă raportul anual al Comisiei superioare de disciplină și raportul anual al Casei de Asigurări a Executorilor Judecătorești;

h) analizează și aprobă raportul anual al Comisiei de cenzori a Uniunii și raportul anual al Comisiei de cenzori a Casei de Asigurări a Executorilor Judecătorești;

i) alege/revocă directorul și secretarul Centrului Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești pentru un mandat de 3 ani;

j) aprobă Codul deontologic al executorului judecătoresc;

k) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei superioare de disciplină.

l) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, de Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 210/2001, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare regulament, sau de prezentul statut;

(2) Congresul adoptă hotărâri care sunt obligatorii pentru toți membrii Uniunii.

(3) Alegerea președintelui și a vicepreședinților se face prin vot secret”.

 

Art. 19 din Statut (modificat prin Hotărârea UNEJ nr. 13/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19 la primul alineat dispunea faptul că Consiliul Uniunii este organ de conducere constituit din câte un membru titular al fiecărei Camere.

La alineatul următor, se prevede faptul că alegerea președintelui și a vicepreședinților se face numai prin vot secret.

Potrivit alineatului următor, candidatura pentru funcția de președinte și vicepreședinte al Consiliului Uniunii se depune, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită pentru alegeri, la sediul Uniunii și va fi însoțită, în cazul candidatului la funcția de președinte, de platforma-program a acestuia.

În continuare, stabilea: Candidatul care întrunește majoritatea simplă din numărul voturilor exprimate va fi declarat ales.

În sfârșit, la ultimul alineat stabilea faptul că președintele, vicepreședinții și membrii Consiliului Uniunii au dreptul la indemnizații plătite din bugetul Uniunii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 19 dispunea: „(1) Consiliul Uniunii este organ de conducere constituit din câte un membru titular al fiecărei Camere.

(2) Alegerea președintelui și a vicepreședinților se face prin vot secret, în aplicarea dispozițiilor art. 24 alin. (3) teza finală.

(3) Va fi declarat ales candidatul care întrunește majoritatea simplă din numărul total al voturilor exprimate.

(4) Președintele, vicepreședinții și membrii Consiliului Uniunii au dreptul la indemnizații plătite din bugetul Uniunii și aprobate de Consiliul Uniunii”.

 

Art. 20 din Statut (modificat prin Hotărârea UNEJ nr. 13/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 la primul alineat prevedea: Consiliul Uniunii se întrunește trimestrial și ori de câte ori este convocat de președinte.

Conform alineatului următor, Consiliul Uniunii își desfășoară activitatea cu participarea a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi.

La ultimul alineat stabilea faptul că: Hotărârile Consiliului Uniunii se adoptă cu majoritatea voturilor exprimate.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 prevede: „(1) Consiliul Uniunii se întrunește, de regulă, trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui.

(2) Consiliul Uniunii își desfășoară activitatea cu participarea a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi.

(3) Hotărârile Consiliului Uniunii se adoptă cu votul majorității simple a membrilor prezenți”.

 

Art. 21 din Statut (modificat prin Hotărârea UNEJ nr. 13/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 reglementa următoarele atribuții ale Consiliului Uniunii:

a) solicită ministrului justiției numirea, suspendarea, revocarea ori încetarea funcției de executor judecătoresc;

b) întocmește Tabloul executorilor judecătorești, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se va actualiza anual;

c) propune ministrului justiției numărul necesar de birouri de executori judecătorești și condițiile de desfășurare a examenului de admitere în profesia de executor judecătoresc și a examenului de definitivat;

d) repartizează executorii judecătorești care au promovat examenul de admitere ca stagiar ținând cont de media și opțiunea candidaților, precum și de posturile vacante de executor judecătoresc stagiar;

e) stabilește cotele de contribuție ale executorilor judecătorești la Casa de Asigurări a Executorilor Judecătorești;

f) reprezintă Uniunea în raporturile cu terții pe plan intern și internațional, prin președinte sau, în lipsa acestuia, prin unul dintre cei 2 vicepreședinți;

g) stabilește cotele de contribuție ale executorilor judecătorești la Uniune în condițiile art. 33 alin. (1) lit. d) din lege;

h) stabilește și actualizează anual cuantumul cheltuielilor de executare;

i) întocmește regulamentul de funcționare a Comisiei superioare de disciplină, pe care îl propune spre aprobare Congresului Uniunii;

j) stabilește și aprobă modelul sigiliului executorilor judecătorești, sigla și emblema Uniunii, precum și modelul firmelor destinate birourilor de executori judecătorești și Camerelor;

k) execută controlul profesional-administrativ asupra Camerelor cel puțin o dată la 2 ani, verificând și calitatea actelor execuționale, sau poate delega Colegiul director al Camerei cu efectuarea acestuia, conform prevederilor art. 59 din lege;

l) stabilește indemnizațiile de conducere pentru președintele și vicepreședinții Consiliului Uniunii, organele de conducere ale Casei de Asigurări a Executorilor Judecătorești și organele de conducere ale Centrului Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești, precum și indemnizațiile de ședință ale membrilor Consiliului Uniunii;

m) stabilește structura organizatorică și numărul persoanelor de specialitate și cu funcții administrative din cadrul Uniunii și al Casei de Asigurări a Executorilor Judecătorești;

Statutul UNEJ și al profesiei de executor judecătoresc – modificări (Hotărârea UNEJ nr. 13/2015) was last modified: ianuarie 18th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter