Statutul profesiei de mediator

21 iul. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3317

Despre

  • Statutul profesiei de mediator
  • Structură și rezumat

Statutul profesiei de mediator a fost adoptat în ședința Consiliului de Mediere din data de 18 iulie 2015 și făcut public în data de 20 iulie 2015 pe site-ul Consiliului.

Vă prezentăm, în continuare, structura Statutului, precum și o parte a reglementărilor sale.

STRUCTURA

CAPITOLUL I – Principiile și scopul profesiei de mediator

CAPITOLUL II – Activitatea profesională a mediatorului
Secțiunea 1 – Dobândirea calității de mediator
Secțiunea 2 – Suspendarea și încetarea calității de mediator
Secțiunea 3 – Activitatea de mediere

CAPITOLUL III – Formele de exercitare a profesiei de mediator. Publicitate
Secțiunea 1 – Dispoziții generale
Secțiunea 2 – Societatea civilă profesională de mediatori
Secțiunea 3 – Biroul de mediator
Secțiunea 4 – Biroul de Mediatori Asociați
Secțiunea 5 – Mediatorul angajat în interiorul profesiei prin contract individual de muncă
Secțiunea 6 – Modificări ale formei de exercitare a profesiei
Secțiunea 7 – Reguli de publicitate a mediatorilor și a formelor de exercitare a profesiei

CAPITOLUL IV – Tabloul mediatorilor

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

CAPITOLUL V – Drepturile și obligațiile mediatorilor

CAPITOLUL VI – Răspunderea disciplinară civilă, penală, materială

CAPITOLUL VII – Pregătirea profesională a mediatorilor
Secțiunea 1 – Reglementare generală
Secțiunea 2 – Formarea inițială
Secțiunea 3 – Formarea continuă
Secțiunea 4 – Autorizarea furnizorilor de formare a mediatorilor

CAPITOLUL VIII – Sistemul relațional al profesiei de mediator
Secțiunea 1 – Relațiile dintre mediator și părți
Secțiunea 2 – Relațiile dintre mediator și autorități
Secțiunea 3 – Relațiile dintre mediatori și reprezentanții tuturor profesiilor

CAPITOLUL IX – Organizarea profesiei de mediator

Secțiunea 1 – Consiliul de Mediere
Secțiunea 2 – Corpul Profesional al Mediatorilor Autorizați din Județ (C.P.M.J.)
Secțiunea 3 – Reprezentantul ales al Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe lângă Curtea de Apel
Secțiunea 4 – Adunarea Generala Anuala a Mediatorilor din județ
Secțiunea 5 – Conferința Națională a Mediatorilor
Secțiunea 6 – Alegerea membrilor Consiliului de Mediere, a organelor de conducere a Corpului Profesional al Mediatorilor Autorizați din Județ (C.P.M.J.) și a reprezentanților Comisiei privind relația cu sistemul judiciar, de pe raza Curților de Apel
Secțiunea 7 – Atribuțiile Președintelui și a Vicepreședintelui Consiliului de Mediere
Secțiunea 8 – Analiza financiară

CAPITOLUL X – Dispoziții finale


REZUMAT

În continuare, vă prezentăm rezumatul unora dintre reglementările respectivului statut.

Principii

Exercitarea profesiei de mediator este supusă următoarelor principii fundamentale:

• Principiul legalității;
• Principiul profesionalismului;
• Principiul autonomiei;
• Principiul libertății;
• Principiul independenței;
• Principiul neutralității;
• Principiul imparțialității;
• Principiul confidențialității;
• Principiul păstrării secretului profesional;
• Principiul răspunderii disciplinare;
• Principiul adoptării unui comportament loial și civilizat;
• Principiul nediscriminării;
• Principiul prevenirii conflictului de interese;
• Principiul cooperării și al parteneriatului;
• Principiul responsabilității.

Scopul

Scopul exercitării profesiei de mediator îl constituie sprijinul acordat părților aflate în orice fază a conflictului, în vederea obținerii într-un termen rezonabil, convenit de comun acord de părți și de mediator, a unei soluții reciproc convenabile, eficiente și durabile.

Condiții pentru a dobândii calitatea de mediator

• are capacitate deplină de exercițiu;
• are studii superioare;
• are o vechime în muncă de cel puțin 3 ani;
• este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activități;
• se bucură de o bună reputație și nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni de natură să aducă atingere prestigiului profesiei;
• a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor și a promovat examenul de evaluare sau un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditat conform legii și avizat de Consiliu, în condițiile legii și ale Standardului de formare a mediatorului;
• a fost autorizată ca mediator, în condițiile legii și prezentului statut.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Profesia de mediator se exercită numai de către mediatorii autorizați, care constituie Corpul Profesional al Mediatorilor din România, înscriși în Tabloul Mediatorilor, la secțiunea „activi”.

Desfășurarea activității de mediere

1. Părțile se prezintă la mediator din inițiativa lor, în urma trimiterii ori recomandării medierii de către instanță, poliție, procuror, alte organe jurisdicționale sau în urma invitației trimise de mediator la solicitarea uneia dintre părți.

2. În procedura prealabilă încheierii contractului de mediere se respectă următorii pași:

• informarea părților privind medierea și avantajele acesteia în vederea acceptării medierii;

• invitarea părților la mediere;

• încheierea contractului de mediere/certificat de informare/proces verbal.

3. În situația în care la mediator se prezintă ambele părți, mediatorul analizează și identifică natura conflictului din expunerea părților implicate, informează părțile cu privire la mediere și avantajele acesteia raportat la cazul concret al părților, în vederea acceptării medierii și încheie contractul de mediere sau după caz eliberează certificatul de informare în situația când cel puțin o parte nu dorește să semneze contractul de mediere.

4. În situația în care la mediator se prezintă o singură parte care solicită demararea unui proces de mediere, se are în vedere următorul parcurs: mediatorul încheie în condițiile art. 43 din Lege un contract de pregătire a procesului de mediere prin care mediatorul este mandatat de solicitant să trimită o invitație și să facă orice diligență legală pe care o consideră necesară pentru invitarea și eventual acceptarea medierii de către celelalte părți; mediatorul analizează și identifică natura conflictului din expunerea ambelor (tuturor) părți/lor implicate. În baza analizării conflictului, mediatorul informează toate părțile privind medierea și avantajele medierii raportate la cazul concret al părților, în vederea acceptării medierii și încheierea contractului de mediere.

5. În situația în care una dintre părți nu răspunde invitației la mediere, mediatorul întocmește cu partea prezentă un proces-verbal în care expune demersurile efectuate și eventual motivul invocat de partea absentă.

6. Activitatea de mediere propriu-zisă, presupune utilizarea de către mediator a unor metode și tehnici specifice profesiei, de comunicare și negociere precum și redactarea documentelor specifice procedurii de mediere, transmiterea documentelor către instanța de judecată, parchet, poliție și alte autorități, potrivit prevederilor legale, arhivarea documentelor specifice în cadrul formei de exercitare a profesiei.

7. Pentru activitatea desfășurata de mediator, acesta are dreptul la plata unui onorariu stabilit prin negociere cu părțile, precum și la restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere.

8. Onorariul trebuie să fie rezonabil și să țină cont de natura și de obiectul conflictului.

9. Pentru activitatea de informare și consiliere a părților cu privire la procedura medierii și avantajele acesteia, îndeplinită potrivit legii anterior începerii procesului de mediere, în condițiile reglementate de art. 26 alin. (3) din Lege, mediatorul nu poate pretinde onorariu.

10. Mediatorul ține evidența contabilă și declară veniturile în conformitate cu prevederile legale.

 

Descărcați Statutul profesiei de mediator, publicat pe site-ul Consiliului de Mediere (www.cmediere.ro).

Statutul profesiei de mediator was last modified: iulie 21st, 2015 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter