Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și Codul de etică profesională și disciplină ale UNPIR – modificări (Hotărârea Congresului UNPIR nr. 2/2017)

9 oct. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4540

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Art. 63 alin. (4) din Statut (modificat prin Hotărârea Congresului UNPIR nr. 2/2017)

Vechea reglementare

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

În vechea reglementare, art. 63 alin (4) prevedea următoarele:

„(4) Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. b) membrii titulari ai Consiliului de conducere al filialei, precum și membrii titulari ai instanței locale de disciplină, ale căror abateri disciplinare se judecă în primă instanță de instanța superioară de disciplină, în complet de 3 membri”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 63 alin (4) dispune faptul că:

„Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. c) membrii titulari ai Consiliului de conducere al filialei, precum și membrii titulari ai instanței locale de disciplină, ale căror abateri disciplinare se judecă în primă instanță de instanța superioară de disciplină, în complet de 3 membri”.

 

Art. 66 alin. (3) din Statut (modificat prin Hotărârea Congresului UNPIR nr. 2/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 66 alin. (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

„(4) Se consideră activitate practică economică sau juridică, după caz, perioada de 3 ani care conform anumitor prevederi legale este considerată vechime în profesie, cu depunerea dovezilor corespunzătoare.

(5) Calculul experienței practice economice sau juridice se va realiza prin luarea în considerare a unei norme integrale de lucru de 8 ore/zi sau suma normelor parțiale care însumate să reprezinte normă întreagă. Calculul experienței practice se va face și în conformitate cu dispozițiile art. 69 alin. (6)-(15)”.

 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale
Art. 69 alin. (2), (3) (4) și (15) din Statut (modificat prin Hotărârea Congresului UNPIR nr. 2/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 69 alin. (2), (3) și (4) prevedeau următoarele:

„(2) Sunt scutite de stagiul de pregătire profesională persoanele care au exercitat timp de 10 ani o profesie juridică sau economică, cu normă întreagă de 8 ore, precum și persoanele care au fost deputați sau senatori, în comisiile de specialitate juridică sau economică, fără ca acestea să depășească jumătate din durata celor 10 ani.

(3) Sunt scutite de stagiu persoanele care anterior promovării examenului de admitere în profesie au avut calitatea de angajat, cu normă întreagă de 8 ore, pe o funcție economică sau juridică, într-un cabinet individual de insolvență, într-o SPRL sau într-o IPURL cel puțin 3 ani.

(4) Calculul activității practice economice sau juridice se va realiza prin luarea în considerare a unei norme integrale de lucru de 8 ore sau suma normelor parțiale care însumate să reprezinte normă întreagă”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 69 alin. (2), (3) și (4) dispun următoarele:

„(2) Sunt scutite de stagiul de pregătire profesională persoanele care au exercitat timp de 10 ani o profesie juridică sau economică, cu normă întreagă de 8 ore pe zi, precum și persoanele care au fost deputați sau senatori, în comisiile de specialitate juridică sau economică, fără ca acestea să depășească jumătate din durata celor 10 ani.

(3) Sunt scutite de stagiu persoanele care anterior promovării examenului de admitere în profesie au avut calitatea de angajat, cu normă întreagă de 8 ore pe zi, pe o funcție economică sau juridică, într-un cabinet individual de insolvență, într-o SPRL sau într-o IPURL cel puțin 3 ani.

(4) Calculul activității practice economice sau juridice se va realiza prin luarea în considerare a unei norme integrale de lucru de 8 ore pe zi sau suma normelor parțiale care însumate să reprezinte normă întreagă”.

De asemenea, după art. 69 alin. (14) se introduce un nou alineat, alin. (15), cu următorul cuprins:

„(15) Activitatea practică economică sau juridică se calculează de la momentul angajării, începând cu prima zi și până la data susținerii examenului de primire în profesie”.

 

Art. 96 alin. (2) din Statut (modificat prin Hotărârea Congresului UNPIR nr. 2/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 96 alin. (2) prevedea următoarele:

„(2) În cazul lichidării prevăzute de art. 95 lit. a), d), e), f) și g), în situația în care forma de organizare nu are obligații către creditori, iar asociații se înțeleg cu privire la repartizarea activului formei de organizare între asociați, radierea formei de organizare se va face fără numire de lichidator, pe baza declarațiilor asociaților pe propria răspundere”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 96 alin. (2) dispune următoarele:

„(2) În cazul lichidării prevăzute de art. 95 lit. a), d), e), f) și g), în situația în care forma de organizare nu are obligații către creditori, iar asociații se înțeleg cu privire la repartizarea activului formei de organizare între asociați, radierea formei de organizare se va face fără numire de lichidator, pe baza declarațiilor asociaților pe propria răspundere. Dizolvarea conduce la radierea formei de organizare din registrul formelor după depunerea documentelor necesare cu privire la stingerea datoriilor formei de organizare, sub forma declarației în formă autentică pe propria răspundere a asociațiilor, în cazurile anume prevăzute de statut însoțită de raportul de lichidare.

În termen de 15 zile de la repartizarea activului net, asociații pe baza declarației pe propria răspundere însoțită de raportul de repartizare și lichidare a patrimoniului vor depune la Registrul formelor de organizare o cerere de radiere a formei de organizare din registrul formelor și din tabloul UNPIR.

Operațiunea tehnică de radiere se aprobă de CNC, sub condiția ca forma de organizare să achite la zi contribuțiile datorate UNPIR, inclusiv pentru propriile filiale (în cazul în care există).

În toate celelalte situații se va numi un lichidator care va depune un raport final”.

 

Art. 98 alin. (6) și (8) din Statut (modificat prin Hotărârea Congresului UNPIR nr. 2/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 98 alin. (6) prevedea următoarele:

„(6) În termen de 15 zile de la repartizarea activului net lichidatorii vor depune la Registrul formelor de organizare cererea de radiere a formei de organizare din Registrul formelor de organizare și din Tabloul UNPIR, pe baza raportului final de lichidare prin care se prezintă situația patrimoniului, a creanțelor și repartizarea activelor rămase. Operațiunea tehnică de radiere se aprobă prin decizie emisă de Consiliul național de conducere al UNPIR”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 98 alin. (6) dispune următoarele:

„(6) În termen de 15 zile de la repartizarea activului net, asociații pe baza declarației pe propria răspundere însoțită de raportul privind situația financiară de lichidare, respectiv lichidatorii pe baza raportului final de lichidare prin care se prezintă situația patrimoniului, a creanțelor și activelor rămase, vor depune la Registrul formelor de organizare o cerere de radiere a formei de organizare din Registrul formelor și din Tabloul UNPIR”.

De asemenea, după art. 98 alin. (7) se introduce un nou alineat, alin. (8), cu următorul cuprins:

„(8) Radierea din Registrul formelor de organizare și din Tabloul UNPIR se realizează doar pentru a se ține evidența persoanelor care pot desfășura activitățile prevăzute de lege ca fiind exercitate exclusiv de practicienii în insolvență. Eventuala răspundere patrimonială a formei de organizare a profesiei sau a practicianului se realizează în condițiile legii, în limita patrimoniului de afectațiune conform art. 2.324 alin. (4) din Codul civil”.

 

Art. 101 alin. (8) din Statut (modificat prin Hotărârea Congresului UNPIR nr. 2/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 101 alin. (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(8) Orice cauză care poate duce la constatarea nulității operațiunilor efectuate cu privire la formele de organizare va beneficia de un termen de remediere de cel mult 2 luni de la data constatării, pe orice cale. Operațiunile și actele de procedură efectuate în exercițiul profesiei nu vor fi afectate, cu condiția ca înlăturarea cauzei de nulitate să se producă înainte ca instanța de judecată să se pronunțe asupra valabilității lor”.

 

Art. 109 alin. (3) lit. g) din Statut (modificat prin Hotărârea Congresului UNPIR nr. 2/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 109 alin. (3) lit. g) prevedea următoarele:

„(3) Taxele, cotizațiile și contribuțiile sunt următoarele:

g) contribuția anuală pe tranșe de venituri, reprezentând cota-parte din venitul brut realizat din activitatea membrilor, conform art. 1 din O.U.G., exclusiv TVA, calculată pe intervale de venit:

– pentru venituri de până la 50.000 lei: 0,5%;
– pentru venituri între 50.000 lei și 100.000 lei: 0,3% din sumele ce depășesc 50.000 lei + 250 lei (nivelul maxim al contribuției variabile calculate pentru intervalul inferior);
– pentru venituri între 100.000 lei și 1.000.000 lei: 0,3% din sumele ce depășesc 100.000 lei + 410 lei;
– pentru venituri între 1.000.000 lei și 10.000.000 lei: 0,3% din sumele ce depășesc 1.000.000 lei + 3.100 lei;
– pentru venituri de peste 10.000.000 lei: 0,3% din sumele care depășesc 10.000.000 lei + 30.100 lei;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 109 alin. (3) lit. g) dispune următoarele:

„g) contribuția anuală pe cote de venituri, reprezentând cota- parte din venitul brut realizat din activitatea membrilor, conform art. 1 din O.U.G., exclusiv TVA, este de 0.8%;”.

 

Art. 111 alin. (1) lit. b) din Statut (modificat prin Hotărârea Congresului UNPIR nr. 2/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 111 alin. (1) lit. b) prevedea următoarele:

„(1) Repartizarea veniturilor între Uniune și filialele sale se efectuează astfel:

b) taxele de înscriere în Tabloul UNPIR se repartizează astfel: 30% se constituie venit la bugetul filialei, iar 70% se virează către Uniune până la data de 10 a lunii în curs pentru luna anterioară, când a fost efectuată plata;”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 111 alin. (1) lit. b) dispune următoarele:

„b) taxele de înscriere în Tabloul UNPIR se repartizează astfel: 50% se constituie venit la bugetul filialei, iar 50% se virează către Uniune până la data de 10 a lunii în curs pentru luna anterioară, când a fost efectuată plata;”.

Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și Codul de etică profesională și disciplină ale UNPIR – modificări (Hotărârea Congresului UNPIR nr. 2/2017) was last modified: octombrie 25th, 2017 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter