Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă – modificări (Hotărârea UNPIR nr. 3/2019)

14 iun. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 447

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Anexa nr. 4 art. 17 alin. (2) din Hotărârea UNPIR nr. 3/2007 (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 3/2019)

 

Conferința de pregatire profesională a Baroului Ialomița
”

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexa nr. 4 art. 17, alin. (2) prevedea:

„(2) Cercetările se efectuează, de regulă, după convocarea în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, a membrului Uniunii cercetat, trimisă la domiciliul/sediul său profesional înscris în Tabloul UNPIR. Convocarea se poate face și prin înștiințare în scris printr-un mijloc de comunicare ce asigură conservarea dovezii și a datei la care s-a făcut înștiințarea, inclusiv e-mail, prin luarea la cunoștință, afișarea convocării pe site-ul www.unpir.ro sau afișarea la ușa instanței disciplinare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 4 art. 17, alin. (2) se modifică  și va avea următorul conținut:

„(2) Cercetările se efectuează, de regulă, după convocarea în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, a membrului Uniunii cercetat, trimisă la domiciliul/sediul său profesional înscris în Tabloul UNPIR. Convocarea se poate face și prin înștiințare în scris printr-un mijloc de comunicare ce asigură conservarea dovezii și a datei la care s-a făcut înștiințarea, inclusiv e-mail, fax sau prin luarea la cunoștință”.

 

Anexa nr. 4 art. 20 alin. (2^1) din Hotărârea UNPIR nr. 3/2007 (introdus prin Hotărârea UNPIR nr. 3/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 4 art. 20, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1),  cu următorul conținut:

„(2^1) Comunicarea deciziei disciplinare se efectuează, de regulă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, trimisă la domiciliul/sediul profesional al persoanei ce are calitatea de parte în procedura disciplinară.

Comunicarea se poate face și prin înștiințare în scris printr-un mijloc de comunicare ce asigură conservarea dovezii și a datei la care s-a făcut înștiințarea (e-mail sau fax) sau prin orice formă de luare la cunoștință.

Comunicarea se consideră a fi efectuată indiferent de existența dovezii de recepționare dacă transmiterea hotărârii disciplinare s-a făcut la adresa, e-mailul sau fax-ul înscrise în Tabloul Uniunii”.

 

Anexa nr. 7 preambulul contractului de societate al societății profesionale cu răspundere limitată și art. 1-3, art. 5, art. 7-9 și art. 11-12 din Hotărârea UNPIR nr. 3/2007 (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 3/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexa nr. 7, preambulul contractului de societate al societății profesionale cu răspundere limitată și art. 1-3, art. 5, art. 7-9 și art. 11-12 prevedeau:

„CONTRACTUL DE SOCIETATE

al societății profesionale cu răspundere limitată

– model –

Subsemnații:

– domnul/doamna …………………..…….., numele purtate anterior …………….………., B.I./C.I. seria …… nr……………., eliberat/eliberată de ……………. la data de …………….., cod numeric personal …………..…………., născut/născută în …………. la data de ……………., domiciliat/domiciliată în ………………..……….., înscris/înscrisă în Tabloul UNPIR în data de ………………. și practician în insolvență definitiv din data de ………………;

– domnul/doamna …………………..…….., numele purtate anterior …………….………., B.I./C.I. seria …… nr……………., eliberat/eliberată de ……………. la data de …………….., cod numeric personal …………..…………., născut/născută în …………. la data de ……………., domiciliat/domiciliată în ………………..……….., înscris/înscrisă în Tabloul UNPIR în data de ………………. și practician în insolvență definitiv din data de ………………,

au convenit constituirea unei societăți profesionale cu răspundere limitată, supusă reglementărilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G., și de Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, denumit în continuare Statut, după cum urmează:

Titlul I Denumire, sediu, formă, emblemă, obiect, scop, durată

Art.1

Denumire

În concordanță cu Dovada de rezervare denumire nr. ………/………, societatea este denumită ….. societate profesională cu răspundere limitată (SPRL, IPURL). În toate actele, scrisorile, publicațiile și alte documente emise de societate, denumirea societății va fi urmată de inițialele societate profesională cu răspundere limitată (SPRL, IPURL).

Art. 2

Sediu

Sediul principal al societății este situat în ……………………… .

Societatea își poate constitui filiale care se înregistrează în Registrul formelor de organizare.

Art. 3

Formă

Prezenta societate este înființată ca o societate profesională de practicieni în insolvență, cu răspundere limitată, compusă din subsemnații practicieni în insolvență înscriși în Tabloul UNPIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I bis, nr. ……… din ……………, ca practicieni în insolvență definitivi:

–  …………………… – asociat;

–  …………………… – asociat;

–  …………………… – asociat.

(…)

Art. 5

Obiect

Societatea are ca obiect unic de activitate exercitarea în comun a profesiei de practician în insolvență conform O.U.G. și Statutului.

(…)

Art. 7

Durată

Societatea se constituie pentru o durată de ….. ani din momentul înscrierii sale în Registrul formelor de organizare, ținut de Secretariatul general al Uniunii.

Titlul II Aport social

Art. 8

Compunerea patrimoniului social

1. Aportul social de minimum 3.500 lei este constituit din numerar ….. și în natură, evaluat la ….. lei.

2. Aportul social este compus după cum urmează:

– domnul/doamna …………………………………………………., aport în bunuri/numerar/clientelă/industrie: ………. lei;

– domnul/doamna …………………………………………………., aport în bunuri/numerar/clientelă/industrie: ………. lei;

– societatea .. ………………………………………………….,…, aport în bunuri/numerar/clientelă/industrie: ………. lei.

3. Aporturile în bunuri/clientelă/industrie ale asociaților sunt constituite din următoarele:

– ………………………… evaluat de către evaluatorul autorizat, domnul ….., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. ….. din data de ….., la valoarea de ….. lei;

– ………………………… evaluat de către evaluatorul autorizat, domnul ….., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. ….. din data de ….., la valoarea de ….. lei;

– ………………………… evaluat de către evaluatorul autorizat, domnul ….., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. ….. din data de ….., la valoarea de ….. lei.

Art. 9

Repartizare

Aportul social este divizat în …… părți sociale a câte …. lei fiecare, integral subscrise și vărsate de către asociați, potrivit aporturilor menționate la art. 8, astfel:

– domnul ……………………………………. – ………. părți sociale, reprezentând ….. .% din părțile sociale;

– domnul ……………………………………. – ………. părți sociale, reprezentând …..% din părțile sociale.

(…)

Titlul III Adunarea generală

Articolul 11

Adunările generale

Adunarea generală reprezintă totalitatea asociaților și deciziile luate sunt obligatorii pentru toți asociații.

Fiecare parte socială subscrisă și vărsată dă dreptul la un vot.

Asociații nu pot fi reprezentați în adunarea generală decât de alți asociați.

Adunările generale se convoacă de oricare dintre asociați prin orice mijloace care să poată proba realizarea convocării cu minimum 5 zile înainte de data ținerii lor.

Adunarea generală se va întruni la sediul principal al societății sau, cu acordul unanim al asociaților, în orice alt loc.

Hotărârile adunărilor generale se iau prin votul asociaților reprezentând majoritatea părților sociale/sau ….

Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar acordul asociaților reprezentând majoritatea părților sociale/sau …..

Articolul 12

Atribuțiile adunării generale

Principalele atribuții ale adunării generale sunt:

a) repartizarea venitului net al societății;

b) mărirea sau reducerea aportului social;

c) fuziunea;

d) schimbarea denumirii societății;

e) schimbarea sediului principal;

f) crearea sau anularea părților de industrie;

g) primirea de noi asociați;

h) excluderea asociatului/asociaților;

i) alegerea asociatului practician în insolvență coordonator al societății;

j) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor;

k) orice modificare a statutului societății”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 7, preambulul contractului de societate al societății profesionale cu răspundere limitată și art. 1-3, art. 5, art. 7-9 și art. 11-12 se modifică  și vor avea următorul conținut:

„CONTRACTUL DE SOCIETATE

al societății profesionale cu răspundere limitată

 

                              – model –

 

a) Pentru constituirea de societăți:

    Subsemnații:

    – domnul/doamna ……………………….., numele purtate anterior …………………., B.I./C.I. seria ….. nr. …….., eliberat/eliberată de ………………. la data de ………………., cod numeric personal ……………………, născut/născută în …………… la data de ………………., domiciliat/domiciliată în …………….., înscris/înscrisă în Tabloul UNPIR în data de …………… și practician în insolvență definitiv din data de …………….;

    – domnul/doamna ………………………., numele purtate anterior ………………….., B.I./C.I. seria …… nr. …….., eliberat/eliberată de ………………. la data de ………………., cod numeric personal ………………….., născut/născută în ……………..la data de ………………, domiciliat/domiciliată în …………….., înscris/înscrisă în Tabloul UNPIR în data de …………… și practician în insolvență definitiv din data de ……………,

au convenit constituirea unei societăți profesionale cu răspundere limitată, supusă reglementărilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G., și de Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007, republicată,

denumit în continuare Statut, după cum urmează:

b) Pentru constituirea de filiale ale SPRL:

Subscrisa ……………….. SPRL, cu sediul în …………………., număr matricol ………….. RFO …….., înscrisă în Tabloul UNPIR în data de …………….;

    – domnul/doamna ……………………….., numele purtate anterior ………………………, B.I./C.I. seria ………. nr. ……………, eliberat/eliberată de ……………………… la data de …………………, cod numeric personal …………………, născut/născută în ……………..

la data de ………………, domiciliat/domiciliată în ………………………., înscris/înscrisă în Tabloul UNPIR în data de ……………… și practician în insolvență definitiv din data de …………….;

    – domnul/doamna ………………………, numele purtate anterior …………………………., B.I./C.I. seria ………. nr. ………………, eliberat/eliberată de ……………………..la data de ……………………., cod numeric personal ……………….., născut/născută în …………….. la data de ………………….., domiciliat/domiciliată în ………………….., înscris/înscrisă în Tabloul UNPIR în data de ………………… și

practician în insolvență definitiv din data de ………………,

au convenit constituirea unei filiale a societății profesionale cu răspundere limitată …………, supusă reglementărilor prevăzute de O.U.G. și de Statut, după cum urmează:

 

    ART. 1

Denumire

a) Pentru constituirea de SPRL/IPURL:

    În concordanță cu Dovada de rezervare denumire nr. ………./………., societatea este denumită ………. societate profesională cu răspundere limitată (SPRL, IPURL). În toate actele, scrisorile, publicațiile și alte documente emise de societate, denumirea societății va fi urmată de inițialele societate profesională cu răspundere limitată (SPRL, IPURL).

  1. b) Pentru constituirea de filiale ale SPRL:

    În concordanță cu Dovada de rezervare denumire nr. ………./………., societatea este denumită ………. Filiala …………..SPRL. În toate actele, scrisorile, publicațiile și alte documente emise de societate, denumirea societății va fi …………….Filiala ………. SPRL

    ART. 2

Sediu

a) Pentru constituirea de SPRL/IPURL:

    Sediul principal al societății este situat în ……….. Societatea își poate constitui filiale care se înregistrează în Registrul formelor de organizare. Filialele vor îngloba denumirea societății profesionale constitutive mamă și cuvântul filiala, urmat de denumirea județului pe raza căruia se constituie aceasta.

b) Pentru constituirea de filiale ale SPRL:

    Sediul filialei este situat în …………………………………………………… .

    ART. 3

Formă

a) Pentru constituirea de SPRL/IPURL:

    Prezenta societate este înființată ca o societate profesională de practicieni în insolvență, cu răspundere limitată, compusă din subsemnații practicieni în insolvență înscriși în Tabloul UNPIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ………. bis din ………., ca practicieni în insolvență definitivi:

    – …………………………. – asociat;

    – …………………………. – asociat;

    – …………………………. – asociat.

  1. b) Pentru constituirea de filiale ale SPRL:

    Prezenta societate este înființată ca o societate profesională de practicieni în insolvență, cu răspundere limitată, compusă din ……. SPRL și următorii practicieni în insolvență înscriși în Tabloul UNPIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ………. bis din ………., ca practicieni în insolvență definitivi:

    – …………………………. SPRL – asociat;

    – …………………………. – asociat;

    – …………………………. – asociat.

    ………………………………………………………………..

    ART. 5

Obiect

    Societatea/………………….. Filiala ……………….. SPRL are ca obiect unic de activitate exercitarea în comun a profesiei de practician în insolvență conform O.U.G. și Statutului.

    ………………………………………………………………..

    ART. 7

Durată

    Societatea/…………………. Filiala ………………… SPRL se constituie pentru o durată de ………. ani din momentul înscrierii sale în Registrul formelor de organizare, ținut de Secretariatul general al Uniunii.

    ART. 8

Compunerea patrimoniului social

a) Pentru constituirea de SPRL/IPURL:

Aportul social de minimum 3.500 lei este constituit din numerar …………………… și în natură, evaluat la ………………. lei.

Aportul social este compus după cum urmează:

    – domnul/doamna …………………………., aport în bunuri/numerar/clientelă/industrie: …………………………. lei;

    – domnul/doamna …………………………., aport în bunuri/numerar/clientelă/industrie: …………………………. lei.

Aporturile în bunuri/clientelă/industrie ale asociaților sunt constituite din următoarele:

    – ……………….. evaluat de către evaluatorul autorizat, domnul …………………, membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. ………. din data de ………………., la valoarea de ………………….. lei;

    – ………………. evaluat de către evaluatorul autorizat, domnul ………………….., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. ………. din data de ……………….., la valoarea de …………………. lei.

b) Pentru constituirea de filiale ale SPRL:

1. Aportul social de minimum 3.500 lei este constituit din numerar ………………… și în natură, evaluat la …………………. lei.

2. Aportul social este compus după cum urmează:

    – societatea mamă …………………………. SPRL, aport în bunuri/numerar/clientelă/industrie: …………………………. lei;

    – domnul/doamna …………………………., aport în bunuri/numerar/clientelă/industrie: …………………………. lei;

    – domnul/doamna ………………………….., aport în bunuri/numerar/clientelă/industrie: …………………………. lei.

3. Aporturile în bunuri/clientelă/industrie ale asociaților sunt constituite din următoarele:

    – …………………………. evaluat de către evaluatorul autorizat, domnul …………………………., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. ………. din data de …………………, la valoarea de …………………… lei;

    – …………………………. evaluat de către evaluatorul autorizat, domnul …………………………., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. ………. din data de …………………, la valoarea de ……………………. lei;

    – …………………………. evaluat de către evaluatorul autorizat, domnul …………………………., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. ………. din data de …………………, la valoarea de ……………………. lei.

    ART. 9

Repartizare

a) Pentru constituirea de SPRL:

    Aportul social este divizat în ………. părți sociale a câte ………. lei fiecare, integral subscrise și vărsate de către asociați, potrivit aporturilor menționate la art. 8, astfel:

    – domnul …………………………. – ………. părți sociale, reprezentând ………..% din părțile sociale;

    – domnul …………………………. – ………. părți sociale, reprezentând ……….% din părțile sociale.

b) Pentru constituirea de filiale ale SPRL:

    Aportul social este divizat în ………. părți sociale a câte ………. lei fiecare, integral subscrise și vărsate de către asociați, potrivit aporturilor menționate la art. 8, astfel:

    – societatea mamă …………………………. SPRL ……..părți sociale, reprezentând ………..% din părțile sociale;

    – domnul …………………………. – ………. părți sociale, reprezentând ……….% din părțile sociale.

    ………………………………………………………………..

    ART. 11

Adunările generale

1. Adunarea generală reprezintă totalitatea asociaților și deciziile luate sunt obligatorii pentru toți asociații.

2. Fiecare parte socială subscrisă și vărsată dă dreptul la un vot.

3. Asociații nu pot fi reprezentați în adunarea generală decât de alți asociați/sau ……. .

4. Adunările generale se convoacă de oricare dintre asociați prin orice mijloace care să poată proba realizarea convocării cu minimum 5 zile înainte de data ținerii lor.

5. Adunarea generală se va întruni la sediul principal al societății sau, cu acordul unanim al asociaților/cu acordul majorității asociaților/cu acordul …..% din valoarea părților sociale, în orice altă locație.

    6.1. Hotărârile adunărilor generale se iau de regulă prin votul tuturor asociaților și părților sociale. Actul constitutiv, prin excepție de la prevederea de mai sus și de la pct. 2, poate prevedea cerințe mai ridicate sau mai scăzute de cvorum și de majoritate.

    6.2. Dacă adunarea generală, în privința numirii partenerului coordonator, nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la pct. 6.1, adunarea, ce se va întruni la o a doua convocare, poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

    ART. 12

Atribuțiile adunării generale

    Principalele atribuții ale adunării generale sunt:

a) schimbarea denumirii societății;

b) schimbarea sediului principal;

c) înființarea sau desființarea de filiale (exclusiv pentru SPRL);

d) primirea de noi asociați;

e) excluderea asociatului/asociaților;

f) alegerea sau revocarea asociatului/asociaților practician/practicieni în insolvență coordonator(i) al/ai societății;

g) fuziunea, divizarea sau lichidarea urmată de radierea societății;

h) mărirea sau reducerea aportului social;

i) repartizarea venitului net al societății;

j) crearea sau anularea părților de industrie;

k) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor;

l) orice modificare a statutului societății”.

Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență – modificări (Hotărârea UNPIR nr. 3/2019) was last modified: iunie 13th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter