Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă – modificări (Hotărârea UNPIR nr. 3/2019)

14 iun. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 444

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Art. 117 alin. (2) lit. a)-g) din Hotărârea UNPIR nr. 3/2007 (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 3/2019)

 

Conferința Noi reglementări în agricultură

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 117 alin. (2), lit. a)-g) prevedeau:

„(2) Cheltuielile de procedură admise la plata din fondul de lichidare sunt:

a) cheltuielile necesare pentru taxe, timbre, notificări, convocări și comunicări ale actelor aferente procedurii, inclusiv cheltuielile legate de traducerea documentelor debitoarei necesare unor operațiuni din cadrul procedurii;

b) cheltuielile de cazare și deplasare impuse de necesitatea prezentării practicianului în insolvență la termenele de judecată fixate în litigii în care debitoarea este parte, în cazul acelor litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată din afara localității unde se află tribunalul care judecă dosarul de insolvență. Cheltuielile de transport astfel efectuate se justifică pe baza decontului de deplasare, la care sunt atașate tichetele de transport sau bonul fiscal, în limita unui consum de combustibil de 10 l/100 km;

c) cheltuieli ce pot fi avansate din fondul de lichidare în condițiile art. 116 alin. (4) necesare asigurării de către practicianul în insolvență a bunei desfășurări a procedurii (cum ar fi, dar fără a se limita la: inventarierea bunurilor, asigurarea administrării societății debitoare și ținerea contabilității societății debitoare în ipoteza în care administratorului special i-a fost ridicat parțial sau total dreptul de administrare, reprezentarea societății debitoare în relația cu partenerii comerciali, precum și în relația cu autorități suverane/suprasuverane etc.). În condițiile în care, din constrângeri legate de timp sau pentru distanțe mai mari de 200 km, se optează pentru transportul cu avionul, atunci se va deconta un tarif echivalent cu cel al călătoriilor la clasa economică. Cheltuielile de cazare, care se vor limita la condiții hoteliere de maximum 4 stele, se vor justifica pe baza aceluiași decont de deplasare, la care sunt atașate facturile și bonurile fiscale. La toate aceste cheltuieli se va adăuga și diurna legală, aferentă personalului alocat în acest scop;

d) cheltuieli necesare pentru ținerea contabilității societății debitoare de până la 500 lei, fără TVA, pentru toată perioada derulării procedurii;

e) cheltuieli necesare îndeplinirii obligațiilor de mediu urgente stabilite de autoritatea competentă în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare (cum ar fi lichidarea stocurilor de materiale radioactive, condensatorii cu PCB, substanțele chimice periculoase etc. pentru care nu poate fi asigurată păstrarea în condițiile legii), precum și cheltuieli legate de elaborarea documentației tehnice/studii de fezabilitate/ rapoarte de mediu/proiecte necesare identificării soluțiilor fezabile pentru îndeplinirea obligațiilor de mediu și a costurilor aferente acestor soluții. Se va evidenția costul obligațiilor de mediu aferente închiderii depozitelor neconforme;

f) cheltuielile de arhivare a documentelor debitoarei. Standardul de cost pentru decontarea operațiunilor de verificare, selecționare, inventariere și legare este echivalentul a 20 euro/ml, iar pentru depozitare 0,5 euro/ml/lună. Pentru a solicita plata din fondul de lichidare a acestor cheltuieli, practicianul trebuie să facă dovada organizării procedurii de selecție a ofertantului de servicii de arhivare, inclusiv prin publicarea unui anunț privind cererea de oferte pe site-ul UNPIR;

g) onorariile stabilite de judecătorul-sindic pentru curatorii numiți în acțiunile în anulare formulate de către practicianul în insolvență și expertizele tehnice dispuse de judecătorul-sindic din oficiu în acțiunile în anulare sau acțiunile în răspundere”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 117 alin. (2), lit. a)-g) se modifică  și vor avea următorul conținut:

„(2) Cheltuielile de procedură admise la plata din fondul de lichidare sunt:

a) cheltuielile necesare pentru taxe, timbre, notificări, convocări și comunicări ale actelor aferente procedurii, inclusiv cheltuielile legate de traducerea documentelor debitoarei necesare unor operațiuni din cadrul procedurii – conform documentelor justificative;

b) cheltuielile de cazare și deplasare impuse de necesitatea prezentării practicianului în insolvență la termenele de judecată fixate în litigii în care debitoarea este parte, în cazul acelor litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată din afara localității unde se află tribunalul care judecă dosarul de insolvență. Cheltuielile de transport astfel efectuate se justifică pe baza decontului de deplasare, la care sunt atașate tichetele de transport sau bonul fiscal, în limita unui consum de combustibil de 10 l/100 km;

c) cheltuieli ce pot fi avansate din fondul de lichidare în condițiile art. 116^1 necesare asigurării de către practicianul în insolvență a bunei desfășurări a procedurii (cum ar fi, dar fără a se limita la: inventarierea bunurilor, asigurarea administrării societății debitoare și ținerea contabilității societății debitoare în ipoteza în care administratorului special i-a fost ridicat parțial sau total dreptul de administrare, reprezentarea societății debitoare în relația cu partenerii comerciali, precum și în relația cu autorități suverane/suprasuverane etc.). În condițiile în care, din constrângeri legate de timp sau pentru distanțe mai mari de 200 km, se optează pentru transportul cu avionul, atunci se va deconta un tarif echivalent cu cel al călătoriilor la clasa economică. Cheltuielile de cazare, care se vor limita la condiții hoteliere de maximum 4 stele, se vor justifica pe baza aceluiași decont de deplasare, la care sunt atașate facturile și bonurile fiscale. La toate aceste cheltuieli se va adăuga și diurna legală, aferentă personalului alocat în acest scop. Se vor aplica prevederile alin. (4);

d) cheltuieli necesare pentru ținerea contabilității societății debitoare de până la 500 lei, fără TVA, pentru toată perioada derulării procedurii;

e) cheltuieli ce pot fi avansate din fondul de lichidare în condițiile art. 116^1 pot fi și cheltuieli necesare îndeplinirii obligațiilor de mediu urgente stabilite de autoritatea competentă în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare (cum ar fi predarea instalațiilor ce conțin materiale radioactive, substanțe chimice periculoase etc.), și pentru care nu poate fi asigurată păstrarea în condițiile de siguranță cerute de lege, existând un pericol real de poluare a mediului sau de contaminare radioactivă, iar din acest motiv obligațiile de mediu nu pot fi transmise odată cu imobilul supus valorificării în procedură, precum și cheltuieli legate de elaborarea documentației tehnice/studii de fezabilitate/rapoarte de mediu/proiecte necesare identificării soluțiilor fezabile pentru îndeplinirea obligațiilor de mediu și a costurilor aferente acestor soluții. Se vor aplica prevederile alin. (4);

f) cheltuielile de arhivare a documentelor debitoarei. Standardul de cost pentru decontarea operațiunilor de verificare, selecționare, inventariere și legare este echivalentul a 15 euro/ml, iar pentru depozitare 3 euro/ml/an. Pentru a solicita plata din fondul de lichidare a acestor cheltuieli, practicianul trebuie să facă dovada organizării procedurii de selecție a ofertantului de servicii de arhivare, inclusiv prin publicarea unui anunț privind cererea de oferte pe site-ul UNPIR;

g) onorariile stabilite de judecătorul-sindic pentru curatorii numiți în acțiunile în anulare sau acțiunile în răspundere formulate de către practicianul în insolvență și expertizele judiciare încuviințate de judecătorul-sindic din oficiu în acțiunile în anulare sau acțiunile în răspundere până la 1.000 lei în funcție de durata acțiunilor pentru curatori.

Indiferent de cuantumul cheltuielilor de procedură stabilite de judecătorul-sindic, prin hotărâre, din fondul de lichidare se vor deconta doar cheltuielile de procedură care respectă tarifele și standardele de cost aprobate de ARP, ratificate de Congresul UNPIR, prevederile art. 51 din O.U.G. sunt incidente”.

 

Art. 117 alin. (2^1) din Hotărârea UNPIR nr. 3/2007 (introdus prin Hotărârea UNPIR nr. 3/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 117, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul conținut:

„(2^1) Cheltuielile de procedură trebuie însoțite de documente justificative care atestă efectuarea/prestarea serviciilor de către terți conform reglementărilor prezentului statut și procedurii de decontare UNPIR”.

 

Art. 117 alin. (3) lit. d) din Hotărârea UNPIR nr. 3/2007 (introdus prin Hotărârea UNPIR nr. 3/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 117 alin. (3), după lit. c) se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul conținut:

„(3) Nu sunt decontate din fondul de lichidare următoarele:

(…)

d) onorariile și cheltuielile cu procedura dispuse prin sentință sau încheiere de judecătorul-sindic în situația în care cererile de decont sunt înaintate la filială după împlinirea termenului de prescripție de trei ani, calculat de la data comunicării sentinței/încheierii prin intermediul Buletinul Procedurilor de Insolvență sau conform Codului de procedură civilă”.

 

Art. 117 alin. (4) din Hotărârea UNPIR nr. 3/2007 (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 3/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 117, alin. (4) prevedea:

„(4) Cheltuielile prevăzute la alin. (2) lit. c) se pot avansa din fondul de lichidare doar dacă sunt prezentate în rapoartele lunare și aprobate de către judecătorul-sindic prin sentință/ încheiere în care se prevede expres că suma urmează să fie returnată”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 117, alin. (4) se modifică  și va avea următorul conținut:

„(4) Cheltuielile prevăzute la alin. (2) lit. c) se pot avansa din fondul de lichidare în limitele prevăzute de dispozițiile statutare în prezentul capitol doar dacă sunt prezentate în rapoartele lunare, aprobate de către judecătorul-sindic. Aceste sume ce se vor avansa pentru acoperirea cheltuielilor de la alin. (2) lit. c) se vor aproba de filiala Uniunii pe raza căreia își are sediul debitoarea, pe baza documentelor din care să rezulte că suma urmează să se restituie cu prioritate conform aprobării adunării creditorilor, în condițiile art. 116^1”.

 

Art. 117 alin. (6)-(7) din Hotărârea UNPIR nr. 3/2007 (introdus prin Hotărârea UNPIR nr. 3/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 117, după alin. (5) se introduc două noi alineate, alin. (6)-(7), cu următorul conținut:

„(6) CNC va completa procedurile de decontare pentru aplicarea unitară la nivelul Uniunii a dispozițiilor prevăzute la alin. (2) lit. e) și f).

(7) În scopul bunei gestionări a fondului de lichidare conform destinației prevăzute de art. 39 din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, CNC poate plafona cheltuielile decontabile lunar din fondul de lichidare de natura celor de la alin. (2) lit. e) și f)”.

 

Art. 119 alin. (4), alin. (7) și alin. (11) din Hotărârea UNPIR nr. 3/2007 (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 3/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 119, alin. (4), alin. (7) și alin. (11) prevedeau:

„(4) În cazul falimentului procentul de 2% se aplică oricărei sume încasate în contul debitoarei. Pentru sumele încasate din vânzări se aplică procentul de 2% la suma încasată, exclusiv TVA.

(…)

(7) Procentul de 2% se varsă de fiecare practician în subcontul filialei aflate în raza de activitate a tribunalului care instrumentează dosarul de insolvență.

(…)

(11) Practicianul are obligația depunerii la sediul filialei UNPIR aflate în raza de activitate a tribunalului care instrumentează dosarul, odată cu depunerea la dosarul cauzei a unui exemplar din raportul asupra fondurilor obținute și a unuia din planul de distribuire”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 119, alin. (4), alin. (7) și alin. (11) se modifică  și vor avea următorul conținut:

„(4) În cazul falimentului, procentul de 2% se aplică oricărei sume încasate în contul debitoarei. Pentru sumele încasate din vânzări se aplică procentul de 2% la suma încasată, exclusiv TVA. Prin excepție, procentul de 2% nu se aplică:

a) în situația în care un creditor garantat sau negarantat dorește să preia bunul supus garanției în contul creanței sale, prin compensare totală sau parțială, acesta din urmă va achita toate cheltuielile de procedură, însă cota de 2% se va aplica numai asupra părții din preț care se achită în numerar (fondurile obținute), exclusiv TVA;

b) în ipoteza plăților efectuate benevol de către administratorul special din surse proprii a obligațiilor către creditori sau în situația achitării datoriilor debitoarei de către terțe persoane.

(…)

(7) Procentul de 2% se varsă de fiecare practician în subcontul filialei unde își are sediul societatea debitoare.

(…)

(11) Practicianul are obligația completării on-line în portalul de date a rubricilor ce cuprind date din raportul asupra fondurilor obținute și a unuia din planul de distribuire odată cu depunerea acestora la dosarul cauzei”.

 

Art. 119 alin. (16) din Hotărârea UNPIR nr. 3/2007 (abrogat prin Hotărârea UNPIR nr. 3/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 119, alin. (16) prevedea:

„(16) Se constituie Comisia de verificare privind fondul de lichidare și corectitudinea calculului cotei de 2%. Comisia funcționează în subordinea CNC. Cheltuielile legate de funcționarea comisiei se vor suporta din bugetul Uniunii”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 119, alin. (16) se abrogă.

 

Art. 120 pct. 18 din Hotărârea UNPIR nr. 3/2007 (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 3/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 120, pct. 18 prevedea:

„Constituie abateri următoarele fapte:

(…)

18. solicitarea decontării din fondul de lichidare a unui onorariu mai mare decât cel din propria ofertă financiară în baza căruia a fost desemnat într-o procedură conform art. 57 alin. (2) sau (3) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, constituie încălcarea principiilor din Codul de conduită etică;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 120, pct. 18 se modifică  și va avea următorul conținut:

„Constituie abateri următoarele fapte:

(…)

18. solicitarea decontării din fondul de lichidare a unui onorariu mai mare decât cel din propria ofertă financiară în baza căruia a fost desemnat într-o procedură conform art. 57 alin. (2) sau (3) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și solicitarea decontării din fondul de lichidare a unui onorariu mai mare decât cel prevăzut la art. 117, respectiv cheltuieli de procedură care nu corespund prevederilor prezentului statut și procedurii de decontare UNPIR, constituie încălcarea art. 51 din O.U.G. și a principiilor din Codul de conduită etică;”.

 

Art. 120 pct. 19 din Hotărârea UNPIR nr. 3/2007 (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 3/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 120, pct. 19 prevedea:

„Constituie abateri următoarele fapte:

(…)

19. neîndeplinirea obligației privind completarea formularelor, precum și a datelor statistice prevăzute de art. 21 lit. h) și l) din prezentul statut;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 120, pct. 19 se modifică  și va avea următorul conținut:

„Constituie abateri următoarele fapte:

(…)

19. neîndeplinirea obligației privind completarea formularelor, precum și a datelor statistice prevăzute de art. 21 lit. f), h), i), j), k) și l);”.

 

Art. 122 din Hotărârea UNPIR nr. 3/2007 (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 3/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 122 prevedea:

„Art. 122

Se sancționează cu suspendarea calității de practician în insolvență pe o perioadă cuprinsă între 3 luni și un an faptele prevăzute la art. 120 pct. 2, 3, 5, 9, 15, 18, 20 și 21”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 122 se modifică  și va avea următorul conținut:

„Art. 122

(1) Se sancționează cu suspendarea calității de practician în insolvență pe o perioadă cuprinsă între 3 luni și un an faptele prevăzute la art. 120 pct. 2, 5, 9, 15, 18, 20 și 21.

(2) Se sancționează cu suspendarea calității de practician în insolvență pe o perioadă de maximum 6 luni fapta prevăzută la art. 120 pct. 3”.

 

Art. 123 alin. (3) din Hotărârea UNPIR nr. 3/2007 (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 3/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 123, alin. (3) prevedea:

„(3) Neplata amenzii în termen de 30 de zile de la data aplicării sancțiunii duce la excluderea definitivă din Uniune”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 123, alin. (3) se modifică  și va avea următorul conținut:

„(3) Neplata amenzii în termen de 90 de zile de la data aplicării sancțiunii se sancționează cu suspendarea din profesie pe o perioadă cuprinsă între 3 și 6 luni”.

 

Art. 134 din Hotărârea UNPIR nr. 3/2007 (introdus prin Hotărârea UNPIR nr. 3/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 133 se introduce un nou articol, art. 134, cu următorul conținut:

„Art. 134

Dispozițiile referitoare la «portalul de date» și toate obligațiile membrilor cu privire la utilizarea acestuia intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data la care acesta a devenit operațional, comunicată tuturor membrilor prin grija Secretariatului general și al filialelor UNPIR”.

 

Anexa nr. 1 parag. 3 din Hotărârea UNPIR nr. 3/2007 (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 3/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexa nr. 1, parag. 3 prevedea:

„Lucrările vor fi notate de la 1 la 10, proporțional cu punctajul obținut. Nota minimă de promovare a examenului este 7”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 1, parag. 3 se modifică  și va avea următorul conținut:

„Lucrările vor fi notate de la 1 la 10, proporțional cu punctajul obținut. Nota minimă de promovare a examenului este 8”.

 

Anexa nr. 2 art. 3 alin. (3) și art. 10 din Hotărârea UNPIR nr. 3/2007 (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 3/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexa nr. 2 art. 3, alin. (3) și art. 10 prevedeau:

„(3) Documentele mai sus menționate, avizate de filiala UNPIR din care face parte practicianul în insolvență stagiar, se vor transmite către Secretariatul I.N.P.P.I., care va redacta o notă către Comisia de examinare cu propunere de admitere sau respingere în funcție de documentele prezentate.

(…)

Art. 10

Comisia de examinare are următoarele atribuții:

a) verifică, analizează documentația de înscriere, nota redactată de Secretariatul I.N.P.P.I. și admite sau respinge solicitările de participare la examen pentru persoanele care îndeplinesc prevederile art. 2 din prezentul regulament;

b) poate dispune amânarea susținerii examenului de definitivat pentru candidații care nu îndeplinesc cerințele legale privind susținerea examenului, în cazul în care se constată că documentația de înscriere este incompletă ori lucrarea scrisă nu a fost redactată în conformitate cu prevederile prezentului regulament;

c) verifică cunoștințele teoretice și practice ale candidatului în domeniul insolvenței;

d) declară respinși candidații care nu au obținut nota minimă de promovare a examenului;

e) declară admiși candidații care au obținut nota minimă de promovare a examenului;

f) înaintează rezultatele examenului de definitivat Consiliului național de conducere al UNPIR în vederea validării acestora”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 2 art. 3, alin. (3) și art. 10 se modifică  și vor avea următorul conținut:

„(3) Documentele mai sus menționate, avizate de filiala UNPIR din care face parte practicianul în insolvență stagiar, se vor transmite către Secretariatul INPPI.

Secretariatul INPPI va proceda la verificarea documentației, efectuarea stagiului complet de pregătire profesională, inclusiv a punctelor de pregătire profesională și va afișa pe site-ul www.unpir.ro și www.inppi.ro lista cu persoanele admise în vederea susținerii examenului de definitivat.

Măsura respingerii participării la examenul de definitivat poate face obiectul contestației. Contestația va fi soluționată de Comisia de analizare a contestațiilor desemnată de INPPI.

(…)

Art. 10

Comisia de examinare, desemnată de Consiliul național de conducere al UNPIR, are următoarele atribuții:

a) verifică cunoștințele teoretice și practice ale candidatului în domeniul insolvenței;

b) declară respinși candidații care nu au obținut nota minimă de promovare a examenului;

c) declară admiși candidații care au obținut nota minimă de promovare a examenului;

d) poate dispune amânarea susținerii examenului de definitivat pentru candidații care nu îndeplinesc cerințele legale privind susținerea examenului, în cazul în care se constată că lucrarea scrisă nu a fost redactată în conformitate cu prevederile prezentului regulament;

e) înaintează rezultatele examenului de definitivat Consiliului național de conducere al UNPIR în vederea validării acestora”.

 

Anexa nr. 2 art. 3 alin. (4) din Hotărârea UNPIR nr. 3/2007 (abrogat prin Hotărârea UNPIR nr. 3/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexa nr. 2 art. (3), alin. (4) prevedea:

„(4) Hotărârea Comisiei de examinare privind respingerea solicitării de participare la examenul de definitivat se va comunica candidaților care nu îndeplinesc cerințele legale prin grija Secretariatului I.N.P.P.I”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 2 art. (3), alin. (4) se abrogă.

Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență – modificări (Hotărârea UNPIR nr. 3/2019) was last modified: iunie 13th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter