Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă – modificări (Hotărârea UNPIR nr. 2/2018)

3 iul. 2018
Vizualizari: 974

 

Actul modificatActul modificatorSumar
Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, aprobat prin Hotărârea Congresului UNPIR nr. 3/2007 (rep. M. Of. nr. 875 din 7 noiembrie 2017)Hotărârea UNPIR nr. 2/2018

(M. Of. nr. 548 din 2 iulie 2018)

introduce: art. 8 alin. (4), art. 7 alin. (11), art. 109 alin. (3) lit. j) și k)

modifică: art. 59 alin. (1)

 

 

În M. Of. nr. 548 din 2 iulie 2018, s-a publicat Hotărârea UNPIR nr. 2/2018 pentru modificarea și completarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, aprobat prin Hotărârea Congresului UNPIR nr. 3/2007 (rep. M. Of. nr. 875 din 7 noiembrie 2017).

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență prin Hotărârea UNPIR nr. 2/2018.

Art. 8 alin. (4) din Statut (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 2/2018)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 8, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul conținut:

„(4) Formele de exercitare a profesiei se pot asocia liber, conform dreptului de liberă asociere, pentru gestionarea în bune condiții a procedurilor de insolvență, fără ca forma de asociere rezultată să fie înscrisă în Tabloul UNPIR sau Registrul formelor de organizare”.

 

Art. 59 alin. (1) din Statut (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 2/2018)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 59 alin. (1) prevedea:

„(1) Consiliul de conducere al filialei este format din 3 membri titulari pentru filialele ce au sub 100 de membri și poate crește până la 5 în cazul filialelor cu peste 100 de membri, dintre care un președinte, precum și 3 membri supleanți, aleși de adunarea generală pentru o perioadă de 4 ani. Pentru președintele și membrii consiliului de conducere al filialei se aplică prevederile art. 59 alin. (1) și (2) din O.U.G”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 59 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Consiliul de conducere al filialei este format din 3 membri titulari pentru filialele ce au sub 100 de membri și poate crește până la 5 în cazul filialelor cu peste 100 de membri, dintre care un președinte, precum și 2 membri supleanți, aleși de adunarea generală pentru o perioadă de 4 ani. Pentru președintele și membrii consiliului de conducere al filialei se aplică prevederile art. 59 alin. (1) și (2) din O.U.G.”.

 

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala
Art. 97 alin. (11) din Statut (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 2/2018)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 97, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul conținut:

(11) Pentru opozabilitatea față de terți, secretariatul general va elibera un certificat constatator, scutit de taxe, care va menționa starea juridică a formei de organizare, numele și numărul matricol al lichidatorului”.

 

Art. 109 alin. (3) lit. j) și k) din Statut (modificat prin Hotărârea UNPIR nr. 2/2018)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 109 alin. (3), după litera i) se introduc două noi litere, lit. j) și k), cu următorul conținut:

Taxele, cotizațiile și contribuțiile sunt următoarele:

(…)

j) taxe de participare la manifestări științifice/seminare profesionale organizate în interesul membrilor. Organizarea unor astfel de manifestări se va realiza în limitele impuse de art. 78 alin. (2) din Statut; 

k) taxe din alte activități organizate în interesul membrilor”.

 

Alte prevederi ale Hotărârii UNPIR nr. 2/2018

La art. II din Hotărârea UNPIR nr. 2/2018, se prevede faptul că Hotărârea Congresului UNPIR nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 7 noiembrie 2017, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență – modificări (Hotărârea UNPIR nr. 2/2018) was last modified: iulie 3rd, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.