Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă – modificări (HCUNPIR nr. 2/2023)

14 nov. 2023
Vizualizari: 160

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență

(rep. M. Of. nr. 1066 din 3 noiembrie 2022)

Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România (HCUNPIR) nr. 2/2023 pentru modificarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență

(M. Of. nr. 1027 din 10 noiembrie 2023) 

– modifică: art. 98 alin. (2)-(4), art. 119 alin. (6), art. 121 alin. (6), art. 136.

 

În M. Of. nr. 1027 din 10 noiembrie 2023 s-a publicat Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România (HCUNPIR) nr. 2/2023 pentru modificarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență.

Redăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări aduse respectivului act normativ.

 

Art. 98 alin. (2)-(4)

Vechea reglementare

„(2) În cazul lichidării prevăzute de art. 95 lit. a), d), e), f) și g), în situația în care forma de organizare nu are obligații către creditori, iar asociații se înțeleg cu privire la repartizarea activului formei de organizare între asociați, radierea formei de organizare se va face fără numire de lichidator, pe baza declarațiilor asociaților pe propria răspundere. Dizolvarea conduce la radierea formei de organizare din registrul formelor după depunerea documentelor necesare cu privire la stingerea datoriilor formei de organizare, sub forma declarației în formă autentică pe propria răspundere a asociațiilor, în cazurile anume prevăzute de statut însoțită de raportul de lichidare. În termen de 15 zile de la repartizarea activului net, asociații pe baza declarației pe propria răspundere însoțită de raportul de repartizare și lichidare a patrimoniului vor depune la Registrul formelor de organizare o cerere de radiere a formei de organizare din registrul formelor și din tabloul UNPIR. Operațiunea tehnică de radiere se aprobă de CNC, sub condiția ca forma de organizare să achite la zi contribuțiile datorate UNPIR, inclusiv pentru propriile filiale (în cazul în care există). În toate celelalte situații se va numi un lichidator care va depune un raport final.

(3) La radiere, în ipotezele prevăzute de art. 97 lit. b), c), h) și i), cererea va fi însoțită de raportul lichidatorului în care se va menționa modalitatea de predare a portofoliului de dosare în care procedura nu este închisă ca urmare a lichidării.

(4) La radiere, în ipotezele prevăzute de art. 97 lit. a), d), e), f) și g), cererea va fi însoțită și de următoarele:

– cerere de decontare privind dosarele cu procedurile închise și pentru care se solicită achitarea sumelor cuvenite din fondul de lichidare;

– declarație privind contul în care se vor achita drepturile cuvenite pentru sumele datorate și neplătite din fond (în cazul sumelor prevăzute în sentințele de închidere a procedurii neredactate la momentul depunerii cererii de radiere);

– documentele de decontare prevăzute la art. 119 alin. (1);

– declarație de venituri din profesie, aferentă anului în curs;

– declarație privind predarea în condițiile legii și statutului de organizare a profesiei a dosarelor în care procedura nu este încă închisă;

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

– dovada achitării cotizațiilor și contribuțiilor anuale.

Nu vor fi decontate din fondul de lichidare facturile depuse după radierea formei de organizare.

Radierea din registrul formelor de organizare nu produce efecte asupra obligațiilor fiscale sau de altă natură; singurul efect pe care îl are este acela de încetare a capacității de a se angaja în activități specifice profesiei de practician în insolvență, așa cum aceasta este organizată conform O.U.G.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 98 alin. (2)-(4) se modifică și vor avea următorul conținut:

(2) În cazul lichidării prevăzute de art. 97 alin. (1) lit. a), e), f) și g), în situația în care forma de organizare nu are obligații către creditori, iar asociații se înțeleg cu privire la repartizarea activului formei de organizare între asociați, radierea formei de organizare se va face fără numire de lichidator, pe baza declarațiilor asociaților pe propria răspundere. Dizolvarea conduce la radierea formei de organizare din registrul formelor după depunerea documentelor necesare cu privire la stingerea datoriilor formei de organizare, sub forma declarației în formă autentică pe propria răspundere a asociaților, în cazurile anume prevăzute de statut, însoțită de raportul de lichidare. În termen de 15 zile de la repartizarea activului net, asociații, pe baza declarației pe propria răspundere însoțite de raportul de repartizare și lichidare a patrimoniului, vor depune la Registrul formelor de organizare o cerere de radiere a formei de organizare din registrul formelor și din tabloul UNPIR. Operațiunea tehnică de radiere se aprobă de CNC, cu condiția ca forma de organizare să achite la zi contribuțiile datorate UNPIR, inclusiv pentru propriile filiale (în cazul în care există). În toate celelalte situații se va numi un lichidator care va depune un raport final.

(3) La radiere, în ipotezele prevăzute de art. 97 alin. (1) lit. b), c), d), h) și i), cererea va fi însoțită de raportul lichidatorului în care se va menționa modalitatea de predare a portofoliului de dosare în lucru.

(4) La radiere, în ipotezele prevăzute de art. 97 alin. (1) lit. a), e), f) și g), cererea va fi însoțită și de următoarele:

a) cerere de decontare privind dosarele cu procedurile închise și pentru care se solicită achitarea sumelor cuvenite din fondul de lichidare;

b) declarație privind contul în care se vor achita drepturile cuvenite pentru sumele datorate și neplătite din fond (în cazul sumelor prevăzute în sentințele de închidere a procedurii neredactate la momentul depunerii cererii de radiere);

c) documentele de decontare prevăzute la art. 119 alin. (1);

d) declarație de venituri din profesie, aferentă anului în curs;

e) declarație privind predarea, în condițiile legii și ale statutului de organizare a profesiei, a dosarelor în care procedura nu este încă închisă;

f) dovada achitării cotizațiilor și contribuțiilor anuale.

Nu vor fi decontate din fondul de lichidare facturile depuse după radierea formei de organizare.

Radierea din registrul formelor de organizare nu produce efecte asupra obligațiilor fiscale sau de altă natură; singurul efect pe care îl are este acela de încetare a capacității de a se angaja în activități specifice profesiei de practician în insolvență, așa cum aceasta este organizată conform O.U.G.

 

 

Art. 119 alin. (6)

Vechea reglementare

„(6) Decontul final prevăzut de art. 21 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, se aprobă de către Consiliul de conducere al filialei UNPIR pe raza căreia se află sediul debitoarei.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 119 alin. (6) se modifică și va avea următorul conținut:

(6) Decontul final prevăzut de art. 237 alin. (6) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cele aduse prin Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, se aprobă de către Consiliul de conducere al filialei UNPIR pe raza căreia se află sediul debitoarei.

 

 

Art. 121 alin. (6)

Vechea reglementare

„(6) În conformitate cu art. 21 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, decontul final al cheltuielilor de procedură efectuate în legătură cu lichidarea unei societăți, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, se face de către filiala Uniunii pe raza căreia se află sediul debitoarei, pe baza documentelor justificative atașate cererii de plată depuse de lichidator.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 121 alin. (6) se modifică și va avea următorul conținut:

(6) În conformitate cu Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, decontul final al cheltuielilor de procedură efectuate în legătură cu lichidarea unei societăți, în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face de către filiala Uniunii pe raza căreia se află sediul debitoarei, pe baza documentelor justificative atașate cererii de plată depuse de lichidator.”

 

 

Art. 136

Vechea reglementare

„Art. 136

Decontarea onorariilor practicienilor în insolvență ce sunt achitate din fondul de lichidare pentru operațiunile derulate în baza art. 21 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, pentru procedurile de lichidare derulate în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, va rămâne supusă normelor legale în vigoare la momentul deschiderii procedurilor de insolvență.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 136 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 136

Decontarea onorariilor practicienilor în insolvență ce sunt achitate din fondul de lichidare pentru operațiunile derulate în baza art. 237 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cele aduse prin Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, va rămâne supusă normelor legale în vigoare la momentul deschiderii procedurilor respective.

Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență – modificări (HCUNPIR nr. 2/2023) was last modified: noiembrie 14th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.