Standardele internaţionale de raportare financiară de către societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare (Norma ASF nr. 19/2015)

18 nov. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 856

Despre

  • M. Of. nr. 834 din 9 noiembrie 2015
  • Norma ASF nr. 19/2015
  • Aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativSumar
Norma ASF nr. 19/2015
(M. Of. nr. 834 din 9 noiembrie 2015)
Aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare

 

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

În M. Of. nr. 834 din 9 noiembrie 2015, s-a publicat Norma ASF nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare.

Art. 1 Norma ASF nr. 19/2015

Art. 1 prevede la primul alineat faptul că respectiva normă stabilește modul de întocmire în scop informativ a situațiilor financiare anuale individuale în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară, denumite în continuare IFRS, de către societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare ASF.

Potrivit alineatului următor, prevederile respectivei norme nu se aplică sucursalelor cu sediul în România, care aparțin unei societăți de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare cu sediul în străinătate.

Art. 2 Norma ASF nr. 19/2015

Potrivit art. 2, în înțelesul respectivei norme, IFRS reprezintă standardele internaționale adoptate la nivel european prin Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate.

Art. 3 Norma ASF nr. 19/2015

Art. 3 prevede la primul alineat faptul că începând cu exercițiul financiar al anului 2015, pentru o perioadă de trei ani consecutivi, societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare, denumite în continuare entități, au obligația de a întocmi, în scop informativ, situațiile financiare anuale în conformitate cu IFRS ca al doilea set de situații financiare.

Potrivit alineatului următor, entitățile vor întocmi situațiile financiare anuale în conformitate cu IFRS adoptate potrivit procedurii prevăzute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002.

Art. 4 Norma ASF nr. 19/2015

Art. 4 prevede: „(1) Situațiile financiare anuale prevăzute la art. 3 alin. (1) vor fi obținute prin retratarea datelor prezentate în balanțele contabile întocmite în baza evidenței contabile organizate potrivit Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Entitățile ce vor întocmi pentru prima dată un set informativ al situațiilor financiare anuale în conformitate cu IFRS vor proceda la retratarea soldurilor de deschidere prezentate în situația poziției financiare la data de 31 decembrie 2015. Retratarea va fi efectuată în conformitate cu principiile contabile IFRS. Soldurile de deschidere pentru situațiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS la data de 31 decembrie 2015 se vor obține prin retratarea conform principiilor IFRS a informațiilor prezentate în situațiile financiare anuale pentru anul 2014 întocmite în baza Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

(3) Situația poziției financiare, parte componentă a situațiilor financiare anuale în conformitate cu IFRS încheiate la data de 31 decembrie 2015, va cuprinde:

a) informații aferente exercițiului financiar de raportare încheiat la data de 31 decembrie 2015;

b) informații aferente exercițiului financiar încheiat anterior celui de raportare, respectiv la data de 31 decembrie 2014;

c) informații aferente începutului exercițiului financiar anterior celui de raportare, respectiv la data de 1 ianuarie 2014,

(4) Situația rezultatului global va cuprinde două coloane de informații, corespunzătoare exercițiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2015 și exercițiului financiar anterior de raportare încheiat la data de 31 decembrie 2014”.

Art. 5 Norma ASF nr. 19/2015

Conform art. 5, entitățile care au întocmit și transmis către ASF un set informativ de situații financiare în conformitate cu IFRS anterior intrării în vigoare a respectivei norme vor întocmi în continuare aceste situații financiare și pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2015 fără a prezenta în aceste situații soldurile de retratare inițiale. Soldurile de deschidere la data de 1 ianuarie 2015 vor fi preluate din soldurile de închidere la data de 31 decembrie 2014 din situațiile IFRS întocmite cu scop informativ.

Art. 6 Norma ASF nr. 19/2015

Art. 6 prevede la primul alineat faptul că entitățile vor anexa la situațiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS un document al cărui conținut să evidențieze diferențele dintre tratamentele contabile conform reglementărilor contabile menționate la art. 4 alin. (1) și tratamentele prevăzute de IFRS, pentru fiecare element din structura situațiilor financiare, cu explicațiile aferente.

Potrivit alineatului următor, diferențele/ajustările de valoare determinate între tratamentele contabile conform reglementărilor contabile menționate la art. 4 alin. (1) și aplicarea principiilor IFRS se vor prezenta distinct, sub forma unor monografii descriptive care să cuprindă explicația operațiunii contabile și diferențele înregistrate cu precizarea punctuală a prevederilor aplicabile potrivit IFRS.

Art. 7 Norma ASF nr. 19/2015

Art. 7 stabilește faptul că situațiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS sunt supuse auditului statutar potrivit prevederilor legale în vigoare, aprobate de acționarii entităților și publicate pe site-ul propriu al entităților.

Art. 8 Norma ASF nr. 19/2015

Potrivit art. 8, situațiile financiare anuale întocmite în conformitate cu IFRS prevăzute la art. 7 vor fi transmise la ASF până la data de 30 iunie a exercițiului financiar următor, fiind destinate exclusiv pentru a fi utilizate de entitățile respective, acționarii acestora și ASF, mențiune care se va efectua la publicarea acestora pe pagina web a entității.

Art. 9 Norma ASF nr. 19/2015

Potrivit art. 9, membrii consiliului de supraveghere, consiliului de administrație, directoratului, conducerii executive, conducătorul compartimentului economico-financiar ai entităților trebuie să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor respectivei norme în vederea întocmirii, auditării, publicării și transmiterii către ASF a situațiilor IFRS ca al doilea set de situații financiare. Aceste persoane răspund pentru modul de îndeplinire a măsurilor concrete stabilite în sarcina structurilor organizatorice implicate și pentru exactitatea datelor care sunt preluate, respectiv sunt înscrise în situațiile financiare anuale.

Art. 10 Norma ASF nr. 19/2015

Art. 10 prevede faptul că nerespectarea prevederilor respectivei norme se sancționează în conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11 Norma ASF nr. 19/2015

Potrivit art. 11, respectiva normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe site-ul ASF și intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Standardele internaționale de raportare financiară de către societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare (Norma ASF nr. 19/2015) was last modified: noiembrie 17th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter