Hotărârea de Guvern privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2018 ca zi liberă (pentru salariaţii din sectorul public) și alte acte normative (adoptate de Guvern)

13 apr. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 885

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ședința de GuvernActele normativeSumar
12 aprilie 2018Hotărâri – Hotărârea privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2018 ca zi liberă
– Hotărârea privind modificarea Anexei nr. 2 la H.G. nr. 399/2014 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții „Autostrada Sebeș-Turda”
– Hotărârea privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităților Bogata, Chețani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduș și Ogra din județul Mureș și pe teritoriul localității Luna din județul Cluj din cadrul obiectivului de investiții de interes național «Autostrada Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea»”, aflate pe raza localităților Bogata, Cucerdea, Cuci, Iernut și Luduș din județul Mureș
– Hotărârea pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei construcții aflată în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Arad, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării și pentru modificarea Anexei nr. 3 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
– Hotărârea privind modificarea datelor de identificare și transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Vrancea
– Hotărârea pentru modificarea H.G. nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică
– Hotărârea privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Brașov, Cluj, Dolj, Buzău, Covasna, Caraș Severin, Arad, Maramureș, Sălaj, Gorj, Constanța, Satu Mare, Vrancea și Municipiul București
– Hotărârea privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2.988, aflat în domeniul public al statului și pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Oncești, județul Maramureș
– Hotărârea privind transmiterea unei părți din imobilul 2.904, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Anina, județul Caraș-Severin și modificarea Anexei nr. 4 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare 
– Hotărârea privind transmiterea imobilului 3.282, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Constanța, Județul Constanța
– Hotărârea pentru modificarea Anexei nr. 4 la H.G. nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparținând domeniului public al Județului Argeș, precum și al municipiilor, orașelor și al comunelor din Județul Argeș
– Hotărârea pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Consolidarea și modernizarea stadionului Giulești «Valentin Stănescu»”, realizat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I” – S.A.
Ordonanțe de urgență – Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea O.G. nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
Proiecte de legi– Proiect de Lege privind detașarea personalului prevăzut la alin. (1) și (2) ale art. 24^¹ din O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor
– Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București, la 27 noiembrie 2017
– Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului de extrădare între România și Republica Argentina, semnat la New York, la 22 septembrie 2017
Puncte de vedere – Punctul de vedere al Guvernului referitor la la propunerea legislativă privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții – S.A. și pentru modificarea unor acte normative
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru completarea art. 19 din O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind transmiterea unei părți din imobilul „Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind autorizația sanitară de funcționare pentru cabinetele mobile de medicină dentară
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 21/1991 a cetățeniei române, republicată
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la proiectul de lege privind reglementarea creanțelor cesionate
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea alin. (7) al art. 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la proiectul de Lege privind subvenționarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociații, fundații și cultele recunoscute de lege, inițiat de Guvernul României și transmis spre dezbatere și adoptare Parlamentului cu nr. E180/2012
– Punctul de vedere al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, inițiat de Guvernul României și transmis spre dezbatere și adoptare Parlamentului cu nr. E241/2013

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Guvernului (www.gov.ro), în ședința din 12 aprilie 2018, au fost adoptate mai multe acte normative.

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

Vă redăm, mai jos, lista detaliată privind respectivele acte normative:

 

Hotărâri

– Hotărârea privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2018 ca zi liberă;

– Hotărârea privind modificarea Anexei nr. 2 la H.G. nr. 399/2014 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții „Autostrada Sebeș-Turda”;

– Hotărârea privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităților Bogata, Chețani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduș și Ogra din județul Mureș și pe teritoriul localității Luna din județul Cluj din cadrul obiectivului de investiții de interes național «Autostrada Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea»”, aflate pe raza localităților Bogata, Cucerdea, Cuci, Iernut și Luduș din județul Mureș;

– Hotărârea pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei construcții aflată în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Arad, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării și pentru modificarea Anexei nr. 3 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărârea privind modificarea datelor de identificare și transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Vrancea;

– Hotărârea pentru modificarea H.G. nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică;

– Hotărârea privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Brașov, Cluj, Dolj, Buzău, Covasna, Caraș Severin, Arad, Maramureș, Sălaj, Gorj, Constanța, Satu Mare, Vrancea și Municipiul București;

– Hotărârea privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2.988, aflat în domeniul public al statului și pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Oncești, județul Maramureș;

– Hotărârea privind transmiterea unei părți din imobilul 2.904, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Anina, județul Caraș-Severin și modificarea Anexei nr. 4 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărârea privind transmiterea imobilului 3.282, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Constanța, Județul Constanța;

Original Black Friday pe UJmag.ro!

– Hotărârea pentru modificarea Anexei nr. 4 la H.G. nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparținând domeniului public al Județului Argeș, precum și al municipiilor, orașelor și al comunelor din Județul Argeș;

– Hotărârea pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Consolidarea și modernizarea stadionului Giulești «Valentin Stănescu»”, realizat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I” – S.A.

 

Ordonanțe de urgență

– Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea O.G. nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză.

 

Proiecte de legi

– Proiect de Lege privind detașarea personalului prevăzut la alin. (1) și (2) ale art. 24^¹ din O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor;

– Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București, la 27 noiembrie 2017;

– Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului de extrădare între România și Republica Argentina, semnat la New York, la 22 septembrie 2017.

 

Puncte de vedere

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la la propunerea legislativă privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții – S.A. și pentru modificarea unor acte normative;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru completarea art. 19 din O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind transmiterea unei părți din imobilul „Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind autorizația sanitară de funcționare pentru cabinetele mobile de medicină dentară;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 21/1991 a cetățeniei române, republicată;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la proiectul de lege privind reglementarea creanțelor cesionate;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea alin. (7) al art. 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la proiectul de Lege privind subvenționarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociații, fundații și cultele recunoscute de lege, inițiat de Guvernul României și transmis spre dezbatere și adoptare Parlamentului cu nr. E180/2012;

– Punctul de vedere al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, inițiat de Guvernul României și transmis spre dezbatere și adoptare Parlamentului cu nr. E241/2013.

 

Pentru a vedea respectivul comunicat de presă, vizitați site-ul Guvernului (www.gov.ro).

Hotărârea de Guvern privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2018 ca zi liberă (pentru salariații din sectorul public) și alte acte normative (adoptate de Guvern) was last modified: aprilie 13th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter