Stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (O.U.G. nr. 40/2016)

4 iul. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1305

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 
Cap. I („Măsuri la nivelul administrației publice centrale”) din O.U.G. nr. 40/2016

Art. 1 stabilește faptul că prim-ministrul, prin Cancelaria Prim-Ministrului, coordonează activitatea instituțiilor publice și organelor de Specialitate ale administrației publice centrale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Brașov: Conferința GDPR în profesiile liberale, instituții și companii

Art. 2 prevede faptul că structura organizatorică, numărul maxim de posturi, statul de funcții și statui de personal ale fiecărei structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepția Cancelariei Prim-Ministrului, se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea conducătorilor acestor structuri, cu încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru al Guvernului.

Art. 3 dispune faptul că începând cu data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar unic al statului român la Compania Națională „Loteria Română” – S.A., persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni cu capital integral de stat, se exercită de Către Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.

Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor se numesc prin ordin al ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri.

De asemenea, se autorizează Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri să mandateze reprezentanții în adunarea generală a acționarilor Companiei Naționale „Loteria Română” – S.A. să efectueze demersurile necesare pentru modificarea actului constitutiv al acesteia, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, precum și să aprobe efectuarea formalităților de publicitate prevăzute de lege.

În fine, în litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești sau arbitrale în care statul este chemat în judecată în calitate de acționar la Compania Națională „Loteria Română” – S.A., interesele statului vor fi reprezentate, în condițiile legii, de către Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, începând cu data prevăzută la alin. (1).

Art. 4 dispune faptul că se desemnează Ministerul Afacerilor Externe în calitate de coordonator al procesului de participare a României la manifestările expoziționale reglementate prin Convenția privind Expozițiile Internaționale, semnată la Paris la 22 noiembrie 1928, ratificată de România prin Decretul nr. 2.581/1930.

În continuare, este prevăzut faptul că la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, prin hotărâre a Guvernului, se aprobă manifestările expoziționale la care România participă, în condițiile alin. (1), instituțiile publice implicate, precum și măsurile organizatorice, administrative și financiare necesare pe parcursul etapelor de pregătire, de desfășurare efectivă și de închidere a expozițiilor, respectiv:

a) stabilirea temelor, conceptelor și programelor cu care România participă la manifestările expoziționale;

b) stabilirea mijloacelor și metodelor de promovare a imaginii României în corelare cu temele generale definite de organizatorii expozițiilor și cu prioritățile de promovare naționale, inclusiv cele privind participarea reprezentanților mass-mediei;

c) elaborarea de propuneri privind bugetul necesar pentru asigurarea participării României la manifestările expoziționale;

d) gestionarea activităților curente pe durata desfășurării expozițiilor, inclusiv în perioadele de pregătire a deschiderii și, respectiv, demolării sau dezafectării spațiilor expoziționale folosite pentru pavilioanele naționale;

e) dispunerea de măsuri privind bunurile achiziționate pentru participarea la manifestările expoziționale, cu respectarea legislației în vigoare aplicabile bunurilor proprietate publică sau privată a statului, după caz;

f) alte măsuri necesare pentru buna desfășurare a organizării manifestărilor expoziționale.

Art. 5 stabilește faptul că prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe sau a Ministerului Finanțelor Publice, se aprobă plata contribuțiilor financiare voluntare ale părții române la bugetul organizațiilor internaționale sau, ca urmare a angajamentelor internaționale, la instrumente și/sau fonduri administrate/gestionate de către instituții financiare internaționale, în funcție de obligațiile asumate de România prin statutul de membru în organizațiile respective.

De asemenea, Guvernul României este autorizat să acceseze instrumentele financiare și/sau fondurile administrate/gestionate de către instituții financiare internaționale la care România este membru.

În fine, prin hotărâre a Guvernului se reglementează plata contribuțiilor părții române necesare accesării instrumentelor financiare și/sau a fondurilor prevăzute la alin. (2), plata serviciilor specifice acestora, inclusiv procedurile organizatorice, administrative și financiare, după caz.

Art. 6 dispune faptul că Agenția pentru Agenda Digitală a României, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, înființat potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, trece din subordinea Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională în subordinea Guvernului și coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului.

Art. 7 prevede faptul că pentru a asigura o bună administrare a operatorilor economici și a filialelor acestora la care Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, prin Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, exercită calitatea de acționar, în numele statului, numărul de 45 de posturi din aparatul propriu al Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, prevăzut la art. 3 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 123/2015, se suplimentează cu 10 posturi, finanțate integral din bugetul de stat, prin bugetul aprobat pentru cheltuieli de personal Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.

Cap. II („Modificarea și completarea unor acte normative”) din O.U.G. nr. 40/2016

Art. 8 dispune faptul că la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, următoarele acte normative se modifică și se completează, după cum urmează:

1. O.U.G. nr. 159/1999 privind înființarea Companiei Naționale „Loteria Română” – S.A., publicată în Monitorul Oficial nr. 515 din 25 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2001; cu modif. și compl. ult.

2. Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, publicată în Monitorul nr. 200 din 9 mai 2000; cu modif. și compl. ult.

3. Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 164 din 2 aprilie 2001; cu modif. și compl. ult.

4. Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată în Monitorul Oficial nr. 702 din 12 octombrie 2012; cu modif. ult.

5. Legea minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 197 din 27 martie 2003; cu modif. și compl. ult.

6. O.G. nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial nr. 624 din 31 august 2003; aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003; cu modif. și compl. ult.

7. Legea petrolului nr. 238/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din 15 iunie 2004; cu modif. și compl. ult.

8. O.U.G. nr. 78/2004 pentru înființarea Agenției Naționale pentru Romi, publicată în Monitorul Oficial nr. 969 din 21 octombrie 2004; aprobată cu modificări prin Legea nr. 7/2005

9. Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată în Monitorul Oficial nr. 156 din 1 martie 2016

10. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial nr. 1 din 3 ianuarie 2008; cu modif. și compl. ult.

11. O.U.G. nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2008

12. Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 397 din 11 iunie 2009; cu modif. și compl. ult.

13. Anexa nr. V – Familia ocupațională de funcții bugetare „Diplomație” la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 877 din 28 decembrie 2010; cu modif. și compl. ult.

14. O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 593 din 20 septembrie 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014; cu modif. ult.

15. Legea nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, publicată în Monitorul Oficial nr. 48 din 21 ianuarie 2016

Cap. III („Dispoziții finale”) din O.U.G. nr. 40/2016

Art. 9 stabilește faptul că dispozițiile alin. (6) al art. 45 din O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare, așa cum a fost completată prin prezenta ordonanță de urgență, intră în vigoare în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 10 dispune faptul că O.U.G. nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 255/2001; cu modif. ult. se abrogă.

Art. 11 stabilește faptul că în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.

Stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative (O.U.G. nr. 40/2016) was last modified: iulie 1st, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter