Stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale (O.U.G. nr. 52/2021)

18 iun. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 95

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
 

O.U.G. nr. 52/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale

 

(M. Of. nr. 606 din 17 iunie 2021)

Se stabilesc unele măsuri la nivelul administrației publice centrale

 

În M. Of. nr. 606 din 17 iunie 2021 s-a publicat O.U.G. nr. 52/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale.

Prezentăm, în continuare, dispozițiile regăsite în respectivul act normativ.

 

Art. 1

„(1) Se înființează Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, prin preluarea activității Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, structură fără personalitate juridică, înființată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 77/2020, care se desființează.

(2) Departamentul pentru Românii de Pretutindeni este condus de un secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, în condițiile legii.

(3) Finanțarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(4) Secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Românii de Pretutindeni are calitatea de ordonator terțiar de credite.”

Art. 2

„(1) Se înființează Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, prin preluarea activității Departamentului pentru relația cu Republica Moldova, structură fără personalitate juridică, înființată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019, aprobată cu modificări prin Legea nr. 77/2020, care se desființează.

(2) Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova este condus de un secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, în condițiile legii.

(3) Finanțarea Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

(4) Secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova are calitatea de ordonator terțiar de credite.”

Art. 3

„(1) Atribuțiile, organizarea și funcționarea structurilor prevăzute la art. 1 și 2 se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Structurile nou-înființate preiau, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat cu Secretariatul General al Guvernului în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), creditele bugetare neutilizate și creditele de angajament aferente acestora, posturile, personalul aferent și patrimoniul necesar desfășurării activității. Predarea-preluarea patrimoniului se efectuează pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (11) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Încadrarea/Numirea personalului din cadrul structurilor înființate potrivit prevederilor art. 1 și 2 se realizează cu respectarea procedurii și regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, cu menținerea drepturilor salariale existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin hotărâri ale Guvernului, se aprobă transmiterea de la Secretariatul General al Guvernului către structurile prevăzute la art. 1 și 2 a dreptului de administrare asupra bunurilor din domeniul public/privat al statului, precum și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în condițiile legii.”

Stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale (O.U.G. nr. 52/2021) was last modified: iunie 18th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter