Stabilirea procedurii de selecție a beneficiarilor și a proiectelor și structurii indicative a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile (Ordinul CNSP nr. 202/2018)

31 aug. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 420

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în MonitorSumar
Stabilirea procedurii de selecție a beneficiarilor și a proiectelor și structurii indicative a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile, aprobate prin Ordinul CNSP nr. 202/2018

(M. Of. nr. 741 din 28 august 2018)

Alocarea ajutorului de stat se face în condițiile respectării prevederilor H.G. nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice.

În M. Of. nr. 741 din 28 august 2018 s-a publicat Ordinul CNSP nr. 202/2018 pentru stabilirea procedurii de selecție a beneficiarilor și a proiectelor și structurii indicative a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile.

Monitor Dosare

Vă prezentăm, în continuare, dispozițiile cuprinse în respectivul ordin:

Respectivul ordin stabilește:

Procedura de selecție a beneficiarilor și a proiectelor (anexa nr. 1).

Structura indicativă a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile, în conformitate cu prevederile art. 8 din H.G. nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, care va trebui depus de aplicant (anexa nr. 2).

Vă prezentăm, în continuare, o parte din dispozițiile cuprinse în Procedura de selecție a beneficiarilor și a proiectelor:

Potrivit art. 1, alocarea ajutorului de stat se face în condițiile respectării prevederilor H.G. nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice.

Art. 2 prevede: „(1) Înregistrarea cererilor de finanțare se realizează anual, în sesiune continuă, și începe de la data comunicată de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză pe site-ul său.

(2) Nu se mai pot înregistra cereri de finanțare după data epuizării bugetului anual alocat schemei”.

Art. 3 stabilește: „(1) În vederea obținerii finanțării, solicitantul transmite la registratura Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză din strada Cristian Popișteanu nr. 2-4, sectorul 1, București, formularul de cerere prevăzut în anexa nr. 1, însoțit de documentele justificative necesare evaluării prevăzute în anexa nr. 2, într-un singur exemplar tipărit și în format electronic de tip memorystick sau CD.

(2) Transmiterea documentației se poate face prin poștă sau servicii de curierat. De asemenea este permisă și depunerea personală a documentației la registratura Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.

(3) Pe plic se menționează „Concursul de selecție a proiectelor în baza schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 421/2018”.

(4) Se iau în considerare numai cererile de finanțare înregistrate la registratura Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză începând cu data comunicată pe site.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

(5) Cererile de finanțare depuse la o altă adresă decât cea indicată sau înaintea datei comunicate se restituie solicitanților”.

Potrivit art. următor, Comisia Națională de Strategie și Prognoză transmite Comisiei de Film din România formularele de cerere primite împreună cu documentația anexată, în vederea analizării, evaluării și selecției.

Art. 5 are următorul conținut: „(1) Cererile de finanțare se analizează în ordinea înregistrării la registratura Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză și în limita creditelor de angajament și bugetare aprobate prin legile bugetare anuale.

(2) În cazul în care valoarea ajutorului de stat solicitat depășește valoarea bugetului anual aprobat prin legile bugetare anuale, soluționarea cererilor de finanțare se realizează astfel:

a) Se analizează cererile de finanțare în ordinea înregistrării la registratura Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză și în limita bugetului anual alocat prin legile bugetare anuale.

b) Comisia Națională de Strategie și Prognoză publică pe site-ul său, periodic, lista cererilor de finanțare depuse și stadiul analizei acestora (în analiză s-a emis un acord, s-a emis o scrisoare de respingere, după caz), în limita bugetului anual aprobat prin legile bugetare anuale.

(3) În cazul în care, în urma evaluării, pe parcursul exercițiului financiar, se emit scrisori de respingere a cererilor de acord pentru finanțare sau solicitanții comunică Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză renunțarea la “Acordul de finanțare” emis, și astfel rămân disponibile credite de angajament și bugetare, cererile de finanțare, rămase în așteptare, care nu au făcut obiectul evaluării deoarece ajutorul solicitat depășea bugetul anual alocat, se vor analiza în ordinea înregistrării la registratura Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză. Pentru cererile de finanțare, aflate inițial în așteptare, termenele de analiză/soluționare prevăzute de actul normativ vor curge de la data publicării pe site-ul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză a bugetului rămas disponibil.

(4) Cererile de finanțare se selectează în ordinea în care documentația este completă și cu condiția respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 421/2018.

(5) Cererile de finanțare nesoluționate până la data epuizării bugetului anual aprobat prin legile bugetare anuale se restituie solicitanților, iar Comisia Națională de Strategie și Prognoză comunică pe site-ul său că nu se mai primesc cereri de finanțare”.

Conform art. 6, evaluarea cererii de finanțare de către Comisia de Film din România cuprinde următoarele etape:

1. Etapa 1 – analiza din punctul de vedere al conformității documentelor într-un termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data la care cererea de finanțare este considerată completă în sensul criteriilor de conformitate, care include în principal:

(i) verificarea existenței și conformității formularului de cerere și a documentației anexate acestuia;

(ii) solicitarea de informații suplimentare/clarificări în cazul în care se constată neconformitatea unor documente;

(iii) verificarea conformității documentelor transmise în urma solicitării de informații suplimentare, dacă este cazul.

2. Etapa 2 – analiza din punctul de vedere al eligibilității proiectului de investiții într-un termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data la care cererea de finanțare este considerată completă în urma finalizării etapei 1, care include în principal:

(i) evaluarea cererii de acord pentru finanțare și a documentelor anexate din punctul de vedere al îndeplinirii condițiilor și criteriilor de eligibilitate;

(ii) solicitarea de informații și/sau documente pentru completarea cererii de finanțare, dacă este cazul;

(iii) deliberarea comisiei;

(iv) soluționarea cererii de finanțare prin adoptarea unei hotărâri privind emiterea certificatului de solicitant sau a unei hotărâri de respingere motivată;

(v) transmiterea hotărârii privind emiterea certificatului de solicitant sau a unei hotărâri de respingere motivată către președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză în vederea emiterii certificatului de solicitant și a acordului de finanțare sau a respingerii cererii și aprobarea acestora prin ordin.

Art. 7 are următorul conținut: „(1) În cazul în care, oricând pe parcursul evaluării cererii de finanțare, Comisia de Film din România constată următoarele:

a) existența unor neconcordanțe în informațiile furnizate;

b) necesitatea unor documente suplimentare în vederea evaluării conformității sau eligibilității cererii de finanțare, Comisia de Film din România va comunica solicitantului necesitatea completării/corectării formularului de cerere și/sau a documentelor anexate, însoțită de motivarea corespunzătoare.

(2) Solicitantul are la dispoziție un termen de maximum 5 zile lucrătoare să transmită informațiile și documentele suplimentare solicitate de Comisia de Film din România.

(3) Nu se iau în considerare documentele transmise de solicitant din proprie inițiativă, în vederea completării documentației aferente cererii de acord pentru finanțare.

(4) Termenele de soluționare prevăzute la art. 6 curg de la data la care documentația este considerată completă în urma primirii informațiilor și documentelor suplimentare solicitate de Comisia de Film din România în conformitate cu prevederile alin. (3)”.

Conform art. 8, comisia de Film din România adoptă o hotărâre de respingere motivată atunci când constată următoarele:

a) Nu sunt întrunite cumulativ condițiile de conformitate și eligibilitate prevăzute de schema de ajutor de stat.

b) Formularul de cerere nu este însoțit de documentele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta procedură.

c) Solicitantul nu răspunde la solicitarea de clarificări în termenul prevăzut la art. 7 alin. (2).

Art. 9 prevede faptul că în cazul îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate prevăzute de schema de ajutor de stat, Comisia de Film din România adoptă o hotărâre privind emiterea certificatului de solicitant în care indică următoarele:

a) numărul de înregistrare primit pe formularul de cerere;

b) valoarea cheltuielilor eligibile în baza formularului de cerere;

c) ajutorul de stat maxim aprobat.

De asemenea, Hotărârile Comisiei de Film din România se adoptă cu votul majorității. În cazul egalității de voturi, votul președintelui prevalează.

Art. 10 stabilește: „(1) Hotărârea privind emiterea certificatului de solicitant sau hotărârea de respingere motivată se transmit de către Comisia de Film din România către președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză în vederea aprobării ordinului pentru emiterea certificatului de solicitant și a acordului de finanțare sau a ordinului pentru emiterea respingerii cererii.

(2) Hotărârile menționate la alin. (1) pot fi contestate în baza Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În urma aprobării ordinului pentru emiterea certificatului de solicitant și a acordului de finanțare, Comisia Națională de Strategie și Prognoză comunică solicitantului rezultatul evaluării.

(4) Certificatele de solicitant și acordurile pentru finanțare nu asigură solicitanților plata cuantumului alocării financiare nerambursabile, acestea fiind în final certificate de către auditorul proiectului, în condițiile art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 421/2018.

(5) Certificatele de solicitant și acordurile pentru finanțare nu sunt transferabile”.

Stabilirea procedurii de selecție a beneficiarilor și a proiectelor și structurii indicative a bugetului proiectului, cu detalii privind cheltuielile eligibile (Ordinul CNSP nr. 202/2018) was last modified: august 31st, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter