Stabilirea normelor de aplicare a O.U.G. nr. 101/2022  privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi/sau corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, precum şi a altor creanţe bugetare (OMDLPA nr. 1538/2022)

11 aug. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 129

Actul publicat în Monitorul Oficial

PreambulSumar
 

Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației (OMDLPA) nr. 1538/2022 pentru stabilirea normelor de aplicare a O.U.G. nr. 101/2022privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale și/sau corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice, precum și a altor creanțe bugetare 

(M. Of. nr. 794 din 10 august 2022)

 

În temeiul:

art. 7 din O.U.G. nr. 101/2022privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale și/sau corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice, precum și a altor creanțe bugetare și al art. 12 alin. (6) din H.G. nr. 477/2020privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare,

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Pe baza analizei cu privire la încadrarea în prevederile art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 101/2022, beneficiarul transmite Autorității de management a Programului operațional regional, prin intermediul aplicației MySMIS, modulul Comunicare, solicitarea cu privire la suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale și/sau corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice.

În M. Of. nr. 794 din 10 august 2022 s-a publicat Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației (OMDLPA) nr. 1538/2022 pentru stabilirea normelor de aplicare a O.U.G. nr. 101/2022privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale și/sau corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice, precum și a altor creanțe bugetare.

Vă prezentăm, în continuare, structura Ordinului:

Structura

Capitolul I: Transmiterea către Autoritatea de management a Programului operațional regional a solicitărilor privind suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale și/sau corecțiilor financiare 

Capitolul II: Verificarea și certificarea de către Autoritatea de management a Programului operațional regional a solicitărilor privind suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale și/sau corecțiilor financiare 

Capitolul III: Punerea în aplicare a măsurilor dispuse de către ordonatorul principal de credite referitoare la suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale și/sau corecțiilor financiare și a accesoriilor acestora aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice și a sumelor rezultate din aplicarea dobânzii datorate 

Capitolul IV: Suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale și/sau corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice, constatate după intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2022

Mai departe, vă prezentăm cele mai importante dispoziții din Ordin.

Art. 1

Pe baza analizei cu privire la încadrarea în prevederile art. 1, 2 și 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2022privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale și/sau corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice, precum și a altor creanțe bugetare, beneficiarul transmite Autorității de management a Programului operațional regional, prin intermediul aplicației MySMIS, modulul Comunicare, solicitarea cu privire la suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale și/sau corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Data comunicării solicitării către Autoritatea de management a Programului operațional regional va fi prima zi lucrătoare care urmează datei transmiterii de către beneficiar a acesteia. 

Art. 2

(1) Beneficiarul transmite solicitarea pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare și a accesoriilor acestora, denumită în continuare solicitare, pentru toate contractele de achiziție publică din cadrul unui proiect. 

(2) Solicitarea va fi semnată cu semnătura electronică calificată conform prevederilor legale, fiind asimilată înscrisurilor autentice. Împreună cu solicitarea vor fi transmise și documentele menționate în cadrul anexei, de asemenea prin intermediul aplicației MySMIS, modulul Comunicare. 

 (…)

Original Black Friday pe UJmag.ro!
Art. 4

(1) Solicitările transmise de beneficiari vor fi înregistrate la Serviciul autorizare proiecte. 

(2) În scopul verificării și certificării solicitărilor transmise de beneficiari, Serviciul autorizare proiecte realizează următoarele activități: 

a) solicită Serviciului verificare achiziții publice analiza solicitării și a documentelor justificative și confirmarea că beneficiarul se încadrează în prevederile art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2022, în cazul în care reducerea procentuală a fost aplicată în baza unei note de neconformitate; 

b) solicită Serviciului constatare nereguli și antifraudă analiza solicitării și a documentelor justificative și confirmarea că beneficiarul se încadrează în prevederile art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2022, în cazul în care corecția financiară a fost aplicată în baza unei note de constatare; 

c) solicită Direcției generale juridice confirmarea că beneficiarul nu se încadrează în prevederile art. 3 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2022; 

d) solicită Serviciului nereguli și monitorizare audit confirmarea că beneficiarul nu se încadrează în prevederile art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2022; 

(…)

Art. 6

(1) Pentru corecțiile financiare/reducerile procentuale aplicate cheltuielilor aferente contractelor de achiziție publică prevăzute la art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2022, cerute la rambursare de către beneficiari ulterior depunerii solicitării inițiale, Direcția autorizare proiecte întocmește Nota pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale și/sau corecțiilor financiare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2022, aprobată de conducerea Autorității de management a Programului operațional regional. 

(2) Serviciul plăți și contabilitate efectuează plata către beneficiari a sumelor prevăzute în nota întocmită conform alin. (1) din contul de trezorerie alimentat din poziția bugetară prevăzută la art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2022. 

(…)

Art. 8

În cazul în care din analiza documentelor se constată beneficiarul se încadrează în prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2022, rubricaDebitor” din Nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare nu se completează, făcându-se mențiunea sumele rezultate din aplicarea corecțiilor, reprezentând creanțe bugetare, se recuperează de autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene în conturile programelor europene respective și/sau în conturile de la bugetul de stat aferente acestora. 

(…)

Art. 10

Dosarele aferente notelor de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare prin care se stabilește suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice se arhivează separat la nivelul Serviciului constatare nereguli și antifraudă. 

Art. 11

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

De asemenea, menționăm că anexa „ Solicitare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale și/sau corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice, precum și a altor creanțe bugetare, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2022” face parte integrantă din prezentul Ordin. 

Stabilirea normelor de aplicare a O.U.G. nr. 101/2022  privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale și/sau corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice, precum și a altor creanțe bugetare (OMDLPA nr. 1538/2022) was last modified: august 11th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.