Stabilirea modalităţii de organizare a examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2023 (HCCF nr. 12/2023)

15 sept. 2023
Vizualizari: 59

Actul publicat în Monitorul Oficial

PreambulSumar
Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali (HCCF) nr. 12/2023 privind stabilirea modalității de organizare a examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2023

(M. Of. nr. 827 din 14 septembrie 2023)

În temeiul:

– Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin HCCF nr. 11/2020;

– art. 11 lit. a^1) din O.G. nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002.

Se stabilește modalitatea de organizare a examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2023.

 

În M. Of. nr. 827 din data de 14 septembrie 2023 s-a publicat Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali (HCCF) nr. 12/2023 privind stabilirea modalității de organizare a examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2023.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Redăm, în cele ce urmează, dispozițiile regăsite în respectivul act normativ.

Art. 1

(1) Examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2023, denumit în continuare examen, se desfășoară în sistem online în data de 4 noiembrie 2023.

(2) Procedura de desfășurare a examenului în sistem online se publică pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali cu cel puțin 15 zile înainte de data susținerii acestuia.

Art. 2

Examenul va fi susținut sub formă de test-grilă din domeniile de examinare, tematica și bibliografia corespunzătoare fiecărui domeniu, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3

(1) Înscrierea la examen se face în perioada 25 septembrie 2023-13 octombrie 2023, pe site-ul www.ccfiscali.ro – secțiunea EXAMEN, prin completarea tuturor informațiilor solicitate de aplicație și transmiterea cererii de înscriere la examen astfel generată.

(2) Dosarul, care conține toate documentele, inclusiv cererea de înscriere la examen printată și semnată, prevăzute la art. 5 alin. (2), respectiv la art. 6 alin. (2), după caz, din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 11/2020, cu modificările și completările ulterioare, se transmite, în aceeași perioadă menționată la alin. (1), prin servicii poștale cu confirmare de primire, servicii de curierat sau direct la sediul Camerei Consultanților Fiscali, la adresa: str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, municipiul București, cod poștal 011472.

Art. 4

Direcția de reprezentare și pregătire profesională și Direcția de servicii pentru membri vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexă

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Domeniile de examinare, tematica și bibliografia corespunzătoare fiecărui domeniu – sesiunea noiembrie 2023

Structură

CAPITOLUL 1: 1. Domeniul – Taxa pe valoarea adăugată

CAPITOLUL 2: 2. Domeniul – Impozitarea companiilor în România

CAPITOLUL 3: 3. Domeniul – Procedura fiscală

CAPITOLUL 4: 4. Domeniul – Impozitarea veniturilor persoanelor fizice și contribuții sociale

CAPITOLUL 5: 5. Domeniul – Accize

CAPITOLUL 6: 6. Domeniul – Contabilitate

CAPITOLUL 7: 7. Domeniul – Drept

CAPITOLUL 8: 8. Domeniul – Fiscalitate internațională

CAPITOLUL 9: 9. Domeniul – Taxele vamale

CAPITOLUL 10: 10. Domeniul – Impozite și taxe locale

CAPITOLUL 11: 11. Domeniul – Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

 

Stabilirea modalității de organizare a examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2023 (HCCF nr. 12/2023) was last modified: septembrie 15th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.