Stabilirea măsurilor de sprijinire a persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu (OMS nr. 725/2020)

4 mai 2020
Vizualizari: 706

În M. Of. nr. 350 din 30 aprilie 2020 a fost publicat Ordinul ministrului sănătății nr. 725 din 30 aprilie 2020 privind stabilirea măsurilor de sprijinire a persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19.

În continuare, vom prezenta conținutul acestui act normativ, cu accent pe dispozițiile relevante.

Astfel, art. 1 precizează faptul că: „Pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, în vederea limitării transmiterii virusului SARS-CoV-2, se aprobă următoarele măsuri:

a) acordarea de servicii de asistență medicală comunitară de către personalul implicat în activitatea de asistență medicală comunitară, respectiv asistenți medicali comunitari, mediatori sanitari și moașe;

b) asigurarea unei alocații de hrană în cuantum de 30 lei/zi, TVA inclus, care acoperă cheltuieli pentru apă și alimente;

c) asigurarea echipamentului individual de protecție (PPE) care trebuie utilizat în contextul epidemiei cu virusul SARS-CoV-2, pentru personalul prevăzut la lit. a), de către autoritățile executive de la nivelul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

 

Art. 2 aduce în prim-plan următoarele elemente definitorii: „Categoriile de persoane vulnerabile menționate la art. 1 sunt persoanele care se găsesc în situațiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2017, cu modificările și completările ulterioare.

 

Mai mult decât atât, art. 3 prezintă următoarele reglementări: „(1) Personalul implicat în activitatea de asistență medicală comunitară își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2017, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară.

(2) Pe lângă activitățile prevăzute la alin. (1), pe perioada pandemiei provocate de virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul României, personalul implicat în activitatea de asistență medicală comunitară va desfășura și alte activități specifice pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile prevăzute la art. 2 care se află în izolare la domiciliu, după cum urmează:

a) verificarea în teren a respectării măsurilor impuse persoanelor aflate în izolare la domiciliu, prin efectuarea vizitelor la domiciliu;

b) monitorizarea stării de sănătate a persoanelor izolate la domiciliu, în special a celor care nu sunt înscrise la un medic de familie;

c) identificarea persoanelor cu istoric de călătorie internațională și adoptarea de îndată a măsurilor corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și sub coordonarea medicului epidemiolog din cadrul direcției de sănătate publică județeană/a municipiului București;

d) distribuirea hranei persoanelor aflate în izolare la domiciliu și celor cu probleme medico-sociale;

e) supravegherea persoanelor cu vârsta peste 65 de ani care locuiesc singure;

f) distribuirea medicamentelor pentru persoanele izolate la domiciliu, la indicația medicului;

g) deplasarea la beneficiarii externați din spital care au nevoie de îngrijiri medicale;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

h) verificarea în teren, la solicitarea direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, prin deplasarea la domiciliu, a persoanelor care s-au întors din străinătate și care nu au completat corespunzător declarația pe propria răspundere la intrarea în țară, obținerea datelor corespunzătoare și înaintarea acestora către reprezentanții direcțiilor de sănătate publică județene/a municipiului București;

i) informarea și conștientizarea membrilor colectivității locale cu privire la recomandările privind conduita socială responsabilă în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, precum și cu privire la conduita de urmat de către persoanele aflate în autoizolare, în conformitate cu recomandările emise de către specialiștii Institutului Național de Sănătate Publică;

j) transmiterea către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, prin utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanță, a declarațiilor pe propria răspundere, pentru persoanele identificate la nivel comunitar.

 

În final, art. 4 evidențiază următoarele aspecte de interes: „(1) Fondurile necesare pentru decontarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 lit. b) se asigură prin transfer din bugetul Ministerului Sănătății, lunar, la solicitarea direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, pe baza unui borderou centralizator al documentelor justificative aferente.

(2) Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București decontează cheltuielile prevăzute la art. 1 lit. b) la solicitarea autorităților administrației publice locale, în baza documentelor justificative.

 

Stabilirea măsurilor de sprijinire a persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu (OMS nr. 725/2020) was last modified: mai 4th, 2020 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.