Stabilirea competenţei privind preluarea şi valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a procedurilor de valorificare a acestora (OMFP nr. 112/2017)

30 ian. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1860

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OMFP nr. 112/2017
(M. Of. nr. 70 din 27 ianuarie 2017)
 Administrațiile județene ale finanțelor publice, respectiv Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, în termen de 30 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a respectivului ordin, vor proceda la predarea dosarelor de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală prin care s-a dispus confiscarea.

În M. Of. nr. 70 din 27 ianuarie 2017, a fost publicat OMFP nr. 112/2017 pentru stabilirea competenței privind preluarea și valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum și a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a procedurilor de valorificare a acestora.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivului ordin.

Art. 1 din OMFP nr. 112/2017

Art. 1 stabilește faptul că în sensul art. 2 lit. a) din O.G. nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.G. nr. 14/2007, prin organe de valorificare se înțelege:

a) Direcția generală executări silite cazuri speciale, prin structurile centrale și regionale din cadrul acesteia cu atribuții în domeniul valorificării bunurilor, pentru bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală prin care s-a dispus confiscarea;
b) administrațiile județene ale finanțelor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, respectiv Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, prin serviciile/birourile/compartimentele cu atribuții în domeniul valorificării bunurilor, pentru bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât cele de la lit. a);

Art. 2 din OMFP nr. 112/2017

Art. 2 prevede faptul că în sensul art. 2^1 din O.G. nr. 14/2007, organele de valorificare competente să preia bunurile de la deținătorii acestora sunt următoarele:

a) structurile regionale din cadrul Direcției generale executări silite cazuri speciale desemnate de către conducerea acesteia, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală prin care s-a dispus confiscarea;
b) structurile prevăzute la art. 1 lit. b), pentru toate bunurile intrate în proprietatea privată a statului, cu excepția celor prevăzute la lit. a), în a căror arie de competență sunt situate acestea.

În vederea indicării structurii regionale competente pentru a prelua bunurile, deținătorii se vor adresa în prealabil Direcției generale executări silite cazuri speciale.

Bunurile intrate în proprietatea privată a statului se predau organelor de valorificare de către deținătorii acestora pe bază de proces-verbal de predare-primire în termenul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin H.G. nr. 731/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a) structurilor regionale cu atribuții în domeniul valorificării bunurilor din cadrul Direcției generale executări silite cazuri speciale, pentru bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală prin care s-a dispus confiscarea;
b) serviciilor/birourilor/compartimentelor cu atribuții în domeniul valorificării bunurilor din cadrul administrațiilor județene ale finanțelor publice, respectiv Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, pentru bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât cele de la lit. a).

Art. 3 din OMFP nr. 112/2017

Art. 3 stabilește faptul că valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului de la persoane fizice, juridice sau alte entități este în sarcina:

a) Direcției generale executări silite cazuri speciale, prin structurile regionale cu atribuții în domeniul valorificării bunurilor din cadrul Direcției operative de valorificare bunuri confiscate, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală prin care s-a dispus confiscarea;
b) administrațiilor județene ale finanțelor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, respectiv Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, prin serviciile/birourile/compartimentele de valorificare, pentru toate bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cu excepția celor prevăzute la lit. a).

Art. 4 din OMFP nr. 112/2017

Art. 4 prevede faptul că monitorizarea procedurilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului de la persoane fizice, juridice sau alte entități este în sarcina:

a) Direcției generale executări silite cazuri speciale, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală prin care s-a dispus confiscarea;
b) Direcției generale de planificare, monitorizare și sinteză din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru toate bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cu excepția celor prevăzute la lit. a).

Original Black Friday pe UJmag.ro!
Art. 5 din OMFP nr. 112/2017

Art. 5 stabilește faptul că metoda de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se stabilește de către directorul general al:

a) Direcției generale executări silite cazuri speciale, la propunerea structurilor din cadrul acesteia, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală prin care s-a dispus confiscarea;
b) direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, pentru toate bunurile intrate în proprietatea privată a statului, cu excepția celor prevăzute la lit. a).

Art. 6 din OMFP nr. 112/2017

Art. 6 prevede faptul că reprezentantul organului de valorificare în comisia de preluare-distrugere constituită la nivelul deținătorului în componența prevăzută la art. 2 alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin H.G. nr. 731/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare, va fi desemnat de directorul general al:

a) Direcției generale executări silite cazuri speciale, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală prin care s-a dispus confiscarea;
b) direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, pentru toate bunurile intrate în proprietatea privată a statului, cu excepția celor prevăzute la lit. a).

Art. 7 din OMFP nr. 112/2017

Art. 7 stabilește faptul că bunurile intrate în proprietatea privată a statului se evaluează de către comisia de evaluare constituită la nivelul fiecărei structuri regionale cu atribuții în domeniul valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, prin decizie emisă de directorul general al:

a) Direcției generale executări silite cazuri speciale, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală prin care s-a dispus confiscarea;
b) direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, pentru toate bunurile intrate în proprietatea privată a statului, cu excepția celor prevăzute la lit. a).

De asemenea, comisia de evaluare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală prin care s-a dispus confiscarea se constituie în componența prevăzută la art. 6 alin. 4^1 din O.G. nr. 14/2007 și este coordonată de un președinte, organul de valorificare competent fiind reprezentat în cadrul acesteia de 2 membri titulari și 2 membri supleanți, astfel:

a) un membru titular sau un membru supleant din Compartimentul de valorificare a bunurilor confiscate din cadrul Serviciului executări silite cazuri speciale regional, respectiv Serviciul sentințe penale București, după caz, sau din Serviciul de coordonare a activității de valorificare a bunurilor confiscate – în calitate de președinte;
b) un membru titular sau un membru supleant din cadrul Serviciului executări silite cazuri speciale regional, respectiv Serviciul sentințe penale București, după caz, sau din Serviciul de coordonare a activității de valorificare a bunurilor confiscate.

Rezultatele evaluării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală prin care s-a dispus confiscarea sunt consemnate într-un proces-verbal de evaluare întocmit de comisia de evaluare în 3 exemplare, semnat de membrii acesteia și avizat de directorul general al Direcției generale executări silite cazuri speciale. Directorul general al Direcției generale executări silite cazuri speciale poate delega această atribuție șefilor de serviciu ai serviciilor executări silite cazuri speciale regionale, respectiv șefului Serviciului valorificare sentințe penale București.

Art. 8 din OMFP nr. 112/2017

Art. 8 prevede faptul că pentru valorificarea prin licitație publică a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului de la persoane fizice, juridice sau alte entități se constituie comisia de licitație, prin decizie a directorului general al:

a) Direcției generale executări silite cazuri speciale, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală prin care s-a dispus confiscarea;
b) direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, pentru toate bunurile intrate în proprietatea privată a statului, cu excepția celor prevăzute la lit. a).

De asemenea, comisia de licitație constituită pentru valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală prin care s-a dispus confiscarea la nivelul structurilor regionale este formată din 3 membri titulari și 3 membri supleanți din cadrul serviciilor executări silite cazuri speciale regionale, respectiv Serviciului sentințe penale București, după caz, sau din Serviciul de coordonare a activității de valorificare a bunurilor confiscate, din care unul în calitate de președinte.

Art. 9 din OMFP nr. 112/2017

Art. 9 stabilește faptul că distrugerea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului se efectuează în condițiile prevăzute de O.G. nr. 14/2007 de către comisia de distrugere, constituită la nivelul structurilor cu atribuții în domeniul valorificării bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, prin decizie emisă de directorul general al:

a) Direcției generale executări silite cazuri speciale, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală prin care s-a dispus confiscarea;
b) direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, pentru toate bunurile intrate în proprietatea privată a statului, cu excepția celor prevăzute la lit. a).

Comisia de distrugere a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală prin care s-a dispus confiscarea este coordonată de un președinte, organul de valorificare competent fiind reprezentat în cadrul acesteia de 2 membri titulari și 2 membri supleanți, astfel:

a) un membru titular sau un membru supleant din Compartimentul de valorificare a bunurilor confiscate din cadrul Serviciului executări silite cazuri speciale regional, respectiv Serviciul sentințe penale București, după caz, sau din Serviciul de coordonare a activității de valorificare a bunurilor confiscate, în calitate de președinte;
b) un membru titular sau un membru supleant din cadrul Serviciului executări silite cazuri speciale regional, respectiv Serviciul sentințe penale București, după caz, sau din Serviciul de coordonare a activității de valorificare a bunurilor confiscate.

Art. 10 din OMFP nr. 112/2017

Art. 10 prevede faptul că administrațiile județene ale finanțelor publice, respectiv Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, în termen de 30 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a respectivului ordin, vor proceda la predarea dosarelor de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală prin care s-a dispus confiscarea.

Dosarele de valorificare vor fi opisate, numerotate și însoțite de nota de prezentare, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la respectivul ordin. Dosarele de valorificare vor fi predate compartimentelor de valorificare a bunurilor confiscate din cadrul serviciilor executări silite cazuri speciale regionale și Serviciului valorificări sentințe penale București, după caz, pe bază de proces-verbal întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la respectivul ordin.

Art. 11 din OMFP nr. 112/2017

Art. 11 stabilește faptul că administrațiile județene ale finanțelor publice, respectiv Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a respectivului ordin, vor proceda la inventarierea tuturor bunurilor intrate în proprietatea privată a statului prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală prin care s-a dispus confiscarea, existente la data inventarierii, pe tipuri de bunuri, metode de valorificare și locuri de deținere, potrivit modelelor listelor de inventar prevăzute în anexele nr. 3a, 3b, 3c și 3d la respectivul ordin.

Bunurile intrate în proprietatea privată a statului prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală prin care s-a dispus confiscarea, în termen de 30 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a respectivului ordin, vor fi predate compartimentelor de valorificare a bunurilor confiscate din cadrul serviciilor executări silite cazuri speciale regionale și Serviciului valorificări sentințe penale București, după caz, pe baza listelor de inventariere întocmite cu ocazia inventarierii.

Art. 12 din OMFP nr. 112/2017

Art. 12 prevede faptul că procedura de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală prin care s-a dispus confiscarea, aflată în curs de desfășurare, va fi continuată de către Direcția generală executări silite cazuri speciale începând cu data predării dosarelor de valorificare prevăzute la art. 10 alin. (1) și a predării bunurilor prevăzute la art. 11 alin. (2), prin structurile regionale cu atribuții în domeniul valorificării bunurilor, actele emise anterior rămânând valabile.

Până la data predării dosarelor de valorificare prevăzute la art. 10 alin. (1) și a predării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală prin care s-a dispus confiscarea, prevăzută la art. 11 alin. (2), procedura de valorificare a acestora este în sarcina organelor de valorificare din cadrul administrațiilor județene ale finanțelor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.

Distrugerea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală prin care s-a dispus confiscarea până la data predării dosarelor de valorificare prevăzute la art. 10 alin. (1) și a predării bunurilor, prevăzută la art. 11 alin. (2), este în sarcina organelor de valorificare din cadrul administrațiilor județene ale finanțelor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, care vor proceda la notificarea Direcției generale executări silite cazuri speciale în termen de 3 zile lucrătoare de la constatarea condițiilor prevăzute de lege pentru distrugere.

Art. 13 din OMFP nr. 112/2017

Art. 13 stabilește faptul că anexele nr. 1, 2, 3a, 3b, 3c și 3d fac parte integrantă din respectivul ordin.

Art. 14 din OMFP nr. 112/2017

Art. 14 prevede faptul că Agenția Națională de Administrare Fiscală și structurile subordonate vor duce la îndeplinire prevederile respectivului ordin.

Art. 15 din OMFP nr. 112/2017

Art. 15 stabilește faptul că respectivul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 16 din OMFP nr. 112/2017

Art. 16 prevede faptul că la intrarea în vigoare a respectivului ordin, OPANAF nr. 828/2016 pentru stabilirea competenței privind preluarea și valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum și a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a procedurilor de valorificare a acestora și/sau a sumelor confiscate, publicat în M. Of. nr. 142 din 24 februarie 2016, se abrogă.

Stabilirea competenței privind preluarea și valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum și a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a procedurilor de valorificare a acestora (OMFP nr. 112/2017) was last modified: ianuarie 30th, 2017 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter