Stabilirea cerinţelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce priveşte substanţele radioactive din apa potabilă (Legea nr. 301/2015)

11 dec. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1179

Despre

  • M. Of. nr. 904 din 7 decembrie 2015
  • Legea nr. 301/2015
  • Stabilirea cerinţelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce priveşte substanţele radioactive din apa potabilă

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativSumar
Legea nr. 301/2015
(M. Of. nr. 904 din 7 decembrie 2015)
Art. 1-7
Anexele nr. 1-3

 

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

În M. Of. nr. 904 din 7 decembrie 2015, s-a publicat Legea nr. 301/2015 privind stabilirea cerințelor de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa potabilă.

 

Vă prezentăm, în continuare, prevederile Legii nr. 301/2015:

 

Art. 1 Legea nr. 301/2015

Potrivit art. 1, respectiva lege reglementează calitatea apei potabile privind conținutul de substanțe radioactive naturale și artificiale, stabilește valorile pentru parametrii de calitate, precum și frecvențele și metodele de monitorizare și control al substanțelor radioactive din apa potabilă, în scopul protejării sănătății populației de riscul indus de prezența substanțelor radioactive din apa potabilă.

Art. 2 Legea nr. 301/2015

Art. 2 explică semnificația anumitor expresii, astfel:

a) apă potabilă – apa destinată consumului uman, astfel cum este definită la art. 2 pct. 1 lit. a) și b) din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată;

b) substanță radioactivă – orice substanță care conține unul sau mai mulți radionuclizi a căror activitate sau concentrație nu poate fi neglijată din punctul de vedere al radioprotecției;

c) activitate beta reziduală – diferența dintre concentrația de activitate beta globală și concentrația de activitate a radionuclidului 40K;

d) doza efectivă totală de referință DETR – doza efectivă angajată rezultată din ingestia apei potabile în decursul unui an datorată tuturor radionuclizilor a căror prezență a fost detectată într-o rezervă de apă destinată consumului uman, de origine naturală sau artificială, cu excepția tritiului, a potasiului-40, a radonului și a produșilor de viață scurtă rezultați din dezintegrarea radonului;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

e) valoarea parametrului de calitate – valoarea concentrației substanțelor radioactive din apa potabilă, a cărei depășire implică analizarea de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București dacă prezența substanțelor radioactive în apa potabilă prezintă un risc pentru sănătatea umană care necesită măsuri și, după caz, luarea măsurilor de remediere necesare pentru a îmbunătăți calitatea apei până la un nivel care să respecte cerințele de protecție a sănătății populației din punctul de vedere al radioprotecției;

f) monitorizarea de audit – monitorizarea ce oferă informația necesară pentru a se determina dacă pentru toți parametrii stabiliți prin prezenta lege valorile sunt sau nu conforme.

Art. 3 Legea nr. 301/2015

Art. 3 prevede la primul alineat faptul că respectiva lege se aplică apei destinate consumului uman.

Potrivit alineatului următor, respectiva lege nu se aplică:

a) apelor minerale naturale recunoscute ca atare de Agenția Națională pentru Resurse Minerale potrivit prevederilor H.G. nr. 020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare și comercializare a apelor minerale naturale, cu modificările și completările ulterioare;

b) apelor care sunt medicamente, în sensul titlului XVIII „Medicamentul” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;

c) apei destinate exclusiv utilizărilor în condiții speciale, pentru care Ministerul Sănătății constată că are calitate corespunzătoare, și care nu influențează, direct sau indirect, sănătatea consumatorilor cărora le este destinată;

d) apelor destinate consumului uman, care provin de la producători de apă individuali ce furnizează în medie sub 10 m3 pe zi sau care deservesc mai puțin de 50 de persoane, cu excepția cazurilor în care apa este furnizată în cadrul unei activități comerciale sau publice.

La ultimul alineat stabilește faptul că pentru categoria prevăzută la alin. (2) lit. d), direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, se asigură că:

a) populația vizată este informată în această privință, precum și cu privire la orice măsură care poate fi luată pentru protejarea sănătății împotriva efectelor adverse/secundare rezultate din orice contaminare a apei destinate consumului uman;

b) în situația în care apare un potențial pericol pentru sănătatea umană generat de calitatea acestor ape, populația vizată este informată de către direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, cu promptitudine, și sfătuită în mod corespunzător asupra măsurilor de protecție ce pot fi luate în vederea protejării sănătății.

Art. 4 Legea nr. 301/2015

Art. 4 prevede la primul alineat faptul că fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute la art. 16 din Normele fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 14/2000, cu completările ulterioare, producătorii, distribuitorii sau utilizatorii care folosesc apă în scopuri comerciale din sursă proprie, producătorii de apă potabilă îmbuteliată în sticle sau în alte recipiente vor asigura un program adecvat de monitorizare pentru apa potabilă, potrivit prevederilor anexei nr. 2, care să garanteze că, în eventualitatea nerespectării parametrilor valorici stabiliți în conformitate cu prezenta lege:

a) se analizează dacă prezintă un risc pentru sănătatea umană care necesită măsuri;

b) se iau măsurile de remediere necesare, după caz, pentru a îmbunătăți calitatea apei până la un nivel care respectă cerințele de protecție a sănătății umane din punctul de vedere al radioprotecției.

Potrivit alineatului următor, Programul de monitorizare prevăzut la alin. (1) va asigura:

a) întocmirea unui program adecvat de monitorizare de audit pentru apa destinată consumului uman;

b) informarea imediată a direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București cu privire la neconformitățile depistate, în eventualitatea nerespectării valorilor parametrilor stabiliți potrivit prevederilor prezentei legi;

c) conformarea la măsurile de remediere impuse potrivit prevederilor alin. (1) lit. b).

La ultimul alineat dispune faptul că Direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București analizează dacă situația prevăzută la alin. (2) lit. b) prezintă un risc pentru sănătatea publică și dispune măsurile de remediere necesare, după caz, pentru a îmbunătăți calitatea apei până la un nivel care respectă cerințele de protecție a sănătății umane.

Art. 5 Legea nr. 301/2015

Art. 5 prevede următoarele:

„(1) Valorile parametrilor pentru controlul substanțelor radioactive din apa destinată consumului uman sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Punctul de conformitate pentru controlul calității apei potabile, stabilite potrivit cerințelor prevăzute în anexa nr. 2, este:

a) la nivelul punctului de curgere din robinetele de unde este utilizată în mod normal, în cazul apei furnizate printr-o rețea de distribuție;

b) la nivelul punctului de curgere din cisternă, în cazul apei furnizate dintr-o cisternă;

c) la nivelul punctului de îmbuteliere în sticle sau recipiente, în cazul apei îmbuteliate în sticle sau recipiente destinate comercializării;

d) în punctul din care apa este preluată în procesul de producție, în cazul apei utilizate în industria alimentară.

(3) Definirea punctelor de conformitate prevăzute la alin. (2) lit. a) nu aduce atingere alegerii unui punct de prelevare care poate fi orice punct din interiorul zonei de distribuție sau de la stațiile de tratare, cu condiția să nu intervină nicio modificare adversă care ar influența valoarea concentrației între punctul de prelevare și punctul de conformitate”.

Art. 6 Legea nr. 301/2015

Art. 6 are următorul conținut:

„(1) Producătorii, distribuitorii de apă potabilă sau utilizatorii care folosesc apă în scopuri comerciale din sursă proprie, Ministerul Sănătății și direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că monitorizarea substanțelor radioactive din apa potabilă se realizează în conformitate cu dispozițiile și frecvențele prevăzute în anexa nr. 2, pentru a verifica dacă valorile substanțelor radioactive respectă valorile parametrice prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Programul de monitorizare trebuie astfel întocmit încât să garanteze că valorile măsurate obținute sunt reprezentative pentru calitatea apei consumate pe parcursul unui an. Pentru apa potabilă îmbuteliată în sticle sau recipiente, destinată comercializării, programul de monitorizare nu va aduce atingere principiilor HACCP prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare și principiilor controalelor oficiale stabilite în Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor.

(3) Monitorizarea dozei efective totale de referință și caracteristicile de performanță analitică sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(4) Monitorizarea de audit a parametrilor privind radioactivitatea apei potabile se realizează de către laboratoarele direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București sau în orice alt laborator care dispune de un sistem de control analitic al calității și este înregistrat în acest scop la Ministerul Sănătății”.

Art. 7 Legea nr. 301/2015

Art. 7 prevede la primul alineat faptul că orice nerespectare a valorii stabilite pentru parametrii privind radioactivitatea apei, stabiliți în anexa nr. 1, este investigată imediat în vederea identificării cauzei.

Potrivit alineatului umrător, în cazul nerespectării valorii unui parametru, direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București analizează dacă aceasta reprezintă un risc pentru sănătatea populației, care necesită acțiuni de remediere.

La ultimul alineat se dispune faptul că în cazul în care este identificat un risc potrivit alin. (2):

a) direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București stabilesc măsurile de remediere necesare în vederea protecției sănătății populației din punctul de vedere al radioprotecției, iar producătorii de apă vor pune în aplicare măsurile respective;

b) populația vizată este informată de către direcțiile de sănătate publică cu privire la risc și la acțiunile de remediere întreprinse de către direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București;

c) populația vizată este notificată de către direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București în legătură cu orice alte măsuri suplimentare de precauție care pot fi necesare pentru protecția sănătății cu privire la substanțele radioactive.

Art. 8 Legea nr. 301/2015

Conform art. 8, anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din respectiva lege.

Art. 9 Legea nr. 301/2015

Art. 9 stabilește faptul că la data intrării în vigoare a respectivei legi se abrogă:

a) ultimele patru poziții din tabelul nr. 3 și notele 8), 9), 10) și 11) din subsolul tabelului nr. 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile (rep. M. Of. nr. 875 din 12 decembrie 2011);

b) 23 din Normele de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile prevăzute în anexa nr. 1 la H.G. nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile (M. Of. nr. 669 din 26 iulie 2004; cu modif. ult.);

c) 36, 37 și 38 din tabelul nr. 8 din anexa la Normele de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile (M. Of. nr. 669 din 26 iulie 2004; cu modif. ult.).

 

Mențiune

Respectiva lege transpune prevederile Directivei 2013/51/Euratom a Consiliului din 22 octombrie 2013 de stabilire a unor cerințe de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa destinată consumului uman, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 296 din 7 noiembrie 2013.

 

Anexele nr. 1-3 la Legea nr. 301/2015

De asemenea, Legea nr. 301/2015 conține și următoarele anexe:

Anexa nr. 1 („Valorile parametrilor pentru radon, tritiu și doza indicator în apa destinată consumului uman”);

Anexa nr. 2 („Monitorizarea substanțelor radioactive”);

Anexa nr. 3 („Monitorizarea dozei efective totale de referință și caracteristicilor de performanță analitică”).

 

Stabilirea cerințelor de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa potabilă (Legea nr. 301/2015) was last modified: decembrie 10th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter