Soluţionarea mai multor contestaţii împotriva aceleiaşi hotărâri. Respingerea contestației formulată în cauză

17 iun. 2024
Vizualizari: 98
  • NCPC: art. 430
  • NCPC: art. 431
  • NCPC: art. 435 alin. (1)

Prin Hotărârea nr. 113 din 19 iulie 2022, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis contestațiile formulate de judecătorul A., președintele Curții de Apel Craiova și de judecătorul B., președintele Tribunalului Dâmbovița și, pe cale de consecință, a aprobat buletinul de vot, potrivit Anexei nr. 1 și calendarul de desfășurare a turului 2 de scrutin (pentru cel de-al treilea membru judecător din partea curților de apel și pentru cel de-al doilea membru judecător din partea tribunalelor), potrivit Anexei nr. 2 și a sesizat secția pentru judecători pentru a dispune măsurile ce se impun, în conformitate cu art. 17 alin. (5) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (la art. 1).

A respins, ca inadmisibilă, contestația formulată de C., prin cererea înregistrată sub nr. x/24.06.2022, împotriva alegerii procurorului D., candidat la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii (la art. 2).

A respins contestațiile formulate de E., prim-procuror delegat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Corabia și de F., prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj și, pe cale de consecință, a constatat legalitatea procedurilor de alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la care au fost respinse contestațiile, respectiv procurorul G. de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov și procurorul H. de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București și a dispus declararea ca aleși a acestora (la art. 3).

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 485 din 9 martie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Conform art. 430 C. proc. civ. care reglementează autoritatea de lucru judecat, „(1)Hotărârea judecătorească ce soluționează, în tot sau în parte, fondul procesului sau statuează asupra unei excepții procesuale ori asupra oricărui alt incident are, de la pronunțare, autoritate de lucru judecat cu privire la chestiunea tranșată. (2) Autoritatea de lucru judecat privește dispozitivul, precum și considerentele pe care acesta se sprijină, inclusiv cele prin care s-a rezolvat o chestiune litigioasă”.

Efectele lucrului judecat sunt prevăzute de art. 431 C. proc. civ., astfel „(1) Nimeni nu poate fi chemat în judecată de două ori în aceeași calitate, în temeiul aceleiași cauze și pentru același obiect. (2) Oricare dintre părți poate opune lucrul anterior judecat într-un alt litigiu, dacă are legătură cu soluționarea acestuia din urmă” iar art. 435 alin. (1) C. proc. civ. prevede că „Hotărârea judecătorească este obligatorie și produce efecte numai între părți și succesorii acestora”.

Prin urmare, autoritatea de lucru judecat a unei hotărâri judecătorești semnifică faptul că o cerere nu poate fi judecată, în mod definitiv, decât o singură dată, iar hotărârea este prezumată a exprima adevărul, astfel încât nu trebuie să fie contrazisă de o altă hotărâre. Lucrul judecat atrage deci exclusivitatea, ceea ce face ca un nou litigiu între aceleași părți, pentru același obiect și cu aceeași cauză să nu mai fie cu putință.

Efectele autorității de lucru judecat, astfel cum rezultă din art. 431 C. proc. civ. sunt: efectul negativ sau extinctiv al lucrului judecat, de natură să împiedice o nouă judecată atunci când există identitate de calitate a părților, aceeași cauză juridică și același obiect al cererii de chemare în judecată, spre a se evita contradicția între dispozitivele hotărârilor judecătorești; efectul pozitiv al autorității de lucru judecat, de natură să permită oricăreia dintre părți să poată opune lucrul anterior judecat într-un litigiu, dacă are legătură cu soluționarea acestuia din urmă.

Excepția autorității de lucru judecat reprezintă o formă de punere în valoare a efectului negativ, extinctiv, al autorității de lucru judecat.

Elementele autorității de lucru judecat, atunci când se urmărește blocarea judiciară a celei de-a doua cereri, adică efectul negativ ori extinctiv, sunt părțile, obiectul și cauza, care trebuie să fie aceleași în ambele procese.

Identitatea de părți presupune participarea în ambele procese a acelorași persoane, ca titulare ale drepturilor care formează obiectul principal.

Obiectul cererii de chemare in judecata este pretentia formulată, respectiv folosul urmărit de către reclamant prin introducerea acțiunii, cât și dreptul subiectiv invocat.

În ceea ce privește cauza, se reține că aceasta vizează fundamentul raportului juridic dedus judecății și se manifesta practic în situația de fapt calificată juridic.

Pornind de la aceste considerații teoretice, se constată că, în speță, prin decizia nr. 1496 din 28 iulie 2022, definitivă, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția I civilă, în dosarul nr. x/2022, a fost soluționată o cerere identică(înregistrată la Înalta Curte de Casație și Justiție, secția I civilă), formulată de contestatorul E., în contradictoriu cu Consiliul Superior al Magistraturii, fiind fără relevanță, în ceea ce privește îndeplinirea condiției identității de părți în prezenta cauză, faptul că, prin decizia anterior menționată, au fost soluționate mai multe contestații împotriva aceleiași hotărâri.

Totodată, se reține că a fost atacată de către contestator aceeași hotărâre nr. 113 din 19 iulie 2022 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii printr-o cerere identică, înregistrată anterior la Înalta Curte de Casație și Justiție, secția de contencios administrativ și fiscal și declinată la secția I civilă a instenței supreme, obiect al litigiului pendinte.

Reținând că aceeași contestație a fost deja examinată prin decizia nr. 1496 din 28 iulie 2022, definitivă, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția I civilă, pentru considerentele expuse, Înalta Curte va respinge cererea formulată de contestatorul E. împotriva hotărârii nr. 113 din 19 iulie 2022 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

Sursa informației: www.scj.ro.

Soluționarea mai multor contestații împotriva aceleiași hotărâri. Respingerea contestației formulată în cauză was last modified: iunie 17th, 2024 by Redacția ProLege
Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.