Soluționarea excepţiei privind tardivitatea apelului cu încălcarea normelor procedurale. Decăderea din dreptul de a mai exercita calea de atac (NCPC)

6 sept. 2019
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2823
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SC I) nr. 302/2019

NCPC: art. 181, art. 183, art. 184, art. 185, art. 468 alin. (1), art. 488 pct. 5, art. 496

Cu titlu preliminar, se impune a se semnala că, în cuprinsul memoriului de recurs, reclamanta a susținut nelegalitatea deciziei atacate întrucât excepția privind tardivitatea apelului a fost soluționată cu încălcarea normelor procedurale înscrise în art. 183 C. proc. civ., context în care critica evocată va fi analizată din perspectiva motivului de casare înscris în art. 488 pct. 5 C. proc. civ. și nu a motivului prevăzut de art. 488 pct. 8 din același cod, cum eronat s-a invocat prin cererea de recurs.

Examinând legalitatea hotărârii recurate din perspectiva motivului de casare înscris în art. 488 pct. 5 C. proc. civ., Înalta Curte reține că decizia atacată a fost pronunțată cu aplicarea corectă a dispozițiilor înscrise în art. 181 și 183 C. proc. civ.

Ca regulă generală, cum corect reține și instanța de apel, art. 468 alin. (1) C. proc. civ. stabilește că termenul de apel este de 30 de zile care se calculează de la momentul comunicării hotărârii. Pentru calculul acestui termen procedural este necesar a fi stabilit punctul de plecare, aspect reglementat de art. 468 alin. (1) coroborat cu art. 184 C. proc. civ., cât și punctul de împlinire, aspect ce face obiectul art. 182 din cod, potrivit căruia:

„(1) Termenul care se socotește pe zile, săptămâni, luni sau ani se împlinește la ora 24:00 a ultimei zile în care se poate îndeplini actul de procedură. (2) Cu toate acestea, dacă este vorba de un act ce trebuie depus la instanță sau într-un alt loc, termenul se va împlini la ora la care activitatea încetează în acel loc în mod legal, dispozițiile art. 183 fiind aplicabile”.

În speță, Sentința nr. 134/2017 a Tribunalului Gorj a fost comunicată recurentei la data de 31.01.2018, moment de la care a început să curgă termenul legal de 30 zile, pentru promovarea căii de atac.

Relativ la momentul la care s-a împlinit termenul de apel, recurenta a susținut că instanța de apel a realizat o aplicare greșită a dispozițiilor înscrise în art. 183 alin. (1) C. proc. civ., întrucât pe plicul cu care a fost transmisă cererea de apel este menționat de către firma privată de curierat, D., data de 02.03. (fără menționarea anului) la care a fost preluată corespondența, ceea ce denotă, în accepțiunea recurentei că apelul a fost depus înlăuntrul termenului defipt de lege.

Contrar susținerilor recurentei, instanța de apel, în examinarea excepției privind tardivitatea apelului declarat, a examinat corect și complet datele expediției realizată prin intermediul serviciului de curierat rapid, dat fiind faptul că recipisa oficiului poștal ori înregistrarea făcută de serviciul de curierat rapid pe actul depus servesc drept dovadă a datei depunerii actului de către partea interesată.

În cauză, întrucât pe plicul cu care a fost transmisă cererea de apel s-a menționat olograf data de 02.03. – fără a se menționa anul- de către firma privată D., instanța de apel a examinat corect, în acest context, și datele complete ale expediției realizată cu AWB x, astfel cum au fost comunicare prin adresa D. din care rezultă că expediția realizată cu AWB x a fost preluată de serviciul de curierat la data de de 16.03.2018, ora 17:32 și livrată la data de 19.03.2018, dată care coincide de data înregistrării apelului la instanța a cărei hotărâre se atacă.

Cum termenul de apel de 30 de zile se calculează pe zile libere, conform art. 181 alin. (1) și (2) C. proc. civ.,în mod corect instanța de apel a reținut că deși termenul de apel s-a împlinit în data de 03.03.2018, ora 24, fiind într-o zi de sâmbătă, termenul de formulare al apelului s-a prelungit până în prima zi lucrătoare care urmează, respectiv luni 05.03.2018, aceasta fiind ultima zi în care apelantul reclamant B. SPRL, administrator judiciar al debitoarei A. S.R.L., putea să formuleze apel. Cum corect instanța de apel a stabilit că apelul-reclamantei a fost înaintat instanței, prin societatea de curierat D., la data de 16.03.2018, rezultă că s-a constatat judicios faptul că apelul reclamantei a fost formulat cu depășirea termenului imperativ prevăzut de lege.

Or, în situația nerespectării termenelor procedurale legale, potrivit art. 185 C. proc. civ., partea este decăzută din dreptul de a mai efectua actul de procedură pe care legea îl supune unui termen legal imperativ, precum este termenul de exercitare a apelului. Așa fiind, nerespectarea termenului de promovare a căilor de atac conduce la pierderea dreptului procesual de a efectua actul de procedură supus unui astfel de termen, potrivit normei legale enunțate, care reglementează sancțiunea decăderii.

În consecință, promovând apelul cu depășirea termenului defipt de lege, reclamanta este decăzută din dreptul de a mai exercita calea de atac, iar sancțiunea declarării unui apel peste termen nu poate fi decât respingerea acestuia ca tardiv formulat, cum corect s-a dispus de instanța de apel, prin decizia recurată.

Scopul legitim al instituirii de către legiuitorul național a unor norme imperative pentru promovarea unor căi de atac este, în mod neîndoielnic, limitarea în timp a incertitudinii raporturilor juridice, astfel că după epuizarea termenelor pentru declararea acestora, orice persoană de bună credință să se poată prevala, în orice împrejurare, de o hotărâre judecătorească definitivă, ce nu mai este susceptibilă de retractare sau reformare, intrată în circuitul juridic, care trebuie să aibă un grad acceptabil de securitate.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

În consecință, reținând netemeinicia criticilor formulate, în baza art. 496 C. proc. civ., Înalta Curte va respinge, ca nefondat, recursul declarat de reclamanta A. S.R.L., prin administrator judiciar B. SPRL, împotriva Deciziei nr. 604 din data de 8 mai 2018, pronunțată de Curtea de Apel Craiova, secția a II-a civilă.

Sursa informației: www.scj.ro.

Soluționarea excepției privind tardivitatea apelului cu încălcarea normelor procedurale. Decăderea din dreptul de a mai exercita calea de atac (NCPC) was last modified: septembrie 1st, 2019 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter