Soluţionarea excepţiei de procedură peremptorie absolută. Anularea ordinului de încetare a plăţii indemnizaţiei pentru limită de vârstă a unui fost deputat

22 mai 2023
Vizualizari: 98
  • C. muncii: art. 269 alin. (2)
  • Legea nr. 227/2015: art. 114 alin. (1)
  • Legea nr. 263/2010: art. 152
  • Legea nr. 554/2004: art. 2 alin. (1) lit. c)
  • Legea nr. 96/2006: art. 49
  • NCPC: art. 135 alin. (1) şi (4)
  • NCPC: art. 95 pct. 1

Prin cererea înregistrată la Curtea de Apel Iași sub nr. x/2021, reclamantul A. a chemat în judecată pe pârâții Secretarul General al Camerei Deputaților și Parlamentul României – Camera Deputaților, solicitând anularea Ordinului nr. 481/5.03.2021, emis de Secretarul General al Camerei Deputaților, privind încetarea plății indemnizației pentru limită de vârstă acordat în baza prev. art. 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 863 din 7 aprilie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Înalta Curte de Casație și Justiție constatând că în cauză există un conflict negativ de competență între cele două instanțe care se declară deopotrivă necompetente de a judeca aceeași pricină, în temeiul art. 135 alin. (1) și (4) C. proc. civ., va pronunța regulatorul de competență stabilind în favoarea Tribunalului Iași competența materială de soluționare a cauzei, pentru următoarele considerente:

Prealabil se reține că prin cererea de chemare în judecată, reclamantul A. a chemat în judecată pe pârâții Secretarul General al Camerei Deputaților și Parlamentul României – Camera Deputaților, solicitând anularea Ordinului nr. 481/5.03.2021, emis de Secretarul General al Camerei Deputaților, privind încetarea plății indemnizației pentru limită de vârstă acordat în baza prevederilor art. 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Reclamantul A. a exercitat o funcție de demnitate publică în Parlamentul României și, odată cu încetarea mandatului de deputat și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la vârsta de pensionare, a dobândit dreptul la indemnizația pentru limită de vârstă, prevăzută de art. 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor. Ulterior, prin Ordinul nr. 481/05.03.2021 emis de Secretarul General al Camerei Deputaților, începând cu data de 27.02.2021, încetează plata indemnizației pentru limită de vârstă acordată reclamantului.

Prin sentința nr. 112/2021 din 29 iunie 2021 instanța de contencios administrativ, respectiv Curtea de Apel Iași, învestită cu soluționarea cauzei, a reținut aplicabilitatea dispozițiilor art. 269 alin. (2) din Codul muncii și art. 95 pct. 1 C. proc. civ., față de obiectul litigiului care reprezintă un raport juridic de muncă sui generis și cu privire la un venit din altă sursă în accepțiunea Codul fiscal, stabilind competența de soluționare a cauzei în favoarea instanței de asigurări sociale, respectiv Tribunalul Iași.

Tribunalul Iași, la rândul său, a admis excepția de necompetență materială și a declinat competența de soluționare a cererii în favoarea instanței de contencios administrativ, reținând aplicabilitatea dispozițiilor art. 152 din Legea nr. 263/2010, raportat la obiectul cauzei care vizează drepturile la pensie ale reclamantului, actul contestat nefiind emis de o autoritate publică pentru a atrage incidența dispozițiilor Legii nr. 554/2004.

Plecând de la aceste premise, Înalta Curte reține că reclamantul a supus controlului instanței de judecată modalitatea în care emitentul ordinului a aplicat prevederile referitoare la stabilirea pensiilor din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor.

Reclamantul a formulat prezenta cerere de chemare în judecată în calitate de fost deputat, care îndeplinește condițiile legale prevăzute de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 96/2006, prin care a supus controlului instanței de judecată modalitatea în care emitentul ordinului a aplicat prevederile referitoare la stabilirea pensiilor din Legea nr. 96/2006.

Din perspectiva competenței materiale de soluționare a cauzei, Înalta Curte apreciază aplicabilitatea în cauză a prevederilor Codului muncii în raporturile juridice dintre deputați și Parlamentul României, după încetarea mandatelor acestora. Potrivit dispozițiilor art. 114 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și art. 49 alin. (8) din Legea nr. 95/2006, indemnizația deputatului pentru limită de vârstă reprezintă venit din altă sursă.

În consecință, devin incidente dispozițiile art. 152 din Legea nr. 263/2010, care statuează că jurisdicția asigurărilor sociale se realizează prin tribunale și curți de apel, precum și prevederile art. 95 din C. proc. civ., litigiul fiind soluționat în primă instanță de tribunal, în complet specializat de asigurări sociale.

Înalta Curte nu reține relevanța în speță a Legii nr. 554/2004, deoarece actul contestat nu a fost emis în regim de putere publică în sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004.

În considerarea celor arătate anterior, în tremeiul art. 135 alin. (1) și (4) C. proc. civ., în raport și de normele de drept aplicabile, Înalta Curte va stabili competența de soluționare a cauzei în favoarea în favoarea unui complet specializat în litigii de muncă din cadrul Tribunalului Iași, secția I civilă.

Sursa informației: www.scj.ro.

Soluționarea excepției de procedură peremptorie absolută. Anularea ordinului de încetare a plății indemnizației pentru limită de vârstă a unui fost deputat was last modified: mai 21st, 2023 by Redacția ProLege
Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.