Soluţionarea excepţiei de neconstituționalitate. Producerea unui efect concret asupra conţinutului hotărârii din procesul principal

2 iun. 2023
Vizualizari: 111
  • Legea nr. 47/1992: art. 29 alin. (1)
  • NCPP: art. 275 alin. (2)
  • NCPP: art. 599 alin. (5)

Prin Decizia penală nr. 39/C din 01 aprilie 2022 pronunțată de Curtea de Apel Brașov, secția penală, în Dosarul nr. x/2021, între altele, a fost respinsă cererea de sesizare a Curții Constituționale formulată de contestatorul – condamnat A. cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 599 alin. (5) C. proc. pen.

Pentru a hotărî astfel, instanța a constatat că excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă, având în vedere că textul de lege apreciat ca fiind neconstituțional nu are legătură cu soluționarea cauzei.

Împotriva dispoziției de respingere a cererii de sesizare a Curții Constituționale, cuprinsă în Decizia penală nr. 39/C din 01 aprilie 2022 pronunțată de Curtea de Apel Brașov, secția penală, contestatorul – condamnat A. a formulat recurs, susținând că, excepția invocată are legătură cu soluționarea cauzei, motiv pentru care, se impune admiterea căii de atac, casarea hotărârii atacate și admiterea cererii de sesizare a Curții Constituționale.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 251 din 14 aprilie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând recursul declarat de recurentul – condamnat A., Înalta Curte constată că acesta este nefondat.

Potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituțională decide asupra excepțiilor ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial privind neconstituționalitatea unei legi sau ordonanțe ori a unei dispoziții dintr-o lege sau dintr-o ordonanță în vigoare, care are legătură cu soluționarea cauzei în orice fază a litigiului și oricare ar fi obiectul acesteia.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Dispozițiile art. 29 din Legea nr. 47/1992 reglementează procedura ce trebuie urmată de instanța de judecată sesizată cu o cerere prin care se invocă o excepție de neconstituționalitate, textul abilitând instanța de judecată să verifice îndeplinirea condițiilor prealabile sesizării Curții Constituționale, reglementate de art. 29 alin. (1) – (3) din Legea nr. 47/1992 potrivit cărora: excepția trebuie să privească neconstituționalitatea unei legi sau ordonanțe ori a unei dispoziții dintr-o lege sau dintr-o ordonanță în vigoare, care are legătură cu soluționarea cauzei în orice fază a litigiului și oricare ar fi obiectul acestuia; să fie ridicată la cererea uneia dintre părți sau, din oficiu, de către instanța de judecată ori de procuror în fața instanței de judecată, în cauzele la care participă și să nu vizeze aspecte constatate ca fiind neconstituționale printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale.

Instanța de judecată în fața căreia s-a invocat o excepție de neconstituționalitate nu are competența examinării acesteia, ci, exclusiv, a pertinenței excepției, în sensul legăturii ei cu soluționarea cauzei, în orice fază a procesului și oricare ar fi obiectul acestuia, și a îndeplinirii celorlalte cerințe legale.

Referitor la condiția de admisibilitate privind legătura cu soluționarea cauzei, este de observat că raportul cu soluționarea cauzei trebuie să privească incidența dispoziției legale, a cărei neconstituționalitate se cere a fi constatată, în privința soluției ce se va pronunța asupra cauzei deduse judecății, adică a obiectului procesual penal aflat pe rolul instanței judecătorești.

Astfel, decizia Curții Constituționale, în soluționarea excepției, trebuie să fie de natură să producă un efect concret asupra conținutului hotărârii din procesul principal.

Aceasta presupune, pe de o parte, existența unei legături directe dintre norma contestată și soluția procesului principal, iar pe de altă parte, rolul concret pe care îl va avea decizia sa în proces, trebuind să aibă efecte materiale asupra conținutului deciziei judecătorului.

Dreptul de a invoca o excepție de neconstituționalitate este un drept subiectiv, protejat de lege, care nu are caracter absolut și trebuie exercitat în condițiile și în limitele stabilite de lege (cu bună credință), cu respectarea scopului legii, și nu pentru a se încerca denaturarea legii sau a se împiedica aplicarea unei instituții și norme legale.

Analizând actele și lucrările dosarului, Înalta Curte constată că, în speță, contestatorul a invocat neconstituționalitatea dispozițiilor art. 599 alin. (5) C. proc. pen.

Înalta Curte apreciază că, în mod corect, prima instanță a reținut că, în cauză, nu s-au oferit motive care să susțină lipsa de conformitate cu Legea Fundamentală a dispozițiilor legale invocate de condamnat, soluționarea excepției de neconstituționalitate neproducând un efect concret asupra hotărârii ce s-a pronunțat în cauză, având în vedere, pe de o parte, faptul că, în cuprinsul dispozițiilor art. 599 alin. (5) C. proc. pen., este reglementată situația în care este formulată o cerere ulterioară de contestație la executare în cuprinsul căreia există identitate de persoană, de temei legal, de motive și de apărări, iar, pe de altă parte, faptul că, în cuprinsul cererii formulate contestatorul A., nu s-a făcut trimitere la motive noi de contestație, acesta invocând aceleași argumente pe care le-a invocat anterior în alte contestații la executare soluționate prin hotărâri definitive.

Ca atare, Înalta Curte constatând că, recurentul nu a folosit remediul procedural al excepției de neconstituționalitate în scopul și finalitatea sa, adică pentru armonizarea prevederilor legale considerate neconstituționale cu legea fundamentală, va respinge, ca nefondat, recursul declarat de contestatorul A. împotriva dispoziției de respingere a cererii de sesizare a Curții Constituționale cu soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 599 alin. (5) C. proc. pen., cuprinsă în Decizia penală nr. 39/C din data de 01 aprilie 2022 a Curții de Apel Brașov, secția penală, pronunțată în Dosarul nr. x/2021.

În baza art. 275 alin. (2) din C. proc. pen., recurentul va fi obligat la plata sumei de 200 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Soluționarea excepției de neconstituționalitate. Producerea unui efect concret asupra conținutului hotărârii din procesul principal was last modified: mai 31st, 2023 by Redacția ProLege
Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.