Solicitarea anulării în parte a deciziei privind soluţionarea plângerilor prealabile depuse de practicienii în insolvenţă în cadrul procedurii de verificare a cerinţelor în vederea agreării (NCPC)

19 ian. 2022
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 90
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SCAF) nr. 921/2021

NCPC: art. 32 alin. (1) lit. d), art. 33, art. 248 alin. (1), art. 496 alin. (1)

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

Analizând actele și lucrările dosarului, în temeiul dispozițiilor art. 248 alin. (1) din C. proc. civ., Înalta Curte se va pronunța cu prioritate asupra excepției lipsei de interes a recursului, care face inutilă cercetarea celorlalte aspecte reținute spre soluționare.

1. Argumente de fapt și de drept relevante

Potrivit art. 32 alin. (1) lit. d), coroborat cu art. 33 din C. proc. civ., orice demers judiciar („orice cerere”) poate fi inițiat și întreținut numai prin justificarea unui interes legitim încălcat.

Interesul reprezintă folosul practic, material sau moral, pe care îl urmărește cel ce investește o instanță de judecată cu o cerere (acțiune sau cale de atac), acesta trebuind să fie determinat, legitim, personal, născut și actual. Prin urmare, interesul reprezintă o condiție generală ce trebuie îndeplinită în cadrul oricărui proces civil, pe tot parcursul soluționării unei cauze, nu doar cu prilejul promovării acțiunii sau formulării căii de atac.

Prima instanță a respins cererea de anulare dedusă judecății, reținând că oferta recurentului-reclamant depusă în procedura organizată în cursul anului 2017 a fost descalificată în mod corect de către intimata-pârâtă ANAF, întrucât în documentația depusă de acesta nu s-a regăsit documentul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. e) din OPANAF nr. 2.442/2016.

Întrucât cauza de față are drept obiect anularea în parte a deciziei nr. 2/05.12.2017 privind soluționarea plângerilor prealabile depuse de practicienii în insolvență în cadrul procedurii de verificare a cerințelor în vederea agreării, în sensul obligării pârâtei ANAF – Comisia de soluționare a plângerilor prealabile să treacă pe lista practicienilor în insolvență agreați și cabinetul reclamant, interesul procesual al reclamantului vizează agrearea sa în lista practicienilor selectați de ANAF.

Înalta Curte constată că recurentul-reclamant Cabinet Individual de Insolvență A. (în prezent C.) a depus la dosarul cauzei note scrise, prin intermediul cărora a arătat că nu mai are interes în susținerea recursului, întrucât, conform prevederilor OPANAF nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență, ANAF a organizat o nouă procedură de agreare la care a participat, iar în baza anunțului privind organizarea procedurii de agreare cu termen de depunere oferte – 05.07.2019, recurentul-reclamant a fost agreat.

În acest sens, Înalta Curte reține că, prin Decizia nr. 1/23.08.2019 (publicată pe site-ul ANAF) privind rezultatul procedurii de agreare a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală prin care se aprobă practicienii în insolvență agreați în urma selecției din data de 08.07.2019, emisă de Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a decis, la art. (1) „admiterea ofertelor depuse și analizate în condițiile OPANAF nr. 1443/2019 și aprobarea Listei practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală (Anexa nr. 1). Lista urmează a fi actualizată cu practicienii agreați în baza OPANAF nr. 2442/2016, ulterior verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (4) din OPANAF nr. 1443/2019”.

În Anexa nr. 1, la poziția 334 este menționat C., cu sediul în Baia Mare, str. x, cam. 38, jud. Maramureț, nr. înregistrare ANAF 47640/03.07.2019, rezultat analiză document „agreat”.

În raport de această împrejurare, Înalta Curte reține că, în prezent, nu mai subzistă interesul în susținerea recursului, având în vedere că intimata-pârâtă, ulterior promovării căii de atac, a organizat o nouă procedură de verificare a cerințelor în vederea agreării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a practicienilor în insolvență, în cadrul căreia a fost selectat recurentul-reclamant. Prin urmare, interesul de a acționa al reclamantului nu mai este actual, potrivit art. 33 din C. proc. civ., astfel că nu este îndeplinită condiția de exercitare a căii de atac referitoare la justificarea unui interes, în sensul art. 32 alin. (1) lit. d) din C. proc. civ.

Așa fiind, Înalta Curte, având în vedere că activitatea judiciară nu poate fi inițiată și întreținută fără justificarea unui interes care să îndeplinească condițiile legale astfel cum au fost analizate anterior, urmează să respingă, ca atare, prezenta cale de atac exercitată de reclamant.

2. Temeiul legal al soluției adoptate în recurs

Monitor Dosare

Pentru aceste considerente, în raport de dispozițiile art. 496 alin. (1) C. proc. civ., Înalta Curte va admite excepția lipsei de interes și va respinge recursul declarat de reclamantul Cabinet Individual de Insolvență A. (în prezent C.), ca lipsit de interes.

Sursa informației: www.scj.ro.

Solicitarea anulării în parte a deciziei privind soluționarea plângerilor prealabile depuse de practicienii în insolvență în cadrul procedurii de verificare a cerințelor în vederea agreării (NCPC) was last modified: ianuarie 19th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter