Solicitarea pronunţării unei hotărâri judecătoreşti prin care să se constate venitul brut corect şi obligarea pârâtului la emiterea altei adeverinţe în care să se înscrie suma reală şi legală

7 apr. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 294
  • C. muncii: art. 269
  • NCPC: art. 127 alin. (2)^1
  • NCPC: art. 133 pct. 2 teza I
  • NCPC: art. 135 alin. (4)

Prin cererea înregistrată la data de 26/08/2019 pe rolul Tribunalului Vâlcea sub nr. x/2019, reclamantul A., în contradictoriu cu pârâtul Tribunalul Călărași a solicitat pronunțarea unei hotărâri judecătorești prin care să se constate, în principal, că venitul brut corect este de 24.446 RON în loc de 22.880 RON începând cu data de 01.12.2019 pentru adeverința nr. x/20.06.2019, emisă de către Tribunalul Călărași și înaintată Casei Naționale de Pensii, iar în subsidiar, în situația în care instanța apreciază ca inadmisibil primul capăt de cerere, să se anuleze, în parte, adeverința precizată nr. 4316/20.06.2019 emisă de către pârâtul Tribunalul Călărași și înaintată Casei Naționale de Pensii pentru actualizarea pensiei sale de serviciu, precum și obligarea pârâtului la emiterea altei adeverințe în care să se înscrie suma reală și legală, respectiv, de 24.446 RON și obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 1074 din 18 iunie 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Potrivit dispozițiilor art. 133 pct. 2 teza I C. proc. civ., există conflict negativ de competență când două sau mai multe instanțe și-au declinat reciproc competența de a judeca același proces.

Verificând dacă sunt întrunite cerințele acestui text de lege în vederea emiterii regulatorului de competență, Înalta Curte constată că cele două instanțe, Tribunalul Vâlcea și Tribunalul Călărași, s-au declarat deopotrivă necompetente să judece aceeași cauză, declinările de competență între instanțele sesizate sunt reciproce și cel puțin una dintre cele două instanțe este competentă să soluționeze cauza.

Campanie Craciun UJmag 2020

Fiind îndeplinite condițiile anterior evocate, Înalta Curte va proceda la soluționarea prezentului conflict negativ de competență prin emiterea regulatorului de competență.

Reclamantul avea calitatea de judecător pensionar la data introducerii acțiunii.

Pentru stabilirea instanței competente teritorial în soluționarea acțiunii de față nu este relevant acest aspect ci faptul că pârâtul chemat în judecată este și instanță, respectiv Tribunalul Călărași, precum și legea procedurală aplicabilă.

În speță, litigiul fiind înregistrat pe rolul instanțelor la data de 26.08.2019 devin aplicabile dispozițiile C. proc. civ., astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 310/2018.

Conform art. 127 alin. (2) C. proc. civ., în cazul unei cereri introduse împotriva unui judecător care ar fi de competența instanței la care acesta își desfășoară activitatea, sau a unei instanțe inferioare acesteia, reclamantul poate sesiza una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța care ar fi fost competentă, potrivit legii.

Art. 127 alin. (2)^1 C. proc. civ. prevede că dispozițiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător și în ipoteza în care o instanță de judecată are calitatea de pârâtă, ca atare, în speță, competența teritorială se determină în raport de pârâtul chemat în judecată.

Litigiul de față este un conflict de muncă, de competența materială a tribunalului în primă instanță, iar Tribunalul Călărași este chemat în judecată în calitate de pârât și potrivit art. 127 alin. (2)^1 coroborat cu alin. (2) C. proc. civ. reclamantul a introdus acțiunea la Tribunalul Vâlcea, care se află în circumscripția unei curți de apel învecinate cu Curtea de Apel București, în a cărei circumscripție se află Tribunalul Călărași.

Potrivit art. 127 alin. (2)^2 coroborat cu alin. (2) C. proc. civ. reclamantul poate sesiza una dintre instanțele judecătorești de același grad, în cauză reclamantul exprimând această opțiune, a sesizat Tribunalul Vâlcea.

Acțiunea dedusă judecății a fost înregistrată la Tribunalul Vâlcea la data de 26.08.2019, ca atare sunt aplicabile cauzei dispozițiile art. 127 alin. (2)^1 coroborat cu alin. (2) C. proc. civ. în ceea ce privește alegerea instanței competente de către reclamant, cât timp Tribunalul Călărași are calitatea de pârât în cauză.

Raportat la cadrul procesual stabilit de reclamant, în cauză nu sunt incidente dispozițiile art. 269 din Codul muncii referitoare la stabilirea competenței teritoriale de drept comun în materia conflictelor de muncă, prevederi invocate de Tribunalul Vâlcea prin sentința de declinare a competenței.

Cum dispozițiile art. 127 alin. (1) și (3) C. proc. civ. conțin o derogare de la normele de competență, reglementând o situație excepțională, și cum, în cauză, este îndeplinită condiția premisă, respectiv calitatea de pârâtă a instanței, Înalta Curte constată ca în cauză operează prorogarea de competență în favoarea Tribunalului Vâlcea, instanță judecătorească de același grad, aflată în circumscripția Curții de Apel Pitești, învecinată Curții de Apel București, la care este arondat pârâtul, Tribunalul Călărași.

Așa fiind, în raport de considerentele expuse și de principiul asigurării accesului efectiv la justiție, văzând și dispozițiile art. 135 alin. (4) din noul C. proc. civ., Înalta Curte de Casație și Justiție urmează a stabili competența de soluționare a cererii, în favoarea Tribunalului Vâlcea, căruia i se va trimite dosarul pentru continuarea judecății.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Sursa informației: www.scj.ro.

Solicitarea pronunțării unei hotărâri judecătorești prin care să se constate venitul brut corect și obligarea pârâtului la emiterea altei adeverințe în care să se înscrie suma reală și legală was last modified: aprilie 2nd, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.