Solicitarea privind obligarea pârâtei la plata despăgubirilor băneşti, egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate, cu dobânda şi cu celelalte drepturi băneşti de care ar fi beneficiat ca salariat, la plata contribuţiilor către casa de pensii, şomaj, sănătate și repunerea părţilor în situaţia anterioară

30 iun. 2022
Vizualizari: 396
  • Legea nr. 134/2010: art. 94 pct. 1 lit. a)-i)
  • Legea nr. 2/2013: art. XVIII alin. (2) teza a II-a
  • Legea nr. 62/2011: art. 208
  • Legea nr. 62/2011: art. 214
  • NCPC: art. 248 alin. (1)
  • NCPC: art. 493 alin. (5)
  • NCPC: art. 634 alin. (1) pct. 4

Prin cererea înregistrată la 19 septembrie 2016 pe rolul Tribunalului București, secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale, sub nr. x/2016, reclamantul A. a chemat în judecată pe pârâta S.C. B. S.A., solicitând instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să se dispună anularea deciziei nr. 2075 din 18.08.2016, obligarea pârâtei la plata despăgubirilor bănești, egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate, cu dobânda și cu celelalte drepturi bănești de care ar fi beneficiat ca salariat, la plata contribuțiilor către casa de pensii, șomaj, sănătate, etc., repunerea părților în situația anterioară, în sensul reintegrării pe postul deținut anterior desfacerii contractului de muncă, acordarea contravalorii tichetelor de masă în RON, indexate, majorate, reactualizate și cu dobânda până la data reintegrării, conform art. 1, art. 5 și art. 9 din Legea nr. 142/1998 și în conformitate cu art. 253 din Codul Muncii, obligarea pârâtei la plata de daune morale în sumă de două milioane de euro, echivalent în RON, la cursul B.N.R. la data plății, cu cheltuieli de judecată.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 64 din 16 ianuarie 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând cu prioritate, în temeiul art. 248 alin. (1) raportat la art. 493 alin. (5) C. proc. civ., admisibilitatea recursului declarat în cauză, Înalta Curte reține următoarele:

Prin acțiunea introductivă reclamantul A. a dedus judecății un conflict de muncă.

Conferința națională de insolvență

Potrivit art. XVIII alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 2/2013, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 310/2018, „în procesele pornite anterior datei de 20 iulie 2017 inclusiv și nesoluționate prin hotărâre pronunțată până la data de 19 iulie 2017 inclusiv, precum și în procesele pornite începând cu data de 20 iulie 2017 și până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, nu sunt supuse recursului hotărârile pronunțate în cererile prevăzute la art. 94 pct. 1 lit. a)-i) din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cele privind navigația civilă și activitatea în porturi, conflictele de muncă și de asigurări sociale, în materie de expropriere, precum și în cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare”.

Totodată, conform art. 208 din Legea nr. 62/2011, „conflictele individuale de muncă se soluționează în primă instanță de către tribunal”, iar conform art. 214 din același act normativ, „hotărârile instanței de fond sunt supuse numai apelului”.

Textele de lege anterior evocate reglementează litigiile în care este suprimat dreptul la recurs, după criteriul materiei în care a fost pronunțată hotărârea instanței de apel.

În aplicarea acestor texte de lege, instanța supremă constată că obiectul acțiunii introductive se încadrează într-una din ipotezele reglementate de art. XVIII alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 2/2013, în forma modificată prin Legea nr. 310/2018, întrucât vizează un conflict de muncă.

Cum textul de lege anterior evocat exclude dreptul la recurs în litigiile de muncă, rezultă că decizia instanței de apel este o hotărâre definitivă de la data pronunțării, conform art. 634 alin. (1) pct. 4 din C. proc. civ., nefiind susceptibilă de a fi atacată cu recurs.

Potrivit art. 508 alin. (4) C. proc. civ., „hotărârea dată în contestație în anulare este supusă acelorași căi de atac ca și hotărârea atacată”.

Având în vedere că hotărârea atacată cu contestație în anulare este definitivă, conform art. 508 alin. (4) raportat la art. 634 alin. (1) pct. 4 din C. proc. civ., rezultă că și decizia instanței de retractare are același caracter.

Fiind o hotărâre definitivă de la data pronunțării, rezultă că decizia nr. 5413/2018 din 3 decembrie 2018, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, nu este susceptibilă de a fi atacată cu recurs.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. XVIII alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 2/2013, în forma modificată prin Legea nr. 310/2018 și art. 214 din Legea nr. 62/2011, raportat la art. 493 alin. (5) din C. proc. civ., Înalta Curte va respinge, ca inadmisibil, recursul declarat de contestatorul A. împotriva deciziei nr. 5413/2018 din 3 decembrie 2018, pronunțate de Curtea de Apel București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale.

Sursa informației: www.scj.ro.

Solicitarea privind obligarea pârâtei la plata despăgubirilor bănești, egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate, cu dobânda și cu celelalte drepturi bănești de care ar fi beneficiat ca salariat, la plata contribuțiilor către casa de pensii, șomaj, sănătate și repunerea părților în situația anterioară was last modified: iunie 29th, 2022 by Redacția ProLege
Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.