Solicitarea anulării hotărârii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, stabilirea datei alegerilor și a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora. Admiterea excepţiei necompetenţei materiale şi declinarea competenţei materiale de soluţionare a cererii (NCPC, L. nr. 554/2004)

13 oct. 2021
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 82
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SCAF) nr. 4635/2020

NCPC: art. 97, art. 131 alin. (1), art. 132 alin. (1) și (3); L. nr. 115/2015: art. 30 alin. (5), art. 39 alin. (1) lit. c) și alin. (5); L. nr. 135/2020: art. 4; L. nr. 554/2004: art. 10 alin. (1) și (3)

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Examinând cu prioritate, în conformitate cu dispozițiile art. 131 alin. (1) din C. proc. civ., excepția necompetenței materiale a instanței supreme, Înalta Curte constată că aceasta este întemeiată, motiv pentru care o va admite și va trimite cauza spre competentă soluționare Curții de Apel Pitești, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare.

Înalta Curte reține că prin prezenta contestație s-a solicitat anularea Hotărârii nr. 111/21.09.2020 privind interpretarea unitară a prevederilor art. 30 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și ale art. 4 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora.

Competența materială a Înaltei Curți de Casație și Justiție este reglementată prin dispozițiile art. 97 C. proc. civ., potrivit cărora:

„Înalta Curte de Casație și Justiție judecă:

1. recursurile declarate împotriva hotărârilor curților de apel, precum și a altor hotărâri, în cazurile prevăzute de lege;

2. recursurile în interesul legii;

3. cererile în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept;

4. orice alte cereri date prin lege în competența sa”.

Astfel, competența de judecată a Înaltei Curți de Casație și Justiție se referă, conform art. 97 pct. 1 din C. proc. civ., la recursurile declarate împotriva hotărârilor curților de apel și a altor hotărâri, în cazurile prevăzute de lege, instanța supremă neputând fi sesizată direct cu soluționarea pe fond a unei cereri de chemare în judecată, cu excepția celor date prin lege în competența sa.

În ceea ce privește teza de la pct. 4 al art. 97 sus citat:

„orice alte cereri date prin lege în competența sa”, se constată că aceasta nu este incidentă în cauză.

Hotărârea nr. 111/21.09.2020 a fost emisă de Biroul Electoral Central în baza dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. c) și alin. (5) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „(1) Biroul Electoral Central are următoarele atribuții: (…) c) urmărește și asigură respectarea și aplicarea corectă a dispozițiilor legale privitoare la alegeri pe întreg teritoriul țării; asigură interpretarea unitară a prevederilor acestora; (…) (5) Hotărârile Biroului Electoral Central prin care se dau interpretări unor prevederi ale prezentei legi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Înalta Curte constată că Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali nu prevede o procedură specială de contestare a actelor emise de Biroul Electoral Central în virtutea atribuțiilor legale anterior enumerate și, pe cale de consecință, nici competența Înaltei Curți în soluționarea lor.

În conținutul acestui act normativ există un singur text care prevede expres competența Înaltei Curți de Casație și Justiție, și anume art. 41 alin. (2) din lege, acesta privind, însă, contestațiile asupra modului de organizare și asupra componenței Biroului Electoral Central.

În considerentele deciziei nr. 16 din 18 septembrie 2017, pronunțată de ÎCCJ în recurs în interesul legii s-a reținut că birourile electorale sunt organisme administrativ-electorale cu prerogative temporare de putere publică, iar actele lor sunt acte administrative sau administrativ-jurisdicționale, care aparțin materiei contenciosului electoral (paragraful 58), remarcându-se existența a trei categorii de acte determinate de competențele legale. Astfel, birourile electorale: soluționează conflictele apărute în perioada electorală (atribuții de contencios electoral – acte administrativ-jurisdicționale); hotărăsc în legătură cu unele operațiuni electorale (acte administrative); emit acte de legiferare și interpretare unitară a dispozițiilor electorale cu obligativitate pentru toate celelalte structuri electorale (atribuții care intră doar în competența Biroului Electoral Central) (paragraful 57).

În aceleași considerente se arată că, atunci când legea organică stabilește o procedură specială de cenzură a actelor administrative se aplică această procedură, iar ori de câte ori în legile electorale nu se prevede o procedură specială de contestare a actelor emise de structurile electorale, în jurisprudență s-a recunoscut dreptul de acces la justiție potrivit Legii contenciosului administrativ, ca jurisdicție cu caracter general în materia actelor administrative.

Astfel fiind, în raport de dispozițiile legale anterior menționate, precum și în raport de obiectul contestației, de temeiul de drept invocat și de calitatea intimatului, Înalta Curte constată că cererea formulată în prezenta cauză este supusă cadrului procedural special prevăzut de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, fiind incidente dispozițiile art. 10 alin. (1) din lege, care prevăd că litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autoritățile publice centrale se soluționează în fond de secțiile de contencios administrativ și fiscal ale curților de apel, dacă prin lege organică specială nu se prevede altfel. Cum prin legea specială nu se prevede altfel, competența materială de soluționare a prezentei contestații revine secției de contencios administrativ și fiscal a curții de apel, iar în ceea ce privește instanța competentă teritorial, având în vedere dispozițiile art. 10 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, competența revine Curții de Apel Pitești, având în vedere domiciliul contestatorului din municipiul Pitești.

Pentru considerentele arătate, în conformitate cu dispozițiile art. 132 alin. (1) și (3) din C. proc. civ., raportat la dispozițiile art. 97 pct. 4 din C. proc. civ. și art. 10 alin. (1) și (3) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, Înalta Curte, secția de contencios administrativ și fiscal va admite excepția necompetenței materiale și va declina competența materială de soluționare a cererii formulate de contestatorul A. – Organizația Județeană Argeș împotriva Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 111 din 21 septembrie 2020, în favoarea Curții de Apel Pitești, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal.

Sursa informației: www.scj.ro.

Solicitarea anulării hotărârii privind alegerea autorităților administrației publice locale, stabilirea datei alegerilor și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora. Admiterea excepției necompetenței materiale și declinarea competenței materiale de soluționare a cererii (NCPC, L. nr. 554/2004) was last modified: octombrie 12th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter