Solicitarea anulării executării silite, întoarcerea executării silite şi restituirea tuturor sumelor executate

12 mai 2022
2.821 views
  • NCPC: art. 181 alin. (1) pct. 2
  • NCPC: art. 183 alin. (1)
  • NCPC: art. 22 alin. (3)
  • NCPC: art. 373 alin. (2)
  • NCPC: art. 400 alin. (1)
  • NCPC: art. 706
  • NCPC: art. 711

Prin contestația la executare înregistrată pe rolul Judecătoriei Baia Mare la 21 august 2020 sub nr. x/2020, contestatorul A., în contradictoriu cu intimata B. reprezentată de C. S.R.L., a solicitat instanței ca, prin hotărârea ce urmează a o pronunța, să dispună:

– anularea executării silite ce face obiectul dosarului de executare nr. 237/2012 instrumentat de Biroul executorului judecătoresc D., adresei de înștiințare privind măsura popririi din 7 august 2020, precum și a tuturor actelor de executare subsecvente;

– întoarcerea executării silite și restituirea tuturor sumelor executate în dosarul de executare nr. 237/2012;

În drept, a invocat dispozițiile art. 706 și următoarele, art. 711 și următoarele, art. 181 alin. (1), pct. 2 și art. 183 alin. (1) din noul C. proc. civ.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1778 din 23 septembrie 2021)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Cu privire la conflictul negativ de competență, cu a cărui judecată a fost legal sesizată în temeiul art. 22 alin. (3) C. proc. civ., Înalta Curte reține următoarele:

Prin contestația la executare înregistrată pe rolul Judecătoriei Baia Mare la 21 august 2020, contestatorul A., în contradictoriu cu intimata B. reprezentată de C. S.R.L., a solicitat instanței ca, prin hotărârea ce urmează a o pronunța, să dispună:

– anularea executării silite ce face obiectul dosarului de executare nr. 237/2012 instrumentat de Biroul executorului judecătoresc D., adresei de înștiințare privind măsura popririi din 7 august 2020, precum și a tuturor actelor de executare subsecvente;

– întoarcerea executării silite și restituirea tuturor sumelor executate în dosarul de executare nr. 237/2012;

În drept, a invocat dispozițiile art. 706 și următoarele C. proc. civ., art. 711 și următoarele C. proc. civ., art. 181 alin. (1), pct. 2 și art. 183 alin. (1) C. proc. civ.

Executarea silită a fost încuviințată prin încheierea nr. 4681 din 16 mai 2011 pronunțată de Judecătoria Baia Mare în dosarul nr. x/2011.

În materia contestației la executare, instanța reține că, potrivit art. 400 alin. (1) C. proc. civ., contestația se introduce la instanța de executare, aceasta din urmă fiind definită, prin dispozițiile art. 373 alin. (2) C. proc. civ., ca fiind „judecătoria în circumscripția căreia se va face executarea, în afara cazurilor în care legea dispune altfel”.

Un prim aspect ce urmează a fi avut în vedere de către instanță este acela că, potrivit actelor ce compun dosarul de executare nr. 237/2012, împotriva contestatorului au fost efectuate acte de executare specifice executării silite prin poprire, după cum rezultă din adresa de înființare a popririi din 7 august 2020.

Se reține că din dispozițiile legale mai-sus redate rezultă că o instanța devine „instanță de executare” în măsura în care există acte de executare îndeplinite în raza sa teritorială. Astfel, singura cerință ce trebuie îndeplinită pentru ca o instanță să devină instanța de executare, și implicit să soluționeze contestația la executare, este ca în raza acesteia să efectueze cel puțin un act de executare specific uneia dintre formele de executare.

Prin cererea formulată, contestatorul a indicat că solicită anularea actelor de executare silită din dosarul nr. x/2012 al Biroului executorului judecătoresc D., anularea popririi înființate la 7 august 2020, precum și a tuturor formelor de executare subsecvente, întoarcerea executării silite și restituirea tuturor sumelor executate, totodată invocând și prescripția dreptului de a obține executarea silită.

Față de obiectul dedus judecății, ce vizează contestația la executarea silită care face obiectul dosarului execuțional nr. x/2012 aflat pe rolul Biroului executorului judecătoresc D., sunt incidente dispozițiile art. 400 alin. (1) C. proc. civ., potrivit cărora contestația se introduce la instanța de executare, definită prin dispozițiile art. 373 alin. (2) C. proc. civ. ca fiind judecătoria în circumscripția căreia se va face executarea.

Astfel, toate incidentele sau contestațiile ce s-ar ridica asupra urmăririi însăși se vor îndrepta la instanța care execută hotărârea, aceasta fiind cea mai în măsură pentru a rezolva cererile care privesc măsurile de executare.

Or, din actele dosarului execuțional nr. x/2012, rezultă că au fost efectuate acte de executare specifice executării silite prin poprire, respectiv s-a înființat poprirea asupra veniturilor din salariu ale debitorului, fiind comunicată adresa de înființare a popririi la terțul poprit – societatea E. S.R.L., cu sediul în București.

Cum executarea silită asupra veniturilor debitorului contestator se face în București, instanța de executare este Judecătoria Sector 5 București, căreia îi aparține competența de soluționare a contestației la executare.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Pentru considerentele expuse, în temeiul dispozițiilor art. 22 alin. (5) C. proc. civ., Înalta Curte urmează a stabili competența de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoria Sector 5 București.

Sursa informației: www.scj.ro.

Solicitarea anulării executării silite, întoarcerea executării silite și restituirea tuturor sumelor executate was last modified: mai 7th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.