Solicitarea anulării deciziei de respingere a contestaţiei şi a procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare și obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată

12 mai 2022
Vizualizari: 610
  • NCPC: art. 488 alin. (1) pct. 8
  • NCPC: art. 496
  • NCPC: art. 501

Prin cererea înregistrată la data de 04.07.2016 pe rolul Tribunalului Suceava, secția de contencios administrativ și fiscal, reclamanta A. „B.” a solicitat, în contradictoriu cu pârâta Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, anularea deciziei de respingere a contestației (necomunicată) și a procesului-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare nr. x/10.11.2015 la Direcția Antifraudă Control Intern și Supracontrol, referitor la sprijinul financiar aferent campaniei 2011, cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 5398 din 8 octombrie 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Soluția instanței de recurs

Analizând actele și lucrările dosarului, sentința recurată în raport cu motivele de casare invocate, Înalta Curte constată că recursul este fondat.

Conferința națională de insolvență

Argumentele de fapt și de drept relevante.

Reclamanta A. „B.” a învestit instanța de contencios administrativ cu o acțiune prin care a solicitat, în contradictoriu cu pârâta Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură București, anularea deciziei de respingere a contestației (necomunicată) și a procesului-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare nr. x/10.11.2015 la Direcția Antifraudă Control Intern și Supracontrol, referitor la sprijinul financiar aferent campaniei 2011, cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Înalta Curte constată că pentru soluționarea prezentei cauze și lămurirea problemei de drept ce face obiectul prezentei cauze, se impune ca în prealabil să se lămurească starea de fapt dedusă judecății.

Verificând aspectele de fapt reținute de către instanța de fond, instanța de recurs constată că acestea nu au fost lămurite în mod satisfăcător, pentru a da o dezlegare corectă cauzei.

Astfel, A. „B.” a depus, prin reprezentant C., cererea unică de plată pe suprafață pentru campania 2011, înregistrată la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură sub nr. x/29.03.2011, pentru suprafața de 287,82 ha pășune, situată pe raza localității Hânțești, județul Suceava, solicitând sprijin pentru SAPS.

La această cerere intimata-reclamantă a anexat Declarația din care rezultă faptul că un număr de 106 membri ai asociației sunt de acord să fie reprezentați la APIA de către domnul C. (Anexa 32 a cererii de plată).

Ulterior, în urma verificărilor efectuate de către recurenta-pârâtă, aceasta a întocmit Procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare, încheiat la data de 09.11.2015, prin care a reținut că fermierul a primit sprijin financiar necuvenit.

Neregula reținută a constat în aceea că pentru eligibilitatea cererii de plată se impunea ca toate cele 106 persoane semnatare ale declarației trebuie să își fi dat acceptul pentru solicitarea plăților și să facă parte din Asociație. Or, dintre persoanele care inițial au semnat declarația conform căreia sunt de acord să fie reprezentați la APIA de către domnul C., organul de control a identificate 9 persoane, dintre care: o persoană a declarat că nu are calitatea de membru al Asociației și nu a semnat vreun document prin care să împuternicirească președintele Asociației să o reprezinte la APIA (E. – conform notelor de relații de la dosarul Tribunalului Suceava); 5 persoane au declarat că au calitatea de membri ai Asociației, deși nu au prezentat dovezi în acest sens, precizând că nu au semnat niciun document prin care să împuternicirească președintele Asociației să îi reprezinte la APIA (F., G., H., I., J. – conform notelor de relații de la dosarul Tribunalului Suceava); 3 persoane au declarat că au calitatea de membri ai Asociației și au documentul prin care l-au împuternicit pe președintele Asociației să îi reprezinte la APIA (K., L., M. – conform notelor de relații de la dosarul Tribunalului Suceava).

Prin urmare, neregula a fost reținută de către instituția recurentă în considerarea declarațiilor date de șase dintre persoanele identificate de către echipa de control, respectiv E., F., G., H., I., J..

Prima instanță a audiat, în calitate de martori, pe numiții G. și J..

În declarația dată de G. în fața instanței de fond, acesta a precizat că și-a amintit că a fost la ședința asociației și a semnat împuternicirea pentru președintele Asociației, pentru ca acesta să se ocupe de obținerea finanțării în vederea construirii unei adăpători pe imașul comunal.

De asemenea, prin declarația dată în fața instanței de fond, martorul J. a declarat că a semnat tabelele prin care președintele Asociației a fost împuternicit să se ocupe de obținerea banilor și că declarația contrară dată în urmă cu doi sau trei ani la postul de poliție s-a declarat emoției de la momentul respectiv.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Analizând înscrisurile de la dosar, Înalta Curte constată că în privința celorlalte patru persoane a căror situație nu a fost clarificată de către instanța de fond, există date din care reiese că aceștia erau membri ai Asociației.

Astfel, din Tabelul cu membrii fondatori ai A. „B.”, de la filele x don dosarul Curții de Apel Suceava reiese că E., F., H. și I. sunt membri ai Asociației, fiind chiar fondatori ai acesteia.

De asemenea, din Procesul-verbal nr. x încheiat la data de 10.02.2011 reiese că E. și H. fac parte chiar din Comitetul de conducere al Asociației, aceleași aspecte reieșind și din înscrisurile depuse la dosarul Curții de Apel Suceava.

În consecință, din actele de la dosar rezultă că toate cele șase persoane ale căror declarații inițiale au stat la baza întocmirii procesului-verbal și a neregulii constatate, sunt, de fapt, membri ai A. „B.”.

Înalta Curte constată că se impune casarea hotărârii instanței de fond și trimiterea cauzei spre rejudecare, pentru ca instanța să lămurească, după administrarea probatoriului necesar, constând în înscrisuri și proba testimonială, dacă E., F., H. și I. l-au împuternicit sau nu pe președintele Asociației să îi reprezinte la APIA în vederea obținerii finanțării, chestiunea vizând calitatea acestora de membri ai Asociației fiind lămurită prin înscrisurile depuse la dosar.

De altfel, instanța de fond a apreciat ca fiind utilă soluționării cauzei audierea, în calitate de martor, a lui E. și a încuviințat-o, însă ulterior, la termenul de judecată din 19.09.2017, reprezentanta reclamantei a arătat că înțelege să renunțe la audierea acestuia, dat fiind faptul că martorul avea piciorul fracturat și nu s-a putut prezenta.

Prin urmare, instanța de fond, astfel cum dispune expres art. 501 din C. proc. civ., va judeca din nou cererea formulată de către reclamantă, conform celor mai sus expuse.

Pentru asigurarea respectării principiului dublului grad de jurisdicție, ca garanție a legalității hotărârii ce urmează a fi pronunțată în litigiul de față, instanța de recurs apreciază că se impune casarea sentinței recurate și trimiterea cauzei spre rejudecare.

În raport cu soluția de casare cu trimitere spre rejudecare, nu se mai impune analizarea celorlalte critici care se circumscriu motivului de recurs întemeiat pe dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ., invocat de către recurenta-pârâtă, aceste critici urmând a fi examinate de către prima instanță cu ocazia rejudecării cauzei.

Temeiul legal al soluției adoptate în recurs.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 496 din C. proc. civ., Înalta Curte va admite recursul declarat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură împotriva sentinței nr. 189 din 12 decembrie 2017 pronunțate de Curtea de Apel Suceava, secția de contencios administrativ și fiscal; va casa sentința recurată și va trimite cauza spre rejudecare aceleiași instanțe.

Sursa informației: www.scj.ro.

Solicitarea anulării deciziei de respingere a contestației și a procesului-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare și obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată was last modified: mai 8th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.