Solicitarea anulării deciziei de încetare a contractului individual de muncă, reintegrarea contestatoarei pe postul avut anterior și plata salariilor pe care le-ar fi primit

25 mart. 2022
Vizualizari: 1589
 • C. muncii: art. 12
 • C. muncii: art. 272
 • C. muncii: art. 83
 • C. muncii: art. 86 alin. (1)
 • Legea nr. 134/2010: art. 94 pct. 1 lit. a)-i)
 • Legea nr. 2/2013: art. XVIII alin. (2) teza a II-a
 • Legea nr. 62/2011: art. 208
 • Legea nr. 62/2011: art. 214
 • NCPC: art. 248 alin. (1)
 • NCPC: art. 493 alin. (5)
 • NCPC: art. 634 alin. (1) pct. 4

Prin cererea înregistrată la 6 decembrie 2016 pe rolul Tribunalului Brăila, secția I civilă, sub nr. x/2016, contestatoarea A. a chemat în judecată pe intimata B. S.A., solicitând anularea deciziei de încetare a contractului individual de muncă nr. x din 09.11.2016, constatarea contractului individual de muncă nr. x din 28.10.2014 ca fiind încheiat pe o perioadă nedeterminată, reintegrarea contestatoarei pe postul avut anterior încetării contractului individual de muncă, plata despăgubirilor constând în contravaloarea salariilor pe care le-ar fi primit pe perioada de la încetarea contractului individual de muncă și până la reintegrarea efectivă, calculul și plata orelor suplimentare de la data începerii activității, respectiv 03.11.2014 și obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 61 din 16 ianuarie 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând cu prioritate, în temeiul art. 248 alin. (1) raportat la art. 493 alin. (5) C. proc. civ., admisibilitatea recursului declarat în cauză, Înalta Curte reține următoarele:

Prin acțiunea introductivă contestatoarea A. a dedus judecății un conflict de muncă.

Potrivit art. XVIII alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 2/2013, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 310/2018, „în procesele pornite anterior datei de 20 iulie 2017 inclusiv și nesoluționate prin hotărâre pronunțată până la data de 19 iulie 2017 inclusiv, precum și în procesele pornite începând cu data de 20 iulie 2017 și până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, nu sunt supuse recursului hotărârile pronunțate în cererile prevăzute la art. 94 pct. 1 lit. a)-i) din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cele privind navigația civilă și activitatea în porturi, conflictele de muncă și de asigurări sociale, în materie de expropriere, precum și în cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare”.

Totodată, conform art. 208 din Legea nr. 62/2011, „conflictele individuale de muncă se soluționează în primă instanță de către tribunal”, iar conform art. 214 din același act normativ, „hotărârile instanței de fond sunt supuse numai apelului”.

Textele de lege anterior evocate reglementează litigiile în care este suprimat dreptul la recurs, după criteriul materiei în care a fost pronunțată hotărârea instanței de apel.

În aplicarea acestor texte de lege, instanța supremă constată că obiectul acțiunii introductive se încadrează într-una din ipotezele reglementate de art. XVIII alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 2/2013, în forma modificată prin Legea nr. 310/2018, întrucât vizează un conflict de muncă.

Cum textul de lege anterior evocat exclude dreptul la recurs în litigiile de muncă, rezultă că decizia instanței de apel este o hotărâre definitivă de la data pronunțării, conform art. 634 alin. (1) pct. 4 din C. proc. civ., nefiind susceptibilă de a fi atacată cu recurs.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. XVIII alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 2/2013, în forma modificată prin Legea nr. 310/2018 și art. 214 din Legea nr. 62/2011, raportat la art. 493 alin. (5) din C. proc. civ., Înalta Curte va respinge, ca inadmisibil, recursul declarat de contestatoarea A. împotriva deciziei civile nr. 637/2018 din 23 octombrie 2018, pronunțate de Curtea de Apel Galați, secția conflicte de muncă și asigurări sociale.

Sursa informației: www.scj.ro.

Solicitarea anulării deciziei de încetare a contractului individual de muncă, reintegrarea contestatoarei pe postul avut anterior și plata salariilor pe care le-ar fi primit was last modified: martie 25th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.