Solicitarea amânării judecării cauzei în vederea angajării unui apărător. Retragerea contestaţiei formulate (NCP, NCPP, L. nr. 302/2004)

9 dec. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 89
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 24/2018

NCP: art. 228, art. 229 alin. (1) lit. b), d), alin. (2) lit. b); NCPP: art. 275 alin. (2) și (6), art. 367 alin. (1), art. 415, art. 425^1 alin. (3); L. nr. 302/2004: art. 96, art. 98

Alpha Phone POS aduce profesioniștilor din domeniul juridic 12 luni cu zero comision de administrare la pachetele Alpha Professional

Pentru a dispune astfel, Curtea a reținut că au fost depuse mandatul european de arestare emis la data de 14 noiembrie 2017 de Procurorul Republicii de la Tribunalul de Mare Instanță din Dijon, Franța, pe numele persoanei solicitate A., tradus în limba română, procesul-verbal de consemnare a declarației persoanei solicitate, ordonanța de reținere din data de 20 decembrie 2017, procesul-verbal de depistare, copie de pe actul de identitate al persoanei solicitate, procesul-verbal de verificare a semnalării, copie de pe cazierul judiciar al persoanei solicitate, adresa nr. 2586213/SIREN/CBV/16.011.2017 a Inspectoratului General al Poliției Române – Centrul de Cooperare Polițienească Internațională – Biroul SIRENE.

De asemenea, din cuprinsul mandatului european de arestare a rezultat că actul pe care se întemeiază este mandatul de arestare emis de Judecătorul de Instrucție de la Tribunalul de Mare Instanță din Dijon, Franța din data de 07.1.2017, cu privire la persoana solicitată A., cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de furt în bandă organizată, tăinuire în bandă organizată, degradarea sau deteriorarea în complicitate prevăzute și pedepsite de art. 311-9 alin. (1), art. 311-1, art. 132-71, art. 311-14, art. 311-15, art. 321-1 alin. (1), alin. (2), art. 311-9 alin. (1), art. 311-1, art. 132-71, art. 321-1 alin. (3), art. 321-3, art. 321-4, art. 321-9, art. 321-10, art. 311-14, art. 311-15 și de art. 322-3 1, art. 322-1 alin. (1), art. 322-3 alin. (1), art. 322-15 1, 2, 3, 5, 6 C. pen. francez.

S-a reținut, în esență, că urmare a sustragerii de GPS-uri, în noaptea de 07 din 08 martie 2017, din 23 de automobile, în prejudiciul cesionarului B. din Ahuy, Franța, au fost efectuate investigații care au permis identificarea și asocierea multiplilor participanți la alte fapte de furt comise la nivelul altor concesionari de automobile de pe teritoriul francez, în perioada ianuarie-mai 2017. Bunurile sustrase erau trimise în România, prin intermediul agenției C., unde erau primite de persoane care cunoșteau originea obiectelor litigioase.

S-a arătat că persoana solicitată A. a fost implicată în furtul comis în bandă organizată într-o reprezentanță B., în noaptea de 07 din 08 martie 2017 în Ahuy, Franța, participarea sa fiind evidențiată și de camera video de la agenția C. din Lyon la data de 08 martie 2017, când s-a procedat la expedierea materialului sustras la Ahuy.

De asemenea, s-a considerat că infracțiunile reținute în sarcina persoanei solicitate A., astfel cum au fost expuse în cuprinsul mandatului european de arestare, au corespondent în legislația română în dispozițiile art. 367 alin. (1) C. pen., art. 228, art. 229 alin. (1) lit. b), d), alin. (2) lit. b) C. pen., fiind îndeplinite cerințele prevăzute de art. 96 din Legea nr. 302/2004 rep.

Din examinarea actelor dosarului a rezultat că nu este incidentă vreuna dintre situațiile care, conform dispozițiilor art. 98 din Legea nr. 302/2004 republicată, constituie motiv obligatoriu sau opțional de refuz al executării mandatului european de arestare.

Curtea a constatat că, deși persoana solicitată nu a fost de acord cu predarea către autoritățile judiciare franceze, nu a avut obiecțiuni cu privire la identitate și nu a invocat niciunul dintre motivele obligatorii sau opționale de neexecutare a mandatului european de arestare emis pe numele său.

De altfel, aspectele invocate în fața Curții de persoana solicitată, în sensul că este cercetată într-un dosar al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oltenița nu au fost confirmate de actele dosarului, din copia cazierului judiciar al persoanei solicitate nerezultând acest aspect.

Pe de altă parte, cu ocazia audierii, persoana solicitată A. a învederat că nu are dosare pe rol pe teritoriul României.

Ca atare, în contextul celor arătate, ținând seama de toate împrejurările cauzei și de necesitatea executării mandatului european de arestare, Curtea, în virtutea principiului recunoașterii și încrederii reciproce și în raport de dispozițiile Legii nr. 302/2004 incidente în materie, constatând că nu există niciun impediment la executarea mandatului european de arestare, a admis sesizarea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și, pe cale de consecință, a dispus punerea în executare a mandatului european de arestare emis la data de 14 noiembrie 2017 de Procurorul Republicii de la Tribunalul de Mare Instanță din Dijon, Franța, pe numele persoanei solicitate A. și a dispus predarea persoanei solicitate A., în stare de arest preventiv, către autoritățile judiciare franceze, cu respectarea regulii specialității și sub condiția ca, în cazul în care se va pronunța o pedeapsă privativă de libertate, persoana predată să fie transferată în România, având în vedere declarația persoanei solicitate și dispozițiile în materie ale Legii nr. 302/2004 republicată.

Împotriva acestei încheieri, la data de 20 decembrie 2017, persoana solicitată A. a declarat contestație.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția penală, la data de 28 decembrie 2017, formând obiectul Dosarului nr. x/2/2017.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

La primul termen de judecată, la 03 ianuarie 2018, contestatorul persoană solicitată A. a solicitat amânarea judecării cauzei în vederea angajării unui apărător, fiind acordat termen de judecată la data de 10 ianuarie 2018.

În ședința publică din 10 ianuarie 2018, contestatorul persoană solicitată A. a precizat că își retrage calea de atac exercitată împotriva Sentinței penale nr. 246/F din data de 20 decembrie 2017 pronunțată de Curtea de Apel București, secția I penală, și a solicitat să se ia act de manifestarea sa de voință.

Înalta Curte, având în vedere, pe de o parte, cererea petentului, în sensul retragerii contestației care reprezintă manifestarea acestuia unilaterală de voință, iar pe de altă parte, că exercitarea oricărei căi de atac este guvernată de principiul disponibilității, urmează să ia act de retragerea contestației exercitate, în cauză, de persoana solicitată A..

Pentru considerentele expuse, în baza art. 108 din Legea nr. 302/2004 coroborat cu art. 425^1 alin. (3) teza finală cu referire la art. 415 C. proc. pen., dând eficiență principiului dreptului părții de a dispune asupra cererii formulate, principiu instituit expres în materia dreptului procesual penal și, constatând că cerințele legale sunt îndeplinite, manifestarea de voință de retragere a contestației ce formează obiectul cauzei pendinte îmbrăcând forma juridică impusă de lege, Înalta Curte va lua act de retragerea contestației formulate de persoana solicitată A. împotriva Sentinței penale nr. 246/F din data de 20 decembrie 2017 pronunțată de Curtea de Apel București, secția I penală.

În temeiul art. 275 alin. (2) C. proc. pen., va obliga contestatorul persoană solicitată la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În temeiul art. 275 alin. (2) C. proc. pen., onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru contestatorul persoană solicitată, în sumă de 400 lei, va rămâne în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Solicitarea amânării judecării cauzei în vederea angajării unui apărător. Retragerea contestației formulate (NCP, NCPP, L. nr. 302/2004) was last modified: decembrie 9th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter