Solicitare privind obligarea pârâtei să plătească persoanelor fizice dobânda legală aferentă drepturilor băneşti cuvenite. Respingerea recursului ca tardiv declarat

16 iun. 2022
Vizualizari: 398
  • NCPC: art. 181 alin. (1) pct. 3
  • NCPC: art. 185
  • NCPC: art. 421 alin. (2)

Prin acțiunea înregistrată la 14.06.2019 pe rolul Tribunalului Dolj, secția conflicte de muncă și asigurări sociale, reclamantul Sindicatul Învățământului „Spiru Haret” Dolj pentru A., B., C., D., E. a chemat în judecată pe pârâta Școala Gimnazială „Lascăr Catargiu”, solicitând instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța, să o oblige pe pârâtă să plătească persoanelor fizice dobânda legală aferentă drepturilor bănești cuvenite, conform sentințelor nr. 3070/27.03.2013, pronunțată de Tribunalul Dolj, secția conflicte de muncă și asigurări sociale în dosarul nr. x/2013, nr. 2992/26.03.2013, pronunțată de Tribunalul Dolj, secția conflicte de muncă și asigurări sociale în dosarul nr. x/2013, nr. 5956/25.09.2013, pronunțată de Tribunalul Dolj, secția conflicte de muncă și asigurări sociale în dosarul nr. x/2013, de la data nașterii dreptului în cauza menționată și până la data plății efective.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 1083 din 21 aprilie 2021)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Înalta Curte a luat în examinare excepția tardivității declarării recursului, în temeiul art. 421 alin. (2) C. proc. civ. raportat la art. 185 din același Cod, invocată din oficiu, reținând următoarele:

Recursul are ca obiect decizia nr. 51/07.09.2020, pronunțată de Curtea de Apel Craiova, secția de litigii de muncă și asigurări sociale, prin care s-a constatat perimat apelul declarat de pârâta Școala Gimnazială „Lascăr Catargiu” împotriva sentinței civile nr. 2039/11.09.2019 a Tribunalului Dolj, secția de litigii de muncă și asigurări sociale.

Hotărârea care constată perimarea este supusă recursului la instanța ierarhic superioară în termen de 5 zile de la pronunțare, potrivit art. 421 alin. (2) C. proc. civ., termen calculat conform art. 181 alin. (1) pct. 3 C. proc. civ.

Așadar, pentru exercitarea căii extraordinare de atac a recursului împotriva hotărârii de constatare a perimării legiuitorul a instituit un termen legal de 5 zile de la pronunțare, termen care reprezintă intervalul de timp înăuntrul căruia partea îndreptățită se poate adresa instanței.

Calculul termenului pe zile este reglementat de dispozițiile art. 181 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ. potrivit căruia când termenul se socotește pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește.

În speță, se constată că decizia recurată a fost pronunțată la 07.09.2020 și, astfel, termenul legal s-a împlinit la data de 14.09.2020, conform art. 181 alin. (2) C. proc. civ., partea putând declara recursul cel mai târziu la 15.09.2020.

Neexercitarea dreptului procesual în cadrul termenului imperativ stabilit de lege atrage sancțiunea decăderii, actul de procedură făcut peste termen fiind lovit de nulitate, potrivit art. 185 alin. (1) C. proc. civ.

Cum recursul a fost declarat la 30.09.2020, potrivit mențiunii aflate la dosarul de apel, instanța supremă reține că acesta a fost formulat cu depășirea termenului de 5 zile de la pronunțare, reglementat de art. 421 alin. (2) C. proc. civ., motiv pentru care, urmează să dea eficiență dispozițiilor art. 185 alin. (1) C. proc. civ. și să respingă recursul ca tardiv declarat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Solicitare privind obligarea pârâtei să plătească persoanelor fizice dobânda legală aferentă drepturilor bănești cuvenite. Respingerea recursului ca tardiv declarat was last modified: iunie 16th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.