Solicitare privind obligarea pârâtei la restituirea sumei reprezentând taxă încasată necuvenit pentru eliberarea unei adeverinţe care să ateste veniturile brute

7 feb. 2023
Vizualizari: 543
  • Constituţia României: art. 129
  • Legea nr. 62/2011: art. 214
  • Legea nr. 76/2012: art. 73 pct. 18
  • NCPC: art. 457
  • NCPC: art. 483 alin. (1)
  • NCPC: art. 634 alin. (1) pct. 4
  • NCPC: art. 94 pct. 1 lit. a) - j)

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Argeș, secția pentru conflicte de muncă și asigurări sociale la 15 noiembrie 2018, sub nr. x/2018 reclamantul A., în contradictoriu cu pârâtul RATEN – Institutul de Cercetări Nucleare a solicitat obligarea pârâtei să îi restituie suma de 500 RON, reprezentând taxă încasată necuvenit pentru eliberarea unei adeverințe care să ateste veniturile brute, fără cheltuieli de judecată. În drept, au fost invocate dispozițiile art. 34 alin. (5) și art. 40 alin. (2) lit. f) și h) din Codul muncii.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 808 din 7 mai 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Recursul are ca obiect decizia civilă nr. 3358/2019 din 18 septembrie 2019 pronunțată de Curtea de Apel Pitești, secția I civilă.

Prezentul recurs are ca obiect o decizie, cu caracter definitiv, prin care instanța de apel a respins ca nefondat apelul formulat de pârâtul RATEN – Institutul de Cercetări Nucleare împotriva sentinței civile nr. 955/2019 din 27 februarie 2019 pronunțată de Tribunalul Argeș, secția pentru conflicte de muncă și asigurări sociale, în contradictoriu cu intimatul A..

Decizia ce formează obiectul prezentului recurs nu este susceptibilă de a fi atacată cu recurs, hotărârea atacată neînscriindu-se în ipoteza legală reglementată de art. 483 alin. (1) C. proc. civ.

Potrivit dispozițiilor art. 483 alin. (2) C. proc. civ. se prevede că „nu sunt supuse recursului hotărârile pronunțate în cererile prevăzute la art. 94 pct. 1 lit. a) – j), în cele privind navigația civilă și activitatea în porturi, conflicte de muncă și asigurări sociale…”.

Potrivit art. 634 alin. (1) pct. 4 C. proc. civ., sunt hotărâri definitive hotărârile date în apel, fără drept de recurs, precum și cele neatacate cu recurs.

Rezultă că deciziile definitive nu pot fi supuse recursului.

Prin Legea nr. 76/2012 (art. 73 pct. 18) s-a modificat art. 214 din Legea nr. 62/2011, în sensul că hotărârile instanței de fond sunt supuse numai apelului. Așa fiind, în litigiile de muncă, pentru acțiunile introduse după intrarea în vigoare a Noului C. proc. civ., calea de atac este numai apelul.

Decizia ce formează obiectul prezentului recurs are caracter definitiv de la pronunțarea sa, astfel că nu este susceptibilă de a fi atacată cu recurs, în speță fiind operant principiul legalității căii de atac consacrat de art. 457 C. proc. civ.

Potrivit art. 457 alin. (1) C. proc. civ. „Hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condițiile și termenele stabilite de aceasta, indiferent de mențiunile din dispozitivul ei”.

Legalitatea căilor de atac presupune faptul că o hotărâre judecătorească nu poate fi supusă decât căilor de atac prevăzute de lege.

Prin urmare, în afară de căile de atac prevăzute de lege nu se pot folosi alte mijloace procedurale în scopul de a se obține reformarea sau retractarea unei hotărâri judecătorești.

Această regulă are valoare de principiu constituțional, dispozițiile art. 129 din Constituție arătând că mijloacele procesuale prin care a fost atacată o hotărâre judecătorească sunt cele prevăzute de lege, dar și că exercitarea acestora trebuie făcută în condițiile legii.

Critica recurentei vizând greșita stabilire a competenței materiale în soluționarea cauzei nu deschide calea căii de atac a recursului, nedeterminând admisibilitatea acestuia.

Se susține sub acest aspect că pe parcursul procesului recurenta a contestat, în termenele procedurale, competența materială specializată a instanțelor investite cu cererea reclamantului, atât în fond cât și în apel completurile de judecată statuând asupra naturii litigiului ca fiind unul de dreptul muncii.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Ca urmare a acestor statuări litigiul nu poate fi analizat decât sub imperativului legislației speciale aplicabile cauzelor în materia conflictelor de muncă care exclude acest tip de litigiu din categoria celor ce beneficiază de calea de atac a recursului.

În raport de considerentele reținute, Înalta Curte va respinge ca inadmisibil recursul declarat de recurentul-pârât RATEN – INSTITUTUL DE CERCETARI NUCLEARE (RATEN-ICN) împotriva deciziei civile nr. 3358/2019 din 18 septembrie 2019 pronunțată de Curtea de Apel Pitești, secția I civilă, în contradictoriu cu intimatul-reclamant A..

Sursa informației: www.scj.ro.

Solicitare privind obligarea pârâtei la restituirea sumei reprezentând taxă încasată necuvenit pentru eliberarea unei adeverințe care să ateste veniturile brute was last modified: februarie 6th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.