Solicitare privind obligarea pârâtei la eliberarea unei adeverinţe de recunoaştere a vechimii în muncă şi la stabilirea drepturilor de pensie aferente

29 dec. 2022
Vizualizari: 731
  • C. muncii: art. 269 alin. (1)-(2)
  • C. muncii: art. 279
  • NCPC: art. 133 pct. 2 teza I
  • NCPC: art. 135 alin. (4)

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Covasna la 21 mai 2019, sub nr. x/2019, reclamantul A. a solicitat obligarea pârâtei Casa Teritorială de Pensii Covasna la eliberarea unei adeverințe de recunoaștere a vechimii în muncă pentru perioada cuprinsă între 4 mai 1983 și 1 octombrie 1988 și la stabilirea drepturilor de pensie aferente.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 609 din 10 martie 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Potrivit art. 133 pct. 2 teza I C. proc. civ., există conflict negativ de competență când două sau mai multe instanțe și-au declinat reciproc competența de a judeca același proces.

Verificând dacă sunt întrunite cerințele acestui text de lege în vederea emiterii regulatorului de competență, Înalta Curte constată că cele două instanțe – Tribunalul Covasna și Tribunalul Brăila – s-au declarat deopotrivă necompetente să judece aceeași cauză, declinările de competență între instanțele sesizate sunt reciproce și cel puțin una dintre cele două instanțe este competentă să soluționeze cauza.

Fiind îndeplinite condițiile anterior evocate, Înalta Curte va proceda la soluționarea prezentului conflict negativ de competență prin emiterea regulatorului de competență.

Acțiunea are ca obiect obligarea pârâtei la eliberarea unei adeverințe de recunoaștere a vechimii în muncă pentru perioada cuprinsă între 4 mai 1983 și 1 octombrie 1988 și la stabilirea drepturilor de pensie aferente, fiind întemeiată pe dispozițiile art. 279 din Codul muncii.

Așadar, reclamantul a învestit instanța cu un conflict individual de muncă.

Conform art. 279 alin. (2) din Codul muncii, „după data abrogării Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, cu modificările ulterioare, vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu posedă carnet de muncă, de către instanța judecătorească competentă să soluționeze conflictele de muncă (…)”.

Potrivit art. 269 alin. (1) din Codul muncii, „judecarea conflictelor de muncă este de competența instanțelor judecătorești, stabilite potrivit legii”.

Totodată, conform art. 269 alin. (2) din Codul muncii, „cererile referitoare la cauzele prevăzute la alin. (1) se adresează instanței competente în a cărei circumscripție reclamantul își are domiciliul sau reședința ori, după caz, sediul”.

În aplicarea acestor dispoziții, instanța supremă constată că reclamantul are domiciliul în județul Covasna, conform mențiunilor din cartea sa de identitate și precizările făcute de acesta pe parcursul procesului .

Având în vedere că domiciliul reclamantului se află în circumscripția Tribunalului Covasna, rezultă acestui tribunal îi revine competența de soluționare a cauzei.

Pentru aceste motive, în aplicarea dispozițiilor art. 269 alin. (1)-(2) din Codul muncii, raportat la art. 135 alin. (4) C. proc. civ., Înalta Curte urmează a stabili competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Covasna.

Sursa informației: www.scj.ro.

Solicitare privind obligarea pârâtei la eliberarea unei adeverințe de recunoaștere a vechimii în muncă și la stabilirea drepturilor de pensie aferente was last modified: decembrie 21st, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.