Solicitare privind dispunerea anulării deciziei de concediere, reintegrarea în funcţia avută anterior concedierii și obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri egale cu drepturile salariale majorate şi a tuturor drepturilor salariale, indexate şi actualizate ce se cuvin până la reintegrarea efectivă

12 oct. 2022
Vizualizari: 290
  • NCPC: art. 180
  • NCPC: art. 181 alin. (1) pct. 2
  • NCPC: art. 185 alin. (1)
  • NCPC: art. 421 alin. (2)
  • NCPC: art. 493 alin. (5)

Prin cererea înregistrată la data de 7.01.2017 pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București, reclamantul A. a chemat în judecată pârâta S.C. B. S.R.L., solicitând instanței ca, prin hotărârea pe care o va pronunța, să dispună anularea deciziei de concediere nr. 134/RU/16.12.2016; reintegrarea în funcția avută anterior concedierii, conform art. 78 alin. (2) din Codul muncii; obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri egale cu drepturile salariale majorate și a tuturor drepturilor salariale, indexate și actualizate ce i se cuvin până la reintegrarea efectivă; obligarea la plata de daune morale/profesionale, conform art. 269 și urm. din Codul muncii, apreciate la valoarea de 5000 RON; cu cheltuieli de judecată.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 817 din 14 mai 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând recursul, în condițiile art. 493 alin. (5) C. proc. civ., în raport de excepția tardivității, reținută prin raportul întocmit în cauză, Înalta Curte urmează a respinge ca tardiv formulat recursul, pentru următoarele considerente:

Căile de atac și termenele în care acestea pot fi exercitate sunt reglementate prin norme de ordine publică, deoarece se întemeiază pe interesul general de a înlătura orice împrejurări ce ar putea tergiversa, în mod nejustificat, judecata unei cauze.

În consecință, nici părțile și nici instanța de judecată nu pot deroga, pe cale de interpretare, de la termenele prevăzute de lege pentru exercițiul unei căi de atac și de la modalitatea în care acestea se calculează.

Potrivit dispozițiilor art. 421 alin. (2) C. proc. civ., hotărârea care constată perimarea este supusă recursului, la instanța ierarhic superioară, în termen de 5 zile de la pronunțare.

Totodată, conform art. 180 C. proc. civ., termenele procedurale sunt stabilite prin lege ori de instanță și reprezintă intervalul de timp în care poate fi îndeplinit un act de procedură. De asemenea, în conformitate cu art. 181 alin. (1) pct. 2 din același act normativ, când termenul se socotește pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă, termenul, nici ziua când acesta se împlinește.

În situația nerespectării unui termen procedural, devin aplicabile dispozițiile art. 185 alin. (1) C. proc. civ. potrivit cărora când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercitarea dreptului, în afară de cazul în care legea dispune altfel. Actul de procedură făcut peste termen este lovit de nulitate.

În cauză se constată că, recursul împotriva deciziei civile nr. 4127/2019 din 01 octombrie 2019 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a II-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, prin care a fost constatat perimat apelul formulat de reclamantul A. a fost declarat cu încălcarea termenului legal, imperativ și peremptoriu, prevăzut de art. 421 alin. (2) C. proc. civ., respectiv în termen de 5 zile de la pronunțarea hotărârii.

Astfel, se observă că decizia recurată, prin care a fost constatat perimat apelul formulat de reclamantul A. a fost pronunțată la data 01 octombrie 2019, iar din rezoluția de înregistrare a cererii de recurs, transmis prin e-mail la Curtea de Apel București, dosarul de recurs, reiese că recursul a fost declarat și motivat la data de 13 octombrie 2019.

Prin urmare, se reține că recursul reclamantului A. împotriva hotărârii de perimare a fost declarat cu încălcarea termenului legal, imperativ și de decădere prevăzut de art. 421 alin. (2) C. proc. civ., respectiv în termen de 5 zile de la pronunțare, partea neinvocând nicio împrejurare mai presus de voința sa care să o fi împiedicat în exercitarea căii de atac.

Or, când legea procesuală stabilește un termen fix pentru exercitarea unui drept, iar dacă partea lasă să expire acest termen, fără a beneficia de el, intervine decăderea, iar actul de procedură făcut peste termen este lovit de nulitate potrivit dispozițiilor art. 185 C. proc. civ.

Având în vedere că recursul formulat de reclamantul A. nu a fost declarat în termenul imperativ prevăzut de dispozițiile legale, că partea nu a dovedit existența unor motive temeinic justificate care să o împiedice să exercite dreptul de a ataca cu recurs decizia pronunțată de Curtea de Apel București, în termenul prevăzut de lege, Înalta Curte de Casație și Justiție urmează să dea eficiență dispozițiilor legale citate și să respingă ca tardiv declarat recursul formulat de recurentul – reclamant A. împotriva deciziei civile nr. 4127/2019 din 01 octombrie 2019, pronunțate de Curtea de Apel București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale.

Sursa informației: www.scj.ro.

Solicitare privind dispunerea anulării deciziei de concediere, reintegrarea în funcția avută anterior concedierii și obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri egale cu drepturile salariale majorate și a tuturor drepturilor salariale, indexate și actualizate ce se cuvin până la reintegrarea efectivă was last modified: octombrie 11th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.