Solicitare privind anularea actului administrativ constând în procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare. Recurs respins ca nefondat

17 iun. 2022
Vizualizari: 248
  • Legea nr. 346/2004: art. 4^4
  • Legea nr. 346/2004: art. 4^5
  • Legea nr. 554/2004: art. 20
  • NCPC: art. 496

Prin cererea înregistrată la 24.06.2014, reclamanta ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALA A. a chemat în judecată pe pârâta AGENȚIA DE PLĂȚI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ȘI PESCUIT, solicitând: anularea Deciziei nr. 16.393/19.05.2014 de soluționare a contestației nr. 13.245/18.04.2014, anularea actului administrativ constând în procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare, încheiat la data de 14.03.2014 și înregistrat sub nr. x/18.03.2014, privind proiectul „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-A.”-beneficiar A., prin care a fost somată să restituie suma de 265.594,84 RON, compusa din debit aferent bugetului Uniunii Europene: 212.475,87 RON și debit aferent bugetului de stat: 53.118,97 RON emise de către Agenția de Plați pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, exonerarea de la plata sumei de 265.594,84 RON creanță bugetară stabilită în sarcina sa, conform titlului executoriu reprezentat de procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare, înregistrat sub nr. x/18.03.2014.


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Recurenta-reclamantă a invocat aplicarea greșită a prevederilor art. 4 alin. (8) din Regulamentul nr. 65/2011 și a Hotărârii CJUE dată în cauza C-515/03, prin care a fost interpretat art. 4 alin. (8) din Regulament.

Hotărârea citată, precum și hotărârea mai recentă a CJUE dată în cauza C-434/12 Slancheva, impun, pentru aplicarea prevederilor art. 4 alin. (8) din Regulament, analizarea atât a unor elemente obiective, cât și a unor elemente subiective.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Instanța de fond a reținut că din împrejurările obiective ale speței se poate concluziona că finalitatea urmărită de schema de ajutor (FEADR) nu poate fi atinsă.

În acest scop, trebuie identificate indiciile care dovedesc existența unei coordonări deliberate între persoanele în cauză, legături juridice sau economice între persoanele implicate.

O importanță deosebită o reprezintă faptul că obiectivul schemei de ajutor nu poate fi îndeplinit.

Or, Măsura 312 are ca obiective generale:

– îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază în spațiul rural;

– îmbunătățirea accesului la serviciile publice de bază pentru populația rurală;

– creșterea numărului de sate renovate;

– creșterea numărului de obiective de patrimoniu din spațiul rural sprijinite.

Recurenta-reclamantă, urmare a încheierii contractului de finanțare și a achiziționării utilajelor agricole ar fi trebuit să-și ofere serviciile populației rurale, însă aceasta presta servicii numai unui alt beneficiar de fonduri nerambursabile FEADR și către societăți comerciale în care avea calitatea de administrator.

Este evident astfel că obiectivul general al măsurii nu a fost atins, constatarea fiind suficientă în scopul dovedirii obținerii unui avantaj care contravine dreptului comunitar, în sensul disp. art. 4 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 65/2011.

În speță, s-a dovedit că nu au fost finanțate două proiecte independente și acestea nu au condus la dezvoltarea zonei în care funcționează.

Mai mult, prin prestarea de servicii reciproce sau către societăți la care sunt asociați, faptul că există și o relație de rudenie de gradul I (mamă-fiică), sunt îndeplinite prevederile art. 4^4 și art. 4^5 din Legea nr. 346/2004, întreprinderile fiind legate în sensul că prima beneficiară – Întreprinderea Individuală A. este administrator al S.C. B. S.R.L., căruia îi sunt prestate serviciile, iar utilajele achiziționate de prima beneficiară și cea de-a doua beneficiară S.C. C. S.R.L. (recurenta-reclamantă) sunt complementare.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Elementele subiective și indicatorii de fraudă pentru dovedirea creării de condiții artificiale au fost în mod corect identificate de prima instanță, respectiv similitudinile dintre cele două proiecte și legăturile dintre beneficiari.

Culpa recurentei-reclamante nu a fost stabilită in abstracto, astfel cum invocă recurenta prin motivele de recurs, ci pe baza indicatorilor de fraudă, dovediți în speță și care au condus la eludarea regulii de minimis în acordarea schemei de ajutor.

În mod corect judecătorul fondului a arătat că nu sunt aplicabile prevederile art. 5 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 65/2011, deoarece autoritatea publică ce are competențe în domeniul fondurilor europene nu a putut depista încă de la depunerea cererilor de finanțare eludarea schemei de ajutor.

Numai cu ocazia controalelor efectuate la beneficiari s-a putut stabili împrejurarea prestării serviciilor reciproce sau către alte societăți la care sunt asociați, de unde rezultă că nu se poate vorbi de o eroare a autorității competente, în sensul disp. art. 5 alin. (3) din Regulament.

Cu privire la încălcarea de către instanța de fond a principiului proporționalității, criticile sunt nefondate, în considerentele sentinței sunt invocate atât dispozițiile contractului de finanțare, cât și cele ale O.U.G. nr. 66/2011 cu privire la consecințele constării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea contractului și la cum este definită neregula.

Și prevederile Regulamentului (CE) nr. 65/2011 se referă la recuperarea sumelor deja plătite în funcție de gravitatea neconformității, or, cât timp s-a apreciat că însuși obiectivul măsurii a fost eludat, sancțiunea nu poate fi decât aceea a recuperării întregii sume.

Față de acestea, nefiind întrunite motivele de recurs, în temeiul art. 496 C. proc. civ., coroborat cu art. 20 din Legea nr. 554/2004, modificată și completată, recursul va fi respins ca nefondat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Solicitare privind anularea actului administrativ constând în procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare. Recurs respins ca nefondat was last modified: iunie 17th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.