Solicitare în vederea recunoașterii reclamanților, ca procurori numiţi cu funcţii de conducere sau execuţie, dreptul la plata diurnei procurorilor detaşaţi în cuantum de 2% din indemnizaţia de încadrare brută lunară și emiterea unor noi ordine salariale în acest sens

1 iul. 2024
Vizualizari: 71
  • C. muncii: art. 269 alin. (1) şi (2)
  • NCPC: art. 116
  • NCPC: art. 127 alin. (1)
  • NCPC: art. 135 alin. (1)
  • O.U.G. nr. 78/2016: art. 1 alin. (2) şi (3)
  • O.U.G. nr. 78/2016: art. 4 alin. (5)

Prin cererea înregistrată pe rolul a Tribunalului București, secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale, la data de 29.06.2020, sub dosar nr. x/2020, reclamanții A., B. și C., în contradictoriu cu pârâții Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și cu citarea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, au solicitat instanței, ca prin hotărârea pe care o va pronunța, să recunoască reclamanților, începând cu data de 16.10.2018 la zi și în continuare, pe perioada desfășurării activității în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, ca procurori numiți cu funcții de conducere sau execuție, dreptul la plata diurnei procurorilor detașați, în cuantum de 2% din indemnizația de încadrare brută lunară (stabilit pentru fiecare zi de lucru), dar nu mai puțin decât cuantumul prevăzut pentru personalul din unitățile bugetare, drept prevăzut de art. 13 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 27/2006, cu obligarea pârâtei Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism la emiterea unor noi ordine salariale în acest sens, să recunoască reclamantului C., începând cu data de 24.02.2020 la zi și în continuare, pe perioada desfășurării activității în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, ca procuror numit cu funcții de conducere sau execuție, dreptul la plata diurnei procurorilor detașați, în cuantum de 2% din indemnizația de încadrare brută lunară (stabilit pentru fiecare zi de lucru), dar nu mai puțin decât cuantumul prevăzut pentru personalul din unitățile bugetare, drept prevăzut de art. 13 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 27/2006, cu obligarea pârâtei Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism la emiterea unor noi ordine salariale în acest sens, să fie obligați pârâții la plata lunară către reclamanți a diurnei în cuantum de 2% din indemnizația de încadrare brută lunară, stabilită pentru fiecare zi de lucru ca drept de care beneficiază procurorii detașați, dar nu mai puțin decât cuantumul prevăzut pentru personalul din unitățile bugetare, prevăzută de art. 13 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 27/2006, începând cu data de 16.10.2018 la zi și în continuare, respectiv a diferenței dintre venitul la care aceștia sunt îndreptățiți (care include diurna) și venitul efectiv plătit, diferență ce va fi actualizată cu indicele de inflație, la care se va aplica dobânda legală penalizatoare calculată de la data exigibilității fiecărei obligații lunare de plată și până la data plății efective.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 1888 din 28 septembrie 2021)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Înalta Curte, constatând existența unui conflict negativ de competență, în temeiul dispozițiilor art. 135 alin. (1) din C. proc. civ., va pronunța regulatorul de competență, stabilind în favoarea Tribunalului București, secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale, competența de soluționare a cauzei, pentru următoarele considerente:

Reclamanții au calitatea de procurori în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Arad.

Art. 127 alin. (1) din C. proc. civ., astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 310/2018, prevede că, „Dacă un judecător are calitatea de reclamant într-o cauză de competența instanței la care își desfășoară activitatea sau a unei instanțe inferioare acesteia, va sesiza una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța la care își desfășoară activitatea”, iar potrivit alin. (2), „în cazul cererii introduse împotriva unui judecător care ar fi de competența instanței la care acesta își desfășoară activitatea sau a unei instanțe inferioare acesteia, reclamantul poate sesiza una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța care ar fi fost competentă, potrivit legii”. Totodată, alin. (3) al art. 127 statuează că dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul procurorilor, asistenților judiciari și grefierilor.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 78/2016, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism funcționează ca structură în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și este condusă de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin intermediul procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, având personalitate juridică și sediul în municipiul București.

Prin urmare, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism are o structură organizatorică „de sine-stătătoare”, în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, subunitățile acesteia nefiind arondate instanțelor, astfel că ipoteza avută în vedere la instituirea art. 127 alin. (1) din C. proc. civ. nu-și găsește aplicabilitatea în litigiile de drepturi salariale în care sunt părți reclamante procurori sau personal auxiliar al acestei direcții.

Reclamanții își desfășoară activitatea în cadrul acestei structuri de parchet, care are personalitate juridică și sediul în municipiul București, funcționând în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a cărei competență se întinde pe întreg teritoriul țării și nu este circumscrisă unei anumite unități administrativ-teritoriale, chiar dacă există înființate structuri teritoriale ale acestei direcții, potrivit art. 4 alin. (5) din O.U.G. nr. 78/2016, prin ordin al procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în localitățile în care își au sediul parchetele de pe lângă curțile de apel ori tribunale și în raport cu circumscripțiile acestora, servicii sau birouri teritoriale conduse de procurori-șefi.

Prin urmare, în speță competența teritorială nu poate fi determinată în condițiile art. 127 din C. proc. civ., ci în conformitate cu dispozițiile art. 210 din Legea nr. 62/2011, care statuează că „cererile referitoare la soluționarea conflictelor individuale de muncă se adresează tribunalului în a cărui circumscripție își are domiciliul sau locul de muncă reclamantul”. Or, reclamanții au ales să sesizeze Tribunalul București, adică instanța pe raza căreia se află sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, entitate înzestrată cu personalitate juridică și care are sediul în Municipiul București, din care aceștia fac parte și care funcționează ca structură în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

În raport cu această opțiune procesuală, manifestată în sensul dispozițiilor art. 116 C. proc. civ., Înalta Curte constată incidența în cauză a dispozițiilor art. 269 alin. (1) și (2) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, raportate la cele ale art. 210 și art. 216 din Legea nr. 62/2011, situație față de care competența de soluționare a cauzei aparține Tribunalului București, secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale.

Sursa informației: www.scj.ro.

Solicitare în vederea recunoașterii reclamanților, ca procurori numiți cu funcții de conducere sau execuție, dreptul la plata diurnei procurorilor detașați în cuantum de 2% din indemnizația de încadrare brută lunară și emiterea unor noi ordine salariale în acest sens was last modified: iulie 1st, 2024 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.