Solicitare în vederea obligării pârâților la recunoaşterea stării de discriminare în care se află reclamanţii din punct de vedere salarial în raport cu alţi angajaţi din cadrul Ministerului Justiţiei şi repararea prejudiciului creat prin neaplicarea dispoziţiilor legale

3 iul. 2024
Vizualizari: 48
  • NCPC: art. 127
  • NCPC: art. 135 alin. (1)

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la 20 octombrie 2020 pe rolul Tribunalului Prahova, secția I civilă, sub număr de dosar x/2020, reclamanții Hem Ionica, A., B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., L., M., N., O., P., în contradictoriu cu pârâtele Parchetul de pe lângă Tribunalul Galați, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au solicitat obligarea acestora la recunoașterea stării de discriminare în care se află reclamanții din punct de vedere salarial în raport cu alți angajați din cadrul Ministerului Justiției și repararea prejudiciului creat prin neaplicarea dispozițiilor legale reprezentat de diferența salarială rezultată dintre noua indemnizație de încadrare și indemnizația actuală de încadrare începând cu 10.01.2017 până la zi, și în continuare.

La termenul de judecată din 25 ianuarie 2021, Tribunalul Prahova a invocat din oficiu excepția necompetenței sale teritoriale, iar, prin sentința civilă nr. 131 din 25 ianuarie 2021, a admis această excepție, declinând cauza spre competentă soluționare Tribunalului Galați.

Pentru a pronunța această hotărâre, Tribunalul Prahova a reținut, în esență, că reclamanții au domiciliul în Galați, iar potrivit art. 269 alin. (2) din Codul Muncii, cererile referitoare la cauzele prevăzute la alin. (1) (conflictele de muncă) se adresează instanței competente în a cărei circumscripție reclamantul își are domiciliul sau reședința.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 2032 din 6 octombrie 2021)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Înalta Curte, constatând existența unui conflict negativ de competență între cele două instanțe, care se declară deopotrivă necompetente de a judeca aceeași pricină, în temeiul dispozițiilor art. 135 alin. (1) C. proc. civ., va pronunța regulatorul de competență, stabilind în favoarea Tribunalului Prahova competența teritorială de soluționare a cauzei, pentru următoarele considerente:

Cu titlu prealabil, instanța supremă reține că în prezenta cauză este aplicabil C. proc. civ., în forma modificată prin Legea nr. 310/2018, întrucât acțiunea a fost promovată ulterior intrării în vigoare a acestei legi.

În cauza dedusă judecății, instanța a fost învestită să se pronunțe asupra cererii reclamanților privind unele drepturi de natură salarială.

Potrivit art. 127 C. proc. civ., astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 310/2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1074 din 18.12.2018, aplicabil litigiului având în vedere data începerii procesului (20 octombrie 2020):

„(1) Dacă un judecător are calitatea de reclamant într-o cauză de competența instanței la care își desfășoară activitatea sau a unei instanțe inferioare acesteia, va sesiza una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța la care își desfășoară activitatea. (2) În cazul cererii introduse împotriva unui judecător care ar fi de competența instanței la care acesta își desfășoară activitatea sau a unei instanțe inferioare acesteia, reclamantul poate sesiza una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța care ar fi fost competentă, potrivit legii.

(2^1) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și în ipoteza în care o instanță de judecată are calitatea de reclamant sau de pârât, după caz.

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul procurorilor, asistenților judiciari și grefierilor”.

Pornind de la aceste texte legale, Înalta Curte de Casație și Justiție reține că reclamanții au calitatea de grefieri în cadrul Parchetului pe de lângă Tribunalul Galați, iar pârâții chemați în judecată sunt Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Gați, Parchetul de pe lângă Tribunalul Galați.

În aplicarea prevederilor art. 127 C. proc. civ. se reține că interesul ocrotit prin această normă legală este unul general, anume apărarea prestigiului și imparțialității justiției, garanție instituțională a dreptului la un proces echitabil, prin care sunt oferite pârghiile necesare pentru înlăturarea oricăror suspiciuni care ar plana asupra imparțialității instanței la care își desfășoară activitatea judecătorul, procurorul, asistentul judiciar sau grefierul.

Având în vedere că dispozițiile art. 127 alin. (1) și (2) C. proc. civ. sunt aplicabile atât în ipoteza în care o instanță de judecată are calitatea de reclamant sau pârât, cât și în cazul procurorilor, asistenților judiciari și grefierilor, rezultă că atunci când parchetul de pe lângă instanța competentă, potrivit legii, are calitatea de parte în proces devine incident unul dintre cazurile de competență teritorială facultativă.

Trebuie amintit și că, prin decizia nr. 7/2016 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în recurs în interesul legii, s-a stabilit că art. 127 alin. (1) și (3) trebuie interpretat, sub aspectul noțiunii de „grefier”, în sensul că este aplicabil și în cazul reclamanților care fac parte din personalul auxiliar de specialitate la parchetele de pe lângă instanțele judecătorești.

Reclamanții își desfășoară efectiv activitatea în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galați, creându-se astfel premisele unor suspiciuni de soluționare cu părtinire a cauzei, din pricina calității părților.

Or, așa cum a reținut și instanța de contencios constituțional prin decizia nr. 290/26.04.2018, rațiunea reglementării cuprinse în art. 127 C. proc. civ. constă tocmai în evitarea nașterii unor astfel de suspiciuni.

În aceste condiții, competența revine uneia dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu respectiva curte de apel în a cărei circumscripție se află instanța care ar fi competentă, potrivit legii.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Curtea de Apel Ploiești, în circumscripția căreia se află Tribunalul Prahova, este una dintre curțile de apel aflate în vecinătatea Curții de Apel Galați, în circumscripția căreia se află atât Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați, cât și Parchetul de pe lângă Tribunalul Galați, pârâți în prezenta cauză.

Pentru aceste motive, în aplicarea dispozițiilor art. 127 alin. (2), (2)^1 și 3 raportat la art. 135 alin. (4) C. proc. civ., Înalta Curte urmează a stabili competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Prahova, secția I civilă.

Sursa informației: www.scj.ro.

Solicitare în vederea obligării pârâților la recunoașterea stării de discriminare în care se află reclamanții din punct de vedere salarial în raport cu alți angajați din cadrul Ministerului Justiției și repararea prejudiciului creat prin neaplicarea dispozițiilor legale was last modified: iulie 3rd, 2024 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.