Solicitare în vederea dispunerii obligării pârâtei la plata sumei de 1.000.700 RON cu titlu de daune morale pentru încălcarea dreptului la viaţă şi a nu fi supus torturii. Respingerea recursului declarat ca fiind inadmisibil

10 iul. 2024
Vizualizari: 48
  • NCPC: art. 460
  • NCPC: art. 480 alin. (3) teza I
  • NCPC: art. 493 alin. (5)
  • NCPC: art. 496 alin. (1)
  • NCPC: art. 499
  • VCPC: art. 297 alin. (2)
  • VCPC: art. 299 alin. (1)

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București la data de 28.11.2018 sub nr. x/2018, reclamanta A. a solicitat obligarea pârâtei B. la plata sumei de 1.000.700 RON cu titlu de daune morale pentru încălcarea dreptului la viață și a nu fi supus torturii ocrotit de art. 2 și 3 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale.

Prin sentința civilă nr. 998 pronunțată la data de 10 mai 2019 de Tribunalul București a admis excepția de necompetență teritorială a Tribunalului București, secția a IV-a civilă, invocată prin întâmpinare, și a declinat competența de soluționare a cauzei privind pe reclamanții A. și C., în contradictoriu cu pârâta B. în favoarea Tribunalului Prahova.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 946 din 23 mai 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Analizând cauza în condițiile art. 499 C. proc. civ., potrivit căruia în cazul în care recursul se respinge fără a fi cercetat în fond, hotărârea va cuprinde numai motivarea soluției fără a se evoca și analiza motivele de casare, Înalta Curte constată următoarele:

Conform art. 480 alin. (3) teza I din C. proc. civ., în cazul în care se constată că, în mod greșit, prima instanță a soluționat procesul fără a intra în judecata fondului ori judecata s-a făcut în lipsa părții care nu a fost legal citată, instanța de apel va anula hotărârea atacată și va judeca procesul, evocând fondul. Astfel, decizia de admitere a apelului, prin care se dispune anularea în tot sau în parte a hotărârii primei instanțe, cu reținerea procesului spre judecare, fixându-se termen în acest scop, are doar menirea de a pregăti soluționarea fondului cauzei.

În cauză, decizia civilă nr. 1034Ap din 21 iunie 2022 a Curții de Apel Brașov, secția civilă, pronunțată în dosarul nr. x/2018, atacată pe calea prezentului recurs, este o decizie intermediară, prin care instanța de apel a admis cererea de apel formulată de reclamanții A. și C. împotriva sentinței civile nr. 94 pronunțate de Tribunalul Covasna, secția civilă, la data de 11 februarie 2021, a anulat sentința apelată și a acordat termen pentru soluționarea cauzei, în conformitate cu dispozițiile art. 480 alin. (6) din C. proc. civ.

Astfel, prin decizia recurată, instanța de apel nu a soluționat fondul cauzei, ci a pronunțat o primă hotărâre prin care, admițând apelul, a anulat hotărârea primei instanțe, reținând procesul spre judecare, urmând a pronunța o a doua hotărâre, prin care va soluționa fondul cauzei.

Câtă vreme cauza rămâne în curs de rezolvare după anularea în tot sau în parte a hotărârii primei instanțe, aceasta nu poate fi considerată soluționată definitiv decât după pronunțarea deciziei asupra fondului procesului. Rațiunea pentru care s-a instituit principiul de a fi supuse căii extraordinare de atac a recursului numai hotărârile judecătorești definitive este tocmai necesitatea instituirii unui sistem de natură să asigure judecarea completă și într-un timp rezonabil a cauzelor, fără fragmentarea cursului judecății. Astfel, se impune concluzia că o atare cale de atac nu poate fi exercitată și împotriva deciziei de anulare în tot sau în parte a procedurii finalizate prin sentința apelată, cu reținerea cauzei spre judecare.

De altfel, față de caracterul ei intermediar, decizia instanței de apel de anulare a hotărârii primei instanțe, cu reținerea cauzei spre judecare, nici nu are o existență autonomă, ci face parte din succesiunea de hotărâri ce survin în cursul rezolvării pricinii. În situația expusă, atât timp cât nu a fost epuizată examinarea căii ordinare de atac a apelului, prin pronunțarea hotărârii definitive asupra fondului pricinii, recursul nu se poate exercita și asupra hotărârii intermediare care a declanșat procedura de cercetare a cauzei pe fond.

O atare soluție este impusă și de regula unicității de exercitare a căii de atac instituită prin art. 460 din C. proc. civ., fiind de neconceput fragmentarea fazei procesuale a judecării în apel, încât și sub acest aspect prima hotărâre a instanței de apel, de anulare a hotărârii atacate, cu reținerea cauzei spre judecare, nu poate fi examinată de instanța de control judiciar, în recurs, decât odată cu decizia finală, dată asupra fondului.

De altfel, o atare interpretare a fost dată și de către instanța supremă prin Decizia nr. XXXIII din 16 aprilie 2007 publicată în Monitorul Oficial nr. 772 din 14 noiembrie 2007, pronunțată în recurs în interesul legii, prin care s-a statuat că este inadmisibil recursul declarat împotriva hotărârilor judecătorești pronunțate de instanțele de apel, prin care s-a anulat în tot sau în parte procedura urmată, precum și hotărârea atacată, cu consecința reținerii cauzei spre judecare.

Chiar dacă decizia este pronunțată cu privire la aplicabilitatea dispozițiilor art. 299 alin. (1) cu referire la art. 297 alin. (2) teza finală din C. proc. civ. din 1865, pentru identitate de rațiune, justețea argumentelor și similaritatea de dispoziții procedurale, soluția este aplicabilă și sub imperiul actualului C. proc. civ.

Pentru considerente expuse, în temeiul art. 496 alin. (1) din C. proc. civ. coroborat cu art. 493 alin. (5) din același cod, Înalta Curte va respinge, ca inadmisibil, recursul declarat de reclamanții A. și C. împotriva deciziei nr. 1034/Ap din 21 iunie 2022 a Curții de Apel Brașov, secția civilă.

Sursa informației: www.scj.ro.

Solicitare în vederea dispunerii obligării pârâtei la plata sumei de 1.000.700 RON cu titlu de daune morale pentru încălcarea dreptului la viață și a nu fi supus torturii. Respingerea recursului declarat ca fiind inadmisibil was last modified: iulie 9th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.