Sinteza modificărilor Codului de procedură civilă, aduse prin Legea nr. 17/2017

23 mart. 2017
Vizualizari: 3478

Prin Legea nr. 17/2017 privind aprobarea O.U.G. nr. 1/2016 au fost operate câteva modificări ale Codului de procedură civilă.

Aceste modificări nu sunt de esență și vizează doar clarificarea unor probleme punctuale ce au apărut în practica judiciară.

Astfel:

a) în materia procedurii necontencioase s-a înlăturat o neconcordanță legislativă, prevăzându-se că sunt supuse căii de atac toate încheierile în materie necontencioasă, nu doar cele prin care se admite cererea, așa cum era în forma anterioară a textului[1]);

b) în materia arbitrajului, de asemenea, s-a înlăturat o scăpare legislativă similară, prevăzându-se că toate hotărârile curții de apel prin care se soluționează acțiuni în anularea hotărârilor arbitrale pot face obiectul recursului la Instanța Supremă[2]). Anterior modificării, textul art. 613 NCPC a fost interpretat de Înalta Curte în sensul că doar hotă­rârile prin care se admitea acțiunea în anularea hotărârii arbitrale pot fi atacate cu recurs, cele prin care se respingea o astfel de acțiune fiind definitive;

c) înscrisurile sub semnătură privată pot fi titluri executorii numai dacă sunt înregistrate în registre publice[3]);

d) prin modificarea art. 651 alin. (4), se introduce posibilitatea ca instanța de executare să pronunțe și sentințe, nu numai încheieri[4]);

e) prin modificarea art. 652 alin. (2), se extinde aplicarea acestui text și la ipoteza existenței bunurilor imobile, nu numai a bunurilor mobile, cum era prevăzut în forma anterioară a textului[5]);

f) prin modificarea art. 666 alin. (2), se introduce obligația comunicării încheierii de încuviințare a executării silite executorului judecătoresc și creditorului[6]);

g) prin modificarea alin. (7) al aceluiași articol, se introduce obligația comunicării și a hotărârii instanței de apel executorului judecătoresc[7]);

h) întrucât textul art. 719 NCPC se aplică și în procedura fiscală, prin modificarea acestuia s-a prevăzut că încheierea pronunțată de curtea de apel cu privire la cererea de suspendare va fi atacată cu recurs și nu cu apel, avându-se în vedere că, în aplicarea NCPC, Înalta Curte de Casație și Justiție nu soluționează apeluri[8]);

i) prin modificarea art. 782 alin. (1) NCPC, se restrânge competența executorului judecătoresc în materie de poprire, fiind competent doar executorul judecătoresc din circumscripția curții de apel unde își are domiciliul sau sediul debitorul. În forma anterioară a textului legal, era competent și executorul din circumscripția curții de apel unde își avea domiciliul sau sediul terțul poprit[9]);

j) prin modificarea art. 889 NCPC, se introduce posibilitatea ca cererea de executare fără somație să poată fi făcută și pe cale separată, nu numai odată cu cererea de încuviințare a executării silite, așa cum era în vechea formă a textului[10]).

Precomandă lucrarea „Codul de procedură civilă 2017. Jurisprudență. Sinteze”


[1]) Art. 534 alin. (2) NCPC, în forma modificată – Încheierea prin care se soluționează cererea este supusă numai apelului, cu excepția celei pronunțate de un complet al Înaltei Curți de Casație și Justiție, care este definitivă.

[2]) Art. 613 alin. (4) NCPC, în forma modificată – Hotărârea curții de apel prin care se soluționează acțiunea în anulare este supusă recursului.

[3]) Art. 641 NCPC, în forma modificată – Înscrisurile sub semnătură privată sunt titluri executorii, numai dacă sunt înregistrate în registrele publice, în cazurile și condițiile anume prevăzute de lege. Orice clauză sau convenție contrară este nulă și considerată astfel nescrisă. Dispozițiile art. 664 și următoarele sunt aplicabile.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

[4]) Art. 651 alin. (4) NCPC, în forma modificată – Dacă prin lege nu se dispune altfel, instanța de executare se pronunță prin încheiere executorie, care poate fi atacată numai cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare.

[5]) Art. 652 alin. (2) NCPC, în forma modificată – Dacă bunurile urmăribile, mobile sau imobile, se află în circumscripțiile mai multor curți de apel, oricare dintre executorii judecătorești care funcționează pe lângă una dintre acestea este competent să realizeze executarea, inclusiv cu privire la bunurile urmăribile aflate în raza celorlalte curți de apel.

[6]) Art. 666 alin. (2) NCPC, în forma modificată – Cererea de încuviințare a executării silite se soluționează în termen de maximum 7 zile de la înregistrarea acesteia la instanță, prin încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părților. Pronunțarea se poate amâna cu cel mult 48 de ore, iar motivarea încheierii se face în cel mult 7 zile de la pronunțare. Încheierea se comunică din oficiu, de îndată, executorului judecătoresc, precum și creditorului.

[7]) Art. 666 alin. (7) NCPC, în forma modificată – Încheierea prin care se respinge cererea de încuviințare a executării silite poate fi atacată numai cu apel exclusiv de creditor, în termen de 15 zile de la comunicare. Hotărârea prin care se soluționează apelul se comunică, din oficiu, de îndată, și executorului judecătoresc.

[8]) Art. 719 alin. (6) NCPC, în forma modificată – Asupra cererii de suspendare instanța, în toate cazurile, se pronunță prin încheiere, chiar și înaintea termenului fixat pentru judecarea contestației. Părțile vor fi întotdeauna citate, iar încheierea poate fi atacată, în mod separat, numai cu apel sau, dacă este pronunțată de curtea de apel, numai cu recurs, în termen de 5 zile de la pronunțare pentru partea prezentă, respectiv de la comunicare pentru cea lipsă.

[9]) Art. 782 alin. (1) NCPC, în forma modificată – (1) Poprirea se înființează la cererea credi­torului de către un executor judecătoresc al cărui birou se află în circumscripția curții de apel unde își are domiciliul sau sediul debitorul.

[10]) Art. 889 NCPC, în forma modificată – La cererea creditorului, dacă se justifică o nevoie urgentă sau există pericol ca debitorul să se sustragă de la urmărire, să ascundă, să distrugă ori să deterioreze bunurile ce trebuie predate, instanța va putea să dispună, prin încheierea de încuviințare a executării silite sau pe cale separată, ca executarea silită să se facă de îndată și fără somație.

Sinteza modificărilor Codului de procedură civilă, aduse prin Legea nr. 17/2017 was last modified: martie 23rd, 2017 by Mircea Ursuța

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Mircea Ursuța

Mircea Ursuța

Este secretar de stat la Ministerul Justiției, conferenţiar universitar doctor în cadrul Facultății de Drept, Universitatea din Oradea, și lector în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor.
A mai scris: